Plan pracy Komisji Stałych

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady
Miejskiej w Kolbuszowej w II półroczu 2018 roku

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

 1. 07.08.2018 roku godz. 13.00
 2. 21.08.2018 roku godz. 13:00
 3. 18.09.2018 roku godz. 13:00
 4. 16.10.2018 roku godz. 13:00
 5. 20.11.2018 roku godz. 13:00
 6. 04.12.2018 roku godz. 13:00
 7. 18.12.2018 roku godz. 13:00


Komisja Oświaty

 1. 20.08.2018 roku kom. wyjazdowa  
 2. 17.09.2018 roku godz. 14:00
 3. 15.10.2018 roku godz. 14:00
 4. 19.11.2018 roku godz. 14:00
 5. 17.12.2018 roku godz. 14:00


Komisja Rewizyjna

 1. 22.08.2018 roku godz. 14:00
 2. 19.09.2018 roku godz. 14:00
 3. 17.10.2018 roku godz. 14:00
 4. 21.11.2018 roku godz. 14:00
 5. 19.12.2018 roku godz. 14:00


Komisja Rolnictwa

 1. 02.08.2018 roku godz. 14:00
 2. 25.10.2018 roku godz. 07:30
 3. 13.12.2018 roku godz. 07:30


Komisja Mandatowa

 1. 24.08.2018 roku godz. 14:00
 2. 21.09.2018 roku godz. 14:00
 3. 19.10.2018 roku godz. 14:00
 4. 23.11.2018 roku godz. 14:00
 5. 21.12.2018 roku godz. 14:00
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:21:20 | Data modyfikacji: 2018-07-26 12:35:00.

Zobacz:
 Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej .  Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia  .  Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa .  Komisja Rewizyjna  .  Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia  . 
Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:21:20
Data modyfikacji: 2018-07-26 12:35:00
Opublikowane przez: Joanna Micek