kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Rok 2017
Rok 2017
Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w
szkołach podstawowych  

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2016 r. - SIO) wynosi 505, w tym 3 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa (stan na 30.09.2017 r. - SIO) wynosi 496- wobec powyższego zaktualizowana liczba dzieci wynosi: 502

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2016 r. - SIO) wynosi 163, w tym 4 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.

Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan na 30.06.2017 r. - SIO) wynosi 161- wobec powyższego zaktualizowana liczba dzieci wynosi: 162

L.p. Rodzaj-2017 rok Roczna kwota dotacji w zł. Miesięczna kwota dotacji w zł.
1. Kwota przewidziana dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty) w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa (P 51) 4 827,257 402,2714
2. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  (P 54) 16 665,53 1 388,794
3. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa  dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, – objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 55) 20 688,24 1 724,02
4. Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolbuszowa dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P 49) 54 593,98 4 549,498
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:08:38 | Data modyfikacji: 2018-04-20 13:20:04.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:08:38
Data modyfikacji: 2018-04-20 13:20:04
Opublikowane przez: Joanna Micek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl