Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie wydania decyzji Nr D/IV/1/18 (znak sprawy: AB.6747.4.2.2018) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00"
2018-07-18 15:06:34
Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 lipca 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.79.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowa rowu w km 4+742,00 - 5+464,65: 5+722,00 - 5+824,00 i likwidację rowu w km 5+464,65 do km 5+545,35 wzdłuż drogi powiatowej nr 1227R, umocnienie intniejącego wylotu oraz usługi wodne polegające na wprowadzeniu wód opadowych i rozpadowych do ziemi, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 515/3, 515/4 i 621/1, obręb 0003 Domatków, jednostka ewidencyjna 180602_3 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
2018-07-17 13:35:51
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni – utrudnienia w ruchu drogowym
2018-07-05 12:50:54
Wykonawca robót informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, od dnia 14.07.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie: ronda na ul. Tarnobrzeski  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-06-21 14:28:24
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/34 i 48/136 oraz położonej w Bukowcu, oznaczonej nr ew. działki 94/2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-06-15 12:52:36
Informacja   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-06-14 15:07:29
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie
2018-06-13 15:12:05
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY   zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2018r., znak: N-VIII.7820.1.15.2018 (I-VI.7820.1.30.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec- Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"
2018-06-08 12:49:36
Informacja Wojewody Podkarpackiego Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Bytnara, oznaczonej nr ew. działki 2369/9 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz nr ew. działki 238 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-06-04 12:10:23
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2018-05-24 10:28:38
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że 31 maja 2018 roku upływa termin płatności II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018
2018-05-22 09:01:34
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2018 r.Opłatę należy uiścić w terminie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-05-18 14:10:02
Burmistrz KolbuszowejINFORMUJE,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz ni  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 maja 2018 r., znak: AB.6747.4.2.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km 0+ 000 do km 1+800,00"
2018-05-18 10:04:01
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 11 maja 2018 r. dotyczące wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: " Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km 0+ 000 do km 1+800,00"
2018-05-18 10:01:06
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

LV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-05-15 08:11:59
W dniu 28 maja 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku o  ...więcej

Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że 15 maja 2018 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018-05-14 13:04:27
Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie przypomina, ze 15 maja br. (wtorek) upływa termin płatności II raty podatku od: nieruchomości rolnego leśnego Wpłat dokonywać można: drogą elektroniczną na rachunek wskazany w decyzji poda  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej Dolnej, przy ulicy Tyszkiewiczów 14 oznaczonej nr 10 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2018-04-30 08:46:59
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Nadzór Wodny w Leżajsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych odpływających z dwóch projektowanych biologicznych oczyszczalni ścieków
2018-04-26 11:30:23
Informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego   ...więcej

Zawiadomienie o zgromadzeniu
2018-04-20 12:37:19
Termin zgromadzenia: 22 kwietnia 2018r., w godz 11:30-12:30Miejsce: Rynek w KolbuszowejOrganuizator: Jolanta Augustyniak  ...więcej

LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-04-19 10:45:26
W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad sesji. Prz  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 334
poprzednie     następne