Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-04-04 19:02:03

Petycje


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Petycja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka

Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut

Petycja w sprawie modernizacji ul. Kasztanowej w Kolbuszowej

Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie

Petycja w sprawie remontu drogi we wsi Werynia os. Podlesie

Petycja w sprawie ustanowienia ul. J.Bytnara strefą wolną od dymu tytoniowego

Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren zakładu FPHU DREWKOL

Petycja w sprawie braku wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zielonej

Petycja w sprawie wyasfaltowania ulicy rtm. Witolda Pileckiego

Petycja w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfiktem Interesów

Petycja w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanego ronda w miejscowości Kolbuszowa Górna im. Władysława Pogody

Petycja w sparwie procedur związanych z zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych

Petycja w sprawie budowy zatok i parkingu na ulicy Kolejowej

Petycja w sprawie przebudowy wysepek na ulicy Jana Pawła II

Petycja w sprawie podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy czystości powietrza

Petycja w sprawie wykorzystania narządzi informatycznych w celu zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających- Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o. o.

Petycja w sprawie interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja w sprawie modernizacji ulicy Malwowej w Kolbuszowej

Petycja w sprawie montażu lamp oświetleniowych