kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > 2018
Uchwała Nr LVI/689/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:59:13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomści gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce Uchwała Nr LVI/689/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/688/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:57:55
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomści gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Uchwała Nr LVI/688/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/687/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:56:00
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK MI  ...więcej

Uchwała Nr LVI/686/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:53:06
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej Uchwała Nr LVI/686/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/685/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:51:50
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2019 rok za zadanie inwestycyjne pn. "Budowa OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" Uchwała Nr LVI/685/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/684/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:49:35
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/684/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:48:34
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/682/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:47:26
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/682/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/681/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:45:56
w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Uchwała Nr LVI/681/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/680/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:43:45
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/680/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/679/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:42:31
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/679/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/678/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:39:56
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LV/665/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   ...więcej

Uchwała Nr LVI/677/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:35:24
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok Uchwała Nr LVI/677/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/676/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:33:48
w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu Gminy Uchwała Nr LVI/676/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/675/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:31:52
w sprawie przestąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/675/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2   ...więcej

Uchwała Nr LVI/674/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:27:30
w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/674/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/673/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:25:22
w sprawie oceny aktualności studium uwarumkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/673/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/672/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:21:50
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa  Uchwała Nr LVI/672/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2   ...więcej

Uchwała Nr LV/671/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:48:37
w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Bystrzycą /Ukraina/, a Kolbuszową /Polska/  Uchwała Nr LV/671/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/670/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:46:30
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej Uchwała Nr LV/670/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 76
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl