kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenia
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9
kwietnia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2018, o
wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i
modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z
instalacją do kompensacji mocy biernej” 
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-04-11 12:06:43.
Data wprowadzenia: 2018-04-11 12:06:43
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl