kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa chodnika w m. Kupno w km 1+365,55 do km 1 + 585,55". Zadanie nr 2: "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej"
2018-06-13 15:21:24
Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa chodnika w m. Kupno w km 1+365,55 do km 1 + 585,55". Zadanie nr 2: "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej”
2018-06-11 19:54:31
Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Storczykowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
2018-06-08 11:51:38
Ogłoszenie o przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Storczykowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach”
2018-06-06 10:45:09
Ogłoszenie o przetargu: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420". Zadanie nr 2: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej"
2018-05-14 16:01:00
Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420". Zadanie nr 2: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"
2018-05-11 15:17:13
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139"
2018-05-08 15:08:40
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021"
2018-05-08 11:10:16
Ogłoszenie o przetargu: "Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000 - 0+220 w Kolbuszowej"
2018-04-27 14:22:27
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000 - 0+220 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni”
2018-04-23 15:43:10
Ogłoszenie o przetargu: „Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni”   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Utwardzenie ul. Astrowej – etap III"
2018-04-20 16:17:30
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Utwardzenie ul. Astrowej – etap III"   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Koszenie traw na terenie sołectw Gminy Kolbuszowa"
2018-04-20 16:12:16
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Koszenie traw na terenie sołectw Gminy Kolbuszowa"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbuszowa remonterem „emulsja – grys bazaltowy”
2018-04-17 12:54:25
Ogłoszenie o przetargu: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbuszowa remonterem „emulsja – grys bazaltowy”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej"
2018-04-16 15:54:53
Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni”
2018-04-05 13:44:26
Ogłoszenie o przetargu: „Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Weryni”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139”
2018-03-29 15:03:53
Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej
2018-03-15 14:42:25
Strona tytułowa Ogłoszenie o zamówieniu Rozdział I Instrukcja dla wykonawców Rozdział II Formularz oferty z załącznikami Rozdział III Przedmiar robót Rozdział IV Dokumentacja techniczna Rozdział V Istotne postano  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- " Utwardzenie ulicy Astrowej"
2018-03-12 14:51:43
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 11.04.2018   ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl