Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
2018-04-26 09:21:35
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Jedynka
2017-10-26 13:33:05
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez AKS "Kolbuszowianka - Oldboys"
2017-10-26 13:29:25
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacji oferty złożonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddziałowa Selekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Kolbuszowej
2017-10-09 13:29:32
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacji oferty złożonej przez Kolbuszowski Klub Turystyczny "Salamandra"
2017-09-29 14:12:11
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z zagranicą "Kolbuszowa bez granic"
2017-08-08 15:06:16
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2017 roku
2017-08-07 16:13:23
Zarządzenie Nr 452/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 07 sierpnia 2017 roku Ogłoszenie o konkursie   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Werynia
2017-08-07 16:07:55
Ogłoszenie Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kolbuszowa ZHP
2017-07-04 12:37:37
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kolbuszowa ZHP KRS   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Parafialny Zespoł "Caritas" - Grupa Charytatywna
2017-06-29 14:52:58
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta Parafialnego Zespołu "Caritas" - Grupa Charytatywna   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Regionalną Fundację Rozwoje "Serce" z Kolbuszowej
2017-05-26 10:10:58
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta Regionalnej Fundacji Rozowju "Serce" z Kolbuszowej KRS   ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
2017-04-28 14:20:04
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Sprawozdanie z dotacji udzielonych dla organizacji pozarzadowych z budżetu Gminy Kolbuszowa w 2016 roku   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2017 roku
2017-04-05 14:07:00
Ogłoszenie Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 marca 2017 roku   ...więcej

Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przyzniania dotacji z budżetu gminy podmiotom wybranym w otwartym konkursie ofert przeprowadzonym w dniu 12 stycznia 2017 roku
2017-02-07 14:10:58
Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2017r.   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacji oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego
2017-01-13 13:13:40
Ogłoszenie Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2017 roku
2016-12-05 14:34:33
Zarządzenie Nr 721/16 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 01 grudnia 2016 roku Ogłoszenie Wzór oferty Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie konsultacyjne projektu programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016-11-10 13:54:29
Ogłoszenie Formularz uwag Projekt Uchwały   ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17