kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że 15 maja 2018 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018-05-14 13:04:27
Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie przypomina, ze 15 maja br. (wtorek) upływa termin płatności II raty podatku od: nieruchomości rolnego leśnego Wpłat dokonywać można: drogą elektroniczną na rachunek wskazany w decyzji poda  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej Dolnej, przy ulicy Tyszkiewiczów 14 oznaczonej nr 10 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2018-04-30 08:46:59
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Nadzór Wodny w Leżajsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych odpływających z dwóch projektowanych biologicznych oczyszczalni ścieków
2018-04-26 11:30:23
Informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego   ...więcej

Zawiadomienie o zgromadzeniu
2018-04-20 12:37:19
Termin zgromadzenia: 22 kwietnia 2018r., w godz 11:30-12:30Miejsce: Rynek w KolbuszowejOrganuizator: Jolanta Augustyniak  ...więcej

LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-04-19 10:45:26
W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad sesji. Prz  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-04-17 11:20:56
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-04-13 13:47:01
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-04-09 15:00:37
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod "ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2018
2018-04-09 14:57:19
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05 kwietnia 2018 roku Załącznik graficzny Umowa użyczenia Druk zgłoszenia Ocena oferty Informacja w sprawie użyczenia gruntu pod ogródki gastronomiczne /piwne/ n  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie
2018-04-04 14:23:04
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/82, 48/85, 2137/69, 2137/70 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 816/23 położonej w Weryni przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym
2018-03-28 08:22:03
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.&nb  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 16.03.2018r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00”
2018-03-23 12:45:33
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-03-22 12:02:06
W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Przyj  ...więcej

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wniesieniu odwołania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 marca 2018 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.7.2018.KZ
2018-03-19 09:39:57
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 05 marca 2018r. znak:N-VIII.7820.1.15.2018(I-VI.7820.1.30.2017) w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"
2018-03-07 15:39:09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-03-07 12:30:16
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY   zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/57 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
2018-03-06 14:13:58
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/131 i Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4284/11 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 4284/12 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym
2018-03-06 14:11:29
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Nabór na urzędników wyborczych
2018-02-26 10:16:41
Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, poda  ...więcej

LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-02-16 10:54:45
W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesj  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 319
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl