Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 12 września 2018 roku znak:
RZ.ZUZ.4.421.222.2018.KZ w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych tj. przebudowę rowów przydroznych,
wykonanie wylotów oraz usługe wodną polegajacą
na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z
terenu drogi krajowej nr 9 do ziemi, z
lokalizacją przedsięwziecia w obrębie 11
Widełka, jednostka ewidencyjna 180602_5
Kolbuszowa (W)
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-09-18 15:23:33.
Data wprowadzenia: 2018-09-18 15:23:33
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót