kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2018 r.
znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.49 w sprawie
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu
niestanowiącego własności Skarbu Państwa w
miejscowości Świerczów, na działce nr 537 
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-05-04 12:35:55.
Data wprowadzenia: 2018-05-04 12:35:55
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl