Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-03 22:59:55

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektorów przedszkoli i szkół

Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektorów następujących przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa:

  • Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej,
  • Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej,
  • Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej,
  • Publicznego Przedszkola w Widełce,
  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej,
  • Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Górnej,
  • Szkoły Podstawowej w Kupnie,
  • Szkoły Podstawowej w Widełce.

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Audytor wewnętrzny

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej