kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2018 r.
znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.55 w sprawie
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu
niestanowiącego własności Skarbu Państwa w
miejscowości Świerczów, na działce nr 537 
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-06-19 15:15:40.
Data wprowadzenia: 2018-06-19 15:15:40
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl