Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 11:40:32

Podatki i opłaty


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

  • o niezaleganiu w podatkach
  • stwierdzającego stan zaległości
  • o figurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych
  • o niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych

Do wniosku należy dołączyć numer PESEL (przedsiębiorcy - NIP) oraz dane dotyczące wyszczególnionych osób.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, II piętro, pokoj nr 30

Opłaty

Od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł ,zaś od zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych w wysokości 17,00 zł. Wykaz przedmiotów zwolnionych z opłat dotyczących zaświadczeń jest wyszczególniony w Rozporządzeniu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni roboczych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 900 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2019r. poz. 1170/

Autor: Iwona Wyczawska-Kiwak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-29
Wyświetl historię zmian