kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
 

1. Kierownictwo Urzędu:

- Burmistrz
- Zastępca Burmistrza
- Sekretarz
- Skarbnik
- Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
- Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy
- Kierownik Referatu Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni
- Kierownik Referatu Biura Rady Miejskiej
- Komendant Straży Miejskiej
- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

 
 
2.  Referaty Urzędu:

- Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
- Referat Finansowo- Budżetowy
- Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
- Referat Inwestycji Gminnych
- Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- Referat Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni
- Referat Biuro Rady Miejskiej
- Straż Miejska
- Urząd Stanu Cywilnego
- Referat Zamówień Publicznych

 
 
3.  Samodzielne stanowiska pracy:

- Inspektor ds. Promocji Gminy
- Inspektor ds. Informatyki
- Inspektor ds. Oświaty
- Inspektor ds. Harcerstwa i Rady Młodzieżowej
- Audytor Wewnętrzny
- Radca Prawny

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:07:46 | Data modyfikacji: 2016-08-30 12:57:42.
Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:07:46
Data modyfikacji: 2016-08-30 12:57:42
Opublikowane przez: Joanna Micek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl