kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Zapytania ofertowe 2016
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku przedszkola i łącznika Szkoły Podstawowej w Weryni"
2016-11-18 14:49:27
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Szczegółowa kalkulacja cenowa Załącznik nr 4- Zdjęcia poglądowe Załącznik nr 5- Wykaz dostaw Wyjaśnienia treści Zapy  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS, wykonanie audytu energii oraz studium wykonalności systemu oświetlenia ulicznego Gminy Kolbuszowa, na potrzeby podniesienia jego efektywności energetycznej”
2016-10-27 08:28:20
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1- Formularz oferty Załącznik nr 2- Projekt Umowy Załącznik nr 3- Wykaz dokumentów Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 04.11.2016   ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej wraz z przebudową drogi gminnej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej, przebudowa drogi gminnej Nr 10 3987R ul. Fabrycznej – etap 2, budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej oraz budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce – dokumentacja”
2016-09-15 15:22:13
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Zalącznik Nr 2 - Mapa z planowaną lokalizacją budowy parkingu dla samochodów Zalącznik Nr 3 - Mapa z planowaną lokalizacją przebudowy ul. Fabrycznej Załącznik Nr 4 - Mapa z  ...więcej

Zapytanie ofertowe na zadanie: Materiały dydaktyczne dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa” realizowanego w ramach działania: 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne na lata 2014 – 2020
2016-09-07 14:39:56
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.09.2016   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek reklamowych krajowych i zagranicznych dla gminy Kolbuszowa"
2016-07-22 13:20:55
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn: „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę Rady Miejskiej w Kolbuszowej”
2016-07-07 15:10:08
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Zalącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zalącznik Nr 3 - Wykaz dotychczasowych realizowanych zamówień Załącznik Nr 4 - Wzór umowy &nbs  ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczący inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Huta Przedborska"
2016-06-30 14:57:22
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Wzór umowy   Przedmiar robót - 04.07.2016 Schemat oświetlenia Projekt wykonawczy - 06.07.2016   Zawiadomienie o wyborze najkorz  ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: "Naprawa minirampy o wymiarach 360x780x85 cm. w Kolbuszowej ul. Popiełuszki nr działki 822 (skatepark)”
2016-06-10 10:54:08
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Wzór umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16/06/2016   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: "Dostawa urn wyborczych"
2016-06-09 08:31:24
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Wzór umowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20/06/2016   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Usługa prowadzenia szalet miejskich”
2016-06-02 10:24:59
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące: Przeprowadzenie procesu recertyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008
2016-05-19 13:02:10
Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 z dnia 20/05/2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16/06/2016   ...więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltanicznej o mocy 200 kW dla Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej Dolnej"
2016-02-10 13:22:11
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych usług Załącznik Nr 3 - Umowa   Wyjaśnienie i modyfikacja treści Zapytania Ofertowego 17/02/2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Za  ...więcej

Zapytanie ofertowe Dotyczące Opracowania dokumentacji projektowej Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej
2016-02-02 15:26:08
Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Projekt umowy   Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego 03/02/2016 Projekt umowy Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12/02/2016   ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl