Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej tj. Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego "Salamandra" na realizację zadania pn. "Organizacja VIII Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego"
2016-11-16 15:11:04
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej Stowarzyszenie "Lolek" w Kupnie na realizację zadania pn. "Nagranie i wydanie płyty muzycznej "Grajnik"
2016-10-10 14:13:18
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2016 roku
2016-09-01 15:22:28
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 564/16 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 01 września 2016 roku   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Kolbuszowskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą na realizację zadania pn. "Organizacja warsztatów - Kolbuszowa bez granic"
2016-08-03 13:53:05
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Werynia na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zorganizowanie półkolonii w Weryni pn. "Wakacyjna Przygoda w siodle 2016"
2016-08-02 14:07:26
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Parafialnym Zespołem "Caritas" - Grupa Charytatywna realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa"
2016-07-29 13:25:08
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego - 02.08.2016   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kolbuszowa ZHP na realizację zadania pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozu harcerskiego "Morska Przygoda"
2016-07-07 10:07:57
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej na realizację zadania pn. " Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci szkoły podstawowej z klas IV - VI"
2016-05-25 13:52:19
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego Zaświadczenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kolbuszowskiego, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprezy biegowej Kolbuszowska Dycha"
2016-05-19 13:59:10
Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego Zaświadczenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kolbuszowskiego, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 23/05/2  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku
2016-04-29 14:35:44
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 308/16 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2016 roku   ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2016 roku
2015-12-09 11:13:06
Ogłoszenie Zarządzenie Załącznik nr 1 - Wzór oferty Zarządzenie Nr 30/16 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy podmiotom wybranym w otwartym konkursie ofert przeprowadzony  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2016
2015-12-09 11:07:56
Ogłoszenie Zarządzenie Zalącznik nr 1 i  nr 2 - Wzór Oferty i Sprawozdania na relalizaję celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gmine Kolbuszowa w 2016 r. Zarządzenie Nr 31/16 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 stycz  ...więcej

Ogłoszenie konsultacyjne projektu programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015-11-13 13:10:28
Ogłoszenie Formularz uwag Projekt Uchwały   ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13