Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-10-16 01:24:59

Petycje


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Petycja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka

Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut

Petycja w sprawie modernizacji ul. Kasztanowej w Kolbuszowej

Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie

Petycja w sprawie remontu drogi we wsi Werynia os. Podlesie

Petycja w sprawie ustanowienia ul. J.Bytnara strefą wolną od dymu tytoniowego

Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren zakładu FPHU DREWKOL

Petycja w sprawie braku wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zielonej

Petycja w sprawie wyasfaltowania ulicy rtm. Witolda Pileckiego

Petycja w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfiktem Interesów

Petycja w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanego ronda w miejscowości Kolbuszowa Górna im. Władysława Pogody