Uchwała Nr LVIII/704/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 12:00:08
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborów w&oacu  ...więcej

Uchwała Nr LVIII/703/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:55:37
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVIII/703/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1- Statut Miasta i Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Uchwała Nr LVIII/702/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:36:42
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej Uchwała Nr LVIII/702/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/702/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVIII/701/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:33:43
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim i Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w celu wspólnej realizacji zadania pn. "Ograniczenie problem&oa  ...więcej

Uchwała Nr LVIII/700/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:27:48
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/423/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr  ...więcej

Uchwała Nr LVIII/699/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:24:39
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usyt  ...więcej

Uchwała Nr LVIII/698/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:20:34
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok Uchwała Nr LVIII/698/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVIII/697/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:16:22
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania  oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nau  ...więcej

Uchwała Nr LVIII/696/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:10:09
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewie gatunku wiąz szypułkowy stanowiącego pomniki przyrody zlokalizaowanego na terenie Gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVIII/696/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVIII/695/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 11:06:54
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbusz  ...więcej

Uchwała Nr LVII/694/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 09:47:19
w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewie gatunku dąb szypułkowy stanowiącego pomnik przyrody Uchwała Nr LVII/694/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 09:38:07
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022 Uchwała Nr LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2018 rok  ...więcej

Uchwała Nr LVII/692/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 09:34:16
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028 Uchwała Nr LVII/692/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  ...więcej

Uchwała Nr LVII/691/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 09:31:08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok Uchwała Nr LVII/691/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVII/690/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2018 roku
2018-09-12 09:28:59
w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVII/690/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/689/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:59:13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomści gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce Uchwała Nr LVI/689/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/688/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:57:55
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomści gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Uchwała Nr LVI/688/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/687/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:56:00
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK MI  ...więcej

Uchwała Nr LVI/686/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:53:06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej Uchwała Nr LVI/686/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/685/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:51:50
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2019 rok za zadanie inwestycyjne pn. "Budowa OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" Uchwała Nr LVI/685/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 91
następne