Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej, oznaczona nr ew. działki 2137/27 o pow. 0.0164 ha
2018-10-18 09:58:16
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PAKR Mielec - Podstrefa Kolbuszowa. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej, oznaczona nr ew. działki 1549/77 o pow. 1,9940 ha
2018-10-15 08:36:22
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widełka – Majdan w km 0+660–0+945"
2018-10-04 13:53:28
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: : "Sprzedaż drewna dłużycowego na pniu na działce nr ewid. 48/4 będącej własnościa Gminy Kolbuszowa"
2018-10-02 12:46:03
Ogłoszenie- sprzedaż drewna Zarządzenie nr 450/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia drewna, gatunku olcha rosnącego na działce nr ewid. 48/4 będącej własnością Gminy Kolbuszowa oznczonej w ewidenc  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego na dz. nr 1310/4 i 1310/5 w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej"
2018-09-25 15:05:51
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Rozdział  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/66 o pow. 0.1637 ha
2018-09-25 09:09:54
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”
2018-09-19 14:27:58
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/145 o pow. 0.0703 ha
2018-09-11 14:22:02
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka" – CZĘŚĆ DROGOWA
2018-09-06 14:27:30
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bukowcu, oznaczona nr ew. działki 94/2 o powierzchni 0.2200 ha
2018-08-31 12:54:32
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonegona na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa- 12.10.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczona nr ew. działki 48/136 o pow. 0.0698 ha
2018-08-30 09:41:10
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Konwaliowej, oznaczona nr ew. działki 48/34 o pow. 0.1452 ha
2018-08-30 09:39:48
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej
2018-08-24 15:05:42
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleinu zamówienia- 07.09.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"
2018-08-22 11:22:00
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załączniki do SIWZ Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ- 17.09.2018 Treść zapytań, wyjaśnienia i modyfikacja zapisów treści SIWZ- 25.09.2018 Ogłoszenie o sp  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"
2018-08-22 11:17:49
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznki do SIWZ Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści SIWZ- 17.09.2018 Informacja z otwarcia ofert- 01.10.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 12.10.2018   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-08-21 15:13:28
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Rozdział 1- Dokumentacja techniczna Rozdział 2- Istotne postanowienia umowy Rozdział 3- Przedmiar robót Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 28.08.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1501 w km 0+008,75 – 0+134 w Kolbuszowej"
2018-08-17 12:36:59
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Dokumentacja projektowa- (format .zip) Rozdział IV- Istotne postanowi  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora"
2018-07-26 13:05:40
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-26 12:53:56
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-07-25 14:43:35
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 66
następne