Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widełka – Majdan w km 0+660–0+945"
2018-10-04 13:55:52
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widełka – Majdan w km 0+660–0+945"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego na dz. nr 1310/4 i 1310/5 w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej"
2018-09-25 15:07:51
Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego na dz. nr 1310/4 i 1310/5 w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”
2018-09-19 14:30:37
Ogłoszenie o przetargu: „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka" – CZĘŚĆ DROGOWA
2018-09-06 14:30:17
Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej
2018-08-24 15:06:36
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104002R ul. Krakowska w km 1+283 - 1+783 w Kolbuszowej   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"
2018-08-22 11:23:39
Ogłoszenie o przetargu: "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"
2018-08-22 11:23:13
Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-08-21 15:15:38
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1501 w km 0+008,75 – 0+134 w Kolbuszowej"
2018-08-17 12:39:30
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1501 w km 0+008,75 – 0+134 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora"
2018-07-26 13:07:57
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-26 12:56:44
Ogłoszenie o przetargu: "Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"
2018-07-25 14:45:24
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej fi 300, fi 200 o długości 126,0 m w rejonie ul. J. Pawła II dz. nr ewid. 626/10, 626/7, 625/16 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetrgu: "Przebudowa drogi gminnej NR 104038R ul. Warzywna w km 0+000 do 0+138 w Kolbuszowej"
2018-07-24 12:42:10
Ogłoszenie o przetrgu: "Przebudowa drogi gminnej NR 104038R ul. Warzywna w km 0+000 do 0+138 w Kolbuszowej"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej
2018-07-13 15:37:26
Ogłoszenie o przetargu: Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie – etap I – stan zerowy"
2018-07-12 14:25:35
Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie – etap I – stan zerowy"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.198.074,10 zł"
2018-07-10 15:24:32
Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.198.074,10 zł"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej – etap I"
2018-07-09 14:24:11
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Piekarskiej w Kolbuszowej – etap I"   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach"
2018-07-09 11:33:01
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kupnie"
2018-07-06 14:36:34
Ogłoszenie o przetargu: "Zakup samochodu dla OSP w Kupnie"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"
2018-07-05 12:43:27
Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej i bieżni na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej"   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne