kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.43 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-12-29 13:27:51
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.20.2017, o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn. "Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Domatków"
2017-12-15 14:30:57
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-27 14:47:33
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-27 14:44:53
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. znak: OŚ.602.2.2017 o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”
2017-11-16 14:38:34
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.422.1.2016. AH.25 o wydaniu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia pn. „Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej), obejmująca 72,43 km linii kolejowych nr 25 Łódź Kaliska – Dębica km 256,500 – 257,700; nr 71 Ocice – Rzeszów km 0,000 – 67,600; nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka km 154,800 – 158,430”
2017-11-16 14:15:36
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.35 o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-11-15 14:45:15
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017 r. znak: WOOŚ.442.3.2017. AR.3 dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)
2017-11-10 13:34:35
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 7 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”
2017-11-08 14:21:23
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Niwiska z dnia 2 listopada 2017 r. znak: ŚR.6220.2.2017 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.-01. W ramach zadania pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
2017-11-08 14:20:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.63 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-11-06 12:03:03
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.62 dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-11-06 12:01:47
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. znak: WOOŚ.4207.5.1.2017.GJ.17, zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej
2017-10-27 08:03:41
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 października 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017, zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-10-16 14:31:07
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 16 października 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-10-16 14:30:07
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 września 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.19.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budowa pięciu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz budowa pięciu studni kopanych”
2017-09-29 15:41:12
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 września 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.15.2017, dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu produkcji stolarki okiennej w miejscowości Kupno”
2017-09-28 13:27:43
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 25 września 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.12.2017 dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. ozn. nr ewid. 1699/11 w miejscowości Kolbuszowa Dolna”
2017-09-26 15:12:22
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2017 r. znak: WOOŚ.4201.15.2017. AD.43 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”
2017-09-22 20:54:11
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 września 2017 r. znak: WOOŚ.422.6.2015. MG.31 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów
2017-09-07 11:25:05
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 181
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl