Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.1.2018 z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu postanowienia w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”.
2018-03-16 15:22:32
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak: WOOŚ.422.1.2018. AR.4 dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie
2018-02-16 09:10:51
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej” w miejscowości Widełka
2018-01-19 14:25:45
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 stycznia 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.” z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017
2018-01-18 11:39:15
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 10 stycznia 2018r. znak: OŚ.602.2.2017 o przyjęciu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”
2018-01-12 15:21:04
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.43 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-12-29 13:27:51
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.20.2017, o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn. "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Domatków"
2017-12-15 14:30:57
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-27 14:47:33
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-27 14:44:53
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. znak: OŚ.602.2.2017 o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”
2017-11-16 14:38:34
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.422.1.2016. AH.25 o wydaniu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn. „Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej), obejmująca 72,43 km linii kolejowych nr 25 Łódź Kaliska – Dębica km 256,500 – 257,700; nr 71 Ocice – Rzeszów km 0,000 – 67,600; nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka km 154,800 – 158,430”
2017-11-16 14:15:36
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.35 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-11-15 14:45:15
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.442.3.2017. AR.3 dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)
2017-11-10 13:34:35
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-08 14:21:23
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Niwiska z dnia 2 listopada 2017 r. znak: ŚR.6220.2.2017 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.-01. W ramach zadania pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
2017-11-08 14:20:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.63 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-11-06 12:03:03
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.62 dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-11-06 12:01:47
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. znak: WOOŚ.4207.5.1.2017.GJ.17, zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej
2017-10-27 08:03:41
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 października 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017, zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-10-16 14:31:07
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 października 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-10-16 14:30:07
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 186
poprzednie     następne