kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Zamówienia publiczne
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora"
2018-07-26 13:07:57
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-26 12:56:44
Ogłoszenie o przetargu: "Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-07-25 14:45:24
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetrgu: "Przebudowa drogi gminnej NR 104038R ul. Warzywna w km 0+000 do 0+138 w Kolbuszowej"
2018-07-24 12:42:10
Ogłoszenie o przetrgu: "Przebudowa drogi gminnej NR 104038R ul. Warzywna w km 0+000 do 0+138 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej
2018-07-13 15:37:26
Ogłoszenie o przetargu: Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie – etap I – stan zerowy"
2018-07-12 14:25:35
Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie – etap I – stan zerowy"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.198.074,10 zł"
2018-07-10 15:24:32
Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.198.074,10 zł"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej – etap I"
2018-07-09 14:24:11
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej – etap I"   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach"
2018-07-09 11:33:01
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kupnie"
2018-07-06 14:36:34
Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kupnie"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-05 12:43:27
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kolbuszowej Górnej"
2018-07-03 16:44:55
Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kolbuszowej Górnej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Budowa obiektów małej architektury w ramach Otwartej Strefy Aktywności
2018-06-27 15:06:54
Ogłoszenie o przetargu: Budowa obiektów małej architektury w ramach Otwartej Strefy Aktywności   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa chodnika w m. Kupno w km 1+365,55 do km 1 + 585,55". Zadanie nr 2: "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej"
2018-06-13 15:21:24
Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa chodnika w m. Kupno w km 1+365,55 do km 1 + 585,55". Zadanie nr 2: "Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej”
2018-06-11 19:54:31
Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Storczykowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
2018-06-08 11:51:38
Ogłoszenie o przetargu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Storczykowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach”
2018-06-06 10:45:09
Ogłoszenie o przetargu: „Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420". Zadanie nr 2: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej"
2018-05-14 16:01:00
Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420". Zadanie nr 2: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"
2018-05-11 15:17:13
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139"
2018-05-08 15:08:40
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa drogi gminnej – łącznik od ul. S. Krzaklewskiego do ul. Prof. Żytkowskiego w Kolbuszowej w km 0+000 – 0+139"   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 31
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl