Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-07 12:33:21

Podatki i opłaty


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Zmiana danych osobowych lub adresowych klienta

 Zmiany danych osobowych lub adresowych klienta można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 30 lub w Biurze Obsługi Klienta. 

Wzór wniosku poniżej: 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2019-07-09
Wyświetl historię zmian