Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publiczngo służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2014
2014-10-27 14:40:58
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 443/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 października 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publiczngo służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2014
2014-10-08 09:29:55
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 410/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 października 2014  roku   ...więcej

Ogłoszenie w sprawie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć Nordic Walking dla mieszkańców Miasta i Gminy Kolbuszowa
2014-09-02 14:06:38
Ogłoszenie Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publiczngo służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2014
2014-09-02 08:18:29
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 359/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
2014-08-20 11:52:08
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 342/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 sierpnia 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży: Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa w 2014 roku
2014-07-16 11:21:16
Ogłoszenie Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
2014-06-05 08:29:49
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 230/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 3 czerwca 2014 roku   Zarządzenie Nr 264/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
2014-05-23 08:46:47
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 211/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 maja 2014 roku   Zarządzenie Nr 252/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 czerwca 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
2014-04-14 09:34:39
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 126/14 Burmistarza Kolbuszowej z dnia 4 kwietnia 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2014
2013-12-24 07:47:33
Ogłoszenie Zarządzenie  Nr 549/13 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 27b/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 stycznia 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2014 roku
2013-12-18 08:25:47
Ogłoszenie Zarządzenie nr 548/13 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 13 stycznia 2014 roku   ...więcej

Ogłoszenie konsultacyjne projektu programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2013-11-08 15:24:35
OgłoszenieFormularz uwagProjekt UchwałyZałącznik do projektu Uchwały   ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12