kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Rewitalizacja
Rewitalizacja
 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2016-2020


Urząd Miejski w Kolbuszowej przystąpił do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2016-2020”. W Programie zostaną wyznaczone obszary rewitalizacji i obszary zdegradowane miasta Kolbuszowa oraz zostaną określone działania mające na celu ożywienie społeczno-gospodarcze regionu.

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w tworzenie dokumentu podczas:
- warsztatów dotyczących budowani założeń dokumentu,
- konsultacji społecznych w trakcie spotkań, warsztatów
- badań ankietowych

Gminny program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym w procesie pozyskiwania środków finansowych w ramach działań rewitalizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do dokumentów. 

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:57:06.
Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:57:06
Opublikowane przez: Joanna Micek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl