kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Przetargi 2018
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora"
2018-07-26 13:05:40
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-26 12:53:56
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-07-25 14:43:35
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetrgu: "Przebudowa drogi gminnej NR 104038R ul. Warzywna w km 0+000 do 0+138 w Kolbuszowej"
2018-07-24 12:40:16
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Szczeg&oa  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej
2018-07-13 15:34:39
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I Instrukcja dla wykonawców (.zip) Rozdział II Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV Dokumentacja techniczna (.zip)   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie – etap I – stan zerowy"
2018-07-12 14:23:48
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Informacja o Przetargu Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa
2018-07-12 12:20:10
Ogłoszenie o przetrgu: "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa" Ogłoszenie SIWZ - strona tytułowa Instrukcja dla oferentów Załączniki do SIWZ Opis tras Informacj  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.198.074,10 zł"
2018-07-10 15:22:52
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami - (format .zip) Rozdział III- Uchwała Nr LVI/681/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 cz  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej – etap I"
2018-07-09 14:21:42
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami - (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa -  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach"
2018-07-09 11:27:03
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Rozdział Nr 1- Przedmiar robót Rozdział Nr 2- Dokumentacja techniczna - (format .zip) Rozdział Nr 3- Istotne postanowienia umiwy   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kupnie"
2018-07-06 14:34:44
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców - (format .zip) Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami - (format .zip) Rozdział III- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamów  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-05 12:41:13
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców- (format .zip) Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja techni  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kolbuszowej Górnej"
2018-07-03 14:26:06
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami - (format .zip) Rozdział III- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - (format   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Budowa obiektów małej architektury w ramach Otwartej Strefy Aktywności
2018-06-27 14:57:13
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ - Strona tytułowa Rozdział I Instrukcja dla wykonawców - (format .zip) Rozdział II Formularz oferty z załącznikami - (format .zip) Rozdział III Przedmiar robót - (format .zip) Rozdział   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa chodnika w m. Kupno w km 1+365,55 do km 1 + 585,55". Zadanie nr 2: "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej"
2018-06-13 15:20:42
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej”
2018-06-11 15:13:09
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format.z  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Storczykowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
2018-06-08 11:50:56
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach”
2018-06-06 10:43:12
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format.z  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej, oznaczona nr ew. działki 2137/27 o pow. 0.0164 ha
2018-05-24 10:30:16
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420". Zadanie nr 2: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej".
2018-05-14 15:59:14
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl