kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Przetargi 2018
Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa chodnika w m. Kupno w km 1+365,55 do km 1 + 585,55". Zadanie nr 2: "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej"
2018-06-13 15:20:42
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej”
2018-06-11 15:13:09
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format.z  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Storczykowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
2018-06-08 11:50:56
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach”
2018-06-06 10:43:12
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format.z  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej, oznaczona nr ew. działki 2137/27 o pow. 0.0164 ha
2018-05-24 10:30:16
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420". Zadanie nr 2: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej".
2018-05-14 15:59:14
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"
2018-05-11 14:33:56
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja techniczna- (format .  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Rumiankowej, oznaczona nr ew. działki 48/82 o pow. 0.1389 ha
2018-05-10 08:38:53
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa - 18.06.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha
2018-05-10 08:37:33
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa - 13.06.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/69 o pow. 0.0372 ha
2018-05-10 08:36:04
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa - 18.06.2018   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139"
2018-05-08 15:06:48
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Załącznik Nr 1- Przedmiar robót Załącznik Nr 2- Dokumentacja techniczna Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 13.06.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021"
2018-05-08 11:09:06
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Wyjaśnienia treści SIWZ- 15.05.2018 Wyjaśnienia treści SIWZ- 16.05.2018 Za  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000 - 0+220 w Kolbuszowej"
2018-04-27 14:17:21
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja projek  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni”
2018-04-23 15:38:58
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót- (format .zip) Rozdział IV- Dokumentacja techni  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Utwardzenie ul. Astrowej – etap III"
2018-04-20 16:16:45
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 10.05.2018   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Koszenie traw na terenie sołectw Gminy Kolbuszowa"
2018-04-20 16:11:25
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 10.05.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczona nr ew. działki 73/57 o pow. 1,9392 ha
2018-04-18 13:55:52
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Kolbuszowa - 18.06.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Górnej, oznaczona nr ew. działki 4284/11 o pow. 0.0535 ha
2018-04-18 13:54:08
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce oznaczona nr ew. działki 3300/131 o pow. 0.0421 ha
2018-04-18 13:52:17
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa - 25.05.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbuszowa remonterem „emulsja – grys bazaltowy”
2018-04-17 12:52:36
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Szczegółowe Specyfikacje T  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl