Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21
września 2018 r. w sprawie zawiadomienia o
wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.43.2018,
z dnia 18.09.2018 r. w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa -
Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika
na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP i od km
5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km
5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną i
urządzeniami budowlanymi"
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:06:56.
Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:06:56
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót