kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod "ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2018
2018-04-09 14:57:19
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05 kwietnia 2018 roku Załącznik graficzny Umowa użyczenia Druk zgłoszenia Ocena oferty Informacja w sprawie użyczenia gruntu pod ogródki gastronomiczne /piwne/ n  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie
2018-04-04 14:23:04
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/82, 48/85, 2137/69, 2137/70 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 816/23 położonej w Weryni przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym
2018-03-28 08:22:03
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.&nb  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 16.03.2018r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00”
2018-03-23 12:45:33
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-03-22 12:02:06
W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Przyj  ...więcej

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wniesieniu odwołania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 marca 2018 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.7.2018.KZ
2018-03-19 09:39:57
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 05 marca 2018r. znak:N-VIII.7820.1.15.2018(I-VI.7820.1.30.2017) w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"
2018-03-07 15:39:09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-03-07 12:30:16
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY   zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/57 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
2018-03-06 14:13:58
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/131 i Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4284/11 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 4284/12 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym
2018-03-06 14:11:29
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Nabór na urzędników wyborczych
2018-02-26 10:16:41
Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, poda  ...więcej

LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-02-16 10:54:45
W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesj  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.2.2017 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 21.12.2017 r w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
2018-02-06 12:51:55
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 30 stycznia 2018 r. znak: RZ.ZUP.4.521.1.40.2018.ID w sprawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o warunkach zabudowy) w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa podziemnych linii energetycznych kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego podziemnego przyłącza kablowego nN 0,4 kV"
2018-02-05 14:50:53
Obwieszczenie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/145, 48/146, 48/147, 48/148 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 2309/6 położonej w Kolbuszowej przy ulicy F. Chopina przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2018-01-26 15:19:38
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-01-26 15:06:33
W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w budynku Urzedu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Podjęcie uchw  ...więcej

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej
2018-01-24 15:11:49
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2018 r. roku odbywać się będą w następujących terminach: 08 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-01-19 08:10:19
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 18 stycznia 2018 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.7.2018.KZ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjno-rozsączających i rowów przydrożnych oraz na budowę, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych w miejscowościach: Kolbuszowa Dolna, Werynia, Dzikowiec w zwiazku z inwestycją on. "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk"
2018-01-18 11:23:14
Obwieszczenie   ...więcej

Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji z dnia 27.12.2017r. znak: I-X.7840.2.46.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 relacji Ocice-Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej), obejmującej 72.43 km linii kolejowych: nr 25 Łódź Kaliska-Dębica km 256,500-257,700; nr 71 Ocice-Rzeszów km 0,000-67,600; nr 91 Kraków Główny Osobowy-Medyka km 154,800-158,430"
2018-01-17 12:30:36
Informacja Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 311
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl