Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 18 września 2018 roku znak:
RZ.ZUZ.4.421.231.2018.RF w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe w granicach linii brzegu rzeki Nil
w km 26+735 rurociągu sieci gazowej niskiego
ciśnienia, z lokalizacją na terenie
nieruchomości obejmującej działkę nr 1265,
obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna
180602_4 Gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:21:33.
Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:21:33
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót