Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 06
września 2018 r. dotyczącego zawiadomienia o
wydaniu decyzji, znak: N-VIII.7820.1.43.2018 z
dnia 03 września 2018 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa -
Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika
na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP o od km
5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km
5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i
urządzeniami budowlanymi"
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:49:09.
Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:49:09
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót