kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Na 2018 rok
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świerczów
2018-05-23 13:20:26
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolbuszowskiego Klubu Sportowego "Kolbuszowianka"
2018-05-23 12:30:16
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z zagranicą "Kolbuszowa bez granic"
2018-05-14 10:43:51
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa
2018-05-10 14:56:29
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyzniania dotacji z budżetu gminy podmiotom wybranym w otwartym konkursie ofert przeprowadzonym w dniu 12 stycznia 2018 roku
2018-02-20 08:48:43
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 stycznia 2018r.   ...więcej

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolbuszowskie Koło Kobiet
2018-02-01 11:43:48
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2018 roku
2017-12-13 14:24:51
Zarządzenie Nr 686/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2017 roku Ogłoszenie Wzór oferty Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacji Programu Współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017-11-10 15:00:26
Ogłoszenie Formularz uwag Projekt Uchwały   ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl