kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenia
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24
listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017
zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji
orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa –
Sędziszów Młp.” 
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:47:33.
Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:47:33
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl