Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 12:20:09

Podatki i opłaty


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ulgi i pomoc publiczna

Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art.37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.),

Burmistrz Kolbuszowej podaje do publicznej wiadomości:

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, za 2018r, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz podmiotów, osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł

Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

W 2018r. nie udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Autor: Iwona Wyczawska-Kiwak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-05-10
Wyświetl historię zmian