kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > 2018
Uchwała Nr LV/671/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:48:37
w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Bystrzycą /Ukraina/, a Kolbuszową /Polska/  Uchwała Nr LV/671/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/670/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:46:30
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej Uchwała Nr LV/670/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącz  ...więcej

Uchwała Nr LV/669/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:43:26
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/639/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/668/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:42:15
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/638/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/667/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:40:10
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/641/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/666/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:34:19
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/637/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/665/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:30:24
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027 Uchwała Nr LV/665/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/664/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:26:36
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok Uchwała Nr LV/664/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/663/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:24:47
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2017 rok  Uchwała Nr LV/663/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/662/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:22:16
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2017 rok Uchwała Nr LV/662/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/661/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:19:38
w sprawie upoważnienia Burmistrza Kolbuszowej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności projektu pn.: "Poprawa jakości środow  ...więcej

Uchwała Nr LIV/660/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:38:52
w sprawie podziału Miasta i Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic siedzib obwodowych komisji wyborczych    Uchwała Nr LIV/660/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1   ...więcej

Uchwała Nr LIV/659/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:36:07
w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Łąkowej w miejscowości Kolbuszowa Dolna    Uchwała Nr LIV/659/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LIV/658/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:34:20
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej    Uchwała Nr LIV/658/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LIV/657/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:32:12
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/636/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy F  ...więcej

Uchwała Nr LIV/656/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:28:08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok    Uchwała Nr LIV/656/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LIV/655/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:26:32
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłącz  ...więcej

Uchwała Nr LIV/654/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:24:49
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejs  ...więcej

Uchwała Nr LIV/653/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:20:50
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/641/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzesz  ...więcej

Uchwała Nr LIV/652/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku
2018-05-22 14:19:21
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/638/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzesz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl