Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-09-27 08:56:01

2021 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej” Zadanie nr 1: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa” Zadanie nr 2: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 3 lutego 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.3.2021 na zadanie pn.: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej”
Zadanie nr 1: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa”
Zadanie nr 2: „Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,36533,da0276616a3e13b74f457ac86c15c3e8.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dokumentacje projektowe na zadania pn.: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104039R ul. Wiktora w Kolbuszowej Zadanie nr 2: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu
5 lutego 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.4.2021 na zadanie pn.: „Dokumentacje projektowe na zadania pn.:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104039R ul. Wiktora w Kolbuszowej

Zadanie nr 2: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,36692,d0618c769cba518c8d8a23cd7db7d818.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103997 R ulicy Handlowej w Kolbuszowej”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 10 lutego 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.5.2021 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103997 R ulicy Handlowej w Kolbuszowej”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:  https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,37135,c0e23406f578063150f4e2951421c995.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: "Utworzenie parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.6.2021 na zadanie pn.: „Utworzenie Parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej” w tym:

Zadanie nr 1: Utworzenie Parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej – roboty budowlane – infrastruktura

Zadanie nr 2: Utworzenie Parku Niepodległości przy ulicy Astrowej w Kolbuszowej – aranżacja i zagospodarowanie zieleni

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:   https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,38368,8362dd8989632ca283cfac1a9b2e3b14.html 

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ZADANIE 1: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Zabłocie”. ZADANIE 2: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Stare Poręby”.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.2.2021 na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:

ZADANIE 1: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Zabłocie”.

ZADANIE 2: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Stare Poręby”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,39257,a5ce49ea44aaeda8e2c8106d9c438c11.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dokumentacje projektowe na zadania pn.: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104039R ul. Wiktora w Kolbuszowej Zadanie nr 2: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.7.2021 na zadanie pn.: „Dokumentacje projektowe na zadania pn.:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104039R ul. Wiktora w Kolbuszowej

Zadanie nr 2: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,39264,5fb8568273d0235aada0437a677f521e.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 9 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji – ZP.271.1.1.2021 na zadanie pn.: „Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:  https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,39332,f72838a46139d9e8c1d71c9204376a88.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Dobudowa oświetlenia ul. Janka Bytnara (za pocztą)

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Dobudowa oświetlenia ul. Janka Bytnara (za pocztą)”.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,39475,49723df33764496f4b5fed667878b26d.html

 Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika)” Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej”.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika)”
Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej”.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,40307,7a1f2dc249381d68bc29e8e2f60c04de.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: "Konserwacja rowów i urządzeń melioracji wodnych w m. Przedbórz"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: „Konserwacja rowów i urządzeń melioracji wodnych w m. Przedbórz”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,40509,65f4d68a152bcdfb558e48afafe24a0a.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu31 marca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna”

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:  https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,41243,5f74f8625f41c155c6437067d78ca25e.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

 

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika)” Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej”.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika)”
Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej”.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,41470,c22f68de5bdce96fee03e21ca08d898d.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Konserwacja rowów i urządzeń melioracji wodnych w m. Przedbórz

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: „Konserwacja rowów i urządzeń melioracji wodnych w m. Przedbórz”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,41471,2506cb5bb9ec000ba76112982bb47dc2.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45,213 linii kolejowej Nr 71 Ocice – Rzeszów w miejscowości Widełka”.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45,213 linii kolejowej Nr 71 Ocice – Rzeszów w miejscowości Widełka”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,41507,49490f256a90aff2c2c4e151515fe241.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia”; Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia”

Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,42037,0d019bff90a558a45022163f906bdc0c.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej”, Zadanie nr 2: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”. Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: 

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej”,

Zadanie nr 2: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.

Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,42580,e2434bb373d4e0753b959fcbfe307860.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,42662,7ea03f4ac6f9e60de3b59ebf784b22d6.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie” – etap V

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie” – etap V.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,42742,e81266bfc6a62dd6462afca2514b7f31.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,43366,39ecc5282d4511dca4c757113e1312d1.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarza zawarcia umowy: Utrzymanie zieleni niskiej, w tym koszenie na terenie miasta, duże powierzchnie terenów zielonych

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,43841,ee488918cd8d11b893067864f9dabddb.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.990.702,00 zł

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwocie 4.990.702,00 zł
”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,43843,72bc7319c83fa7d8936bbdf4a8dd5a3d.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kolbuszowa oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,43855,5107915b16ea89bdc0dd279cc6686680.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I, tym: Zadanie nr 1: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I – rozbudowa o nowy ciąg technologiczny Zadanie nr 2: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I - modernizacja istniejących reaktorów biologicznych i osadników wtórnych

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu
5 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I, tym:

Zadanie nr 1: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

w Kolbuszowej Dolnej – etap I – rozbudowa o nowy ciąg technologiczny

Zadanie nr 2: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków

w Kolbuszowej Dolnej – etap I - modernizacja istniejących reaktorów biologicznych

i osadników wtórnych

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,44206,237a7496de9290fe1e0d7682e6a6633b.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 06 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Kolbuszowej.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,44302,97d01cde59d6cca7a0900f52c09e5f2a.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i transport segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 7 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,44412,bf9705f1d61996c8249264b20e6ea94e.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie” – etap V

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie” – etap V.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,44690,0997c2372bc1538b84bc5ca587bf39e4.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Dobudowa oświetlenia na Osiedlu przy ul. Ks. L. Ruczki

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Dobudowa oświetlenia na Osiedlu przy ul. Ks. L. Ruczki”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,44694,be6a8bd950af30b17829a1d5c58d148f.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Miejscowy plan zagospodrowania przestrzennego terenu w Rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,44846,6dab40e11c3d66094c85b354febf06a6.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,45245,f63d6b3e439d2ef66cf77266122a88bf.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,45383,ff8ee6aac61c11f16443646cdf467146.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Narcyzowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej

Ogłoszenie o zamierze zawarcia umowy: Oczyszczanie koszy ulicznych w Gminie Kolbuszowa i zagospodarowanie odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia” Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia” Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,46094,91aa9457862756fd05da015bda13887e.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja pomieszczeń SP nr 2 w Kolbuszowej”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Modernizacja pomieszczeń SP nr 2 w Kolbuszowej”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,46946,4269a9915e07e5906f7d552a0cf51179.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: „Remont drogi gminnej wewnętrznej Zarębki-Dubas w miejscowości Zarębki” Zadanie 2: „Remont drogi gminnej publicznej nr 104002 R ul. Krakowskiej w km od 2+148 do 2+865,1 w miejscowości Kolbuszowa i Nowa Wieś”, po modyfikacji: Zadanie 1: „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Zarębki-Dubas w miejscowości Zarębki” Zadanie 2: „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 104002 R ul. Krakowskiej w km od 2+148 do 2+865,1 w miejscowości Kolbuszowa i Nowa Wieś”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 9 czerwca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.:

Zadanie 1: „Remont drogi gminnej wewnętrznej Zarębki-Dubas w miejscowości Zarębki”

Zadanie 2: „Remont drogi gminnej publicznej nr 104002 R ul. Krakowskiej w km od 2+148 do 2+865,1 w miejscowości Kolbuszowa i Nowa Wieś”

nazwa zadania po modyfikacji z 11.06.2021r.:

Zadanie 1: „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Zarębki-Dubas w miejscowości Zarębki”

Zadanie 2: „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 104002 R ul. Krakowskiej w km od 2+148 do 2+865,1 w miejscowości Kolbuszowa i Nowa Wieś”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,47352,7611c2ba98f6c400df922115b07c9903.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Nadziei w Kolbuszowej - etap II"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.:

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Nadziei w Kolbuszowej - etap II

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,47551,bf5252d535fea32032d629b2892757d0.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy: Malowanie poziome dróg i parkingów

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 01 lipca 2021 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa”

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa, ul. Kolejowa 1, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 01 lipca 2021 r. upublicznił na Platformie miniPortal Specyfikację Warunków Zamówienia: „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c7aa427-0c1a-4651-bbd8-6db59413a029

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00100477/01

 

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty.

 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie www.miniPortal.pl.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy miniPortal lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia”- dokumentacja Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec”- dokumentacja

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 6 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.:

Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia”- dokumentacja

Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec”- dokumentacja

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,50452,d1d79fdf836b28e5501b47c903d434bc.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Konserwacja starego koryta rzeki Nil oraz konserwacja rowów melioracyjnych w msc. Kolbuszowa Dolna

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 6 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Konserwacja starego koryta rzeki Nil oraz konserwacja rowów melioracyjnych w msc. Kolbuszowa Dolna:

Zadanie nr 1 - Konserwacja starego koryta rzeki Nil (odcinek przy ul. Tarnobrzeskiej

Zadanie nr 2 - Konserwacja starego koryta rzeki Nil (odcinek przy ul. Wiejskiej)

Zadanie nr 3 - Konserwacja rowów melioracyjnych w msc. Kolbuszowa Dolna

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,50496,145b4420c682b35ae43c40f203525b3b.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamóweniu: Przebudowa pomieszczeń handlowych w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Przebudowa pomieszczeń handlowych w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,50589,790a9e1f84f938c0a9b1068490cc4d83.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 104006 R ul. M. Siedmiograj w Kolbuszowej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kossaka

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104006 R ul. M. Siedmiograj w Kolbuszowej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z  ul. Kossaka”.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,50595,984132444a56920f64b3063bda47f97a.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,50642,feed86c2e09e0e15b2ad87f16527ab5c.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowa Wieś, dz. o nr ewid. 1157, 86/2"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowa Wieś, dz. o nr ewid. 1157, 86/2"

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,52106,e360396f035a2fe220cde0ac94c411eb.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa pomieszczeń handlowych w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: "Przebudowa pomieszczeń handlowych w celu zmiany sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjne w budynku mieszkalbym wielorodzinnym"

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,52568,059bb927fd3b32d7b4e9ca7edad819f3.html  

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II – dokumentacja

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II – dokumentacja

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,52798,36b03a528c26169059ec64061b94c0e8.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w rejonie ulic Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 12 sierpnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w rejonie ulic Wolskiej, Słonecznej i Piaskowej w Kolbuszowej Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,54339,445c4cfca9b5ba22dae9baa00e20bde5.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody – cz. II Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku przysiółka „Majdan” w Widełce” – cz. II

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: 

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody – cz. II

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku przysiółka „Majdan” w Widełce”
–  cz. II 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,54714,c8b44154bd3d96b2a5523b5115210adc.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II – dokumentacja

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 19 sierpnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II – dokumentacja 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,54983,1fb5ae8891cf6a8b1d32d3f1121b34f2.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce w tym: Zadanie 1: Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce, Zadanie 2: Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: 

„Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce” w tym:

Zadanie 1: „Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce”,

Zadanie 2: „Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,56025,2ef9362f17c9cdff3ac6133cc175ee70.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 9 września 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie”.

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,57101,b0ad2f362060428dbc446148854a51ad.html

 Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Kolbuszowa w rejonie ulic: Krzaklewskiego, Grunwaldzkiej, Narutowicza, Krakowskiej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 14 września  2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Kolbuszowa w rejonie ulic: Krzaklewskiego, Grunwaldzkiej, Narutowicza, Krakowskiej”.

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia: https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,57548,3d865555330781db5544acfb880b3f72.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: ZADANIE 1: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Zabłocie” ZADANIE 2: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Stare Poręby”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 14 września 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: ZADANIE 1: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Zabłocie” ZADANIE 2: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Stare Poręby”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,57556,28ee246ec2eb21c48f71abd66eb5d2e6.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 20 września 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej”.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,58262,0b7668aeb69cb9ba57292dec0f034d9f.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.