Sprawozdanie z realizacji Program Współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
2016-04-20 09:05:10
Sprawozdanie z realizacji Program Współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej na realizację zadania pn. "Organizacja VII Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego"
2015-11-09 14:00:02
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej Parafialny Zespół Caritas w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa w 2015 roku”
2015-07-31 13:11:21
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zorganizowanie półkolonii w Weryni pn. "Wakacyjna przygoda w zagrodzie"
2015-07-15 13:14:47
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku
2015-04-30 13:30:00
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 177/15 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku
2015-04-23 13:56:16
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 172/15 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 219/15 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 maja 2015 roku   ...więcej

Ogłoszenie dla organizacji prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku
2014-12-17 15:22:38
Ogłoszenie Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 stycznia 2015 r.   ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2015
2014-12-17 15:20:12
Ogłoszenie Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 stycznia 2015 r.   ...więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014-11-21 13:42:43
Ogłoszenie Sprawozdanie z realizacji Program Współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok  - 14/03/2016   ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9