Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-09-12 11:55:37

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:55
Uchwała Nr LVIII/703/18 Rady
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
Kolbuszowa Uchwała Nr LVIII/703/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej Załącznik Nr 1- Statut Miasta i Gmi  więcej >
2018-09-12 11:36:42

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:36
Uchwała Nr LVIII/702/18 Rady
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w
Kolbuszowej Uchwała Nr LVIII/702/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej Załącznik Nr 1 do   więcej >
2018-09-12 11:33:43

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:33
Uchwała Nr LVIII/701/18 Rady
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej
pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim i
Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszyst  więcej >
2018-09-12 11:27:48

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:27
Uchwała Nr LVIII/700/18 Rady
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/423/2016 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do VII zmiany Studium uwar  więcej >
2018-09-12 11:24:39

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:24
Uchwała Nr LVIII/699/18 Rady
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad  więcej >
2018-09-12 11:20:34

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:20
Uchwała Nr LVIII/698/18 Rady
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2018 rok Uchwała Nr LVIII/698/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-09-12 11:17:46

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:16
Uchwała Nr LVIII/697/18 Rady
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w
szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w  więcej >
2018-09-12 11:17:19

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:10
Uchwała Nr LVIII/696/18 Rady
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych na drzewie gatunku wiąz szypułkowy
stanowiącego pomniki przyrody zloka  więcej >
2018-09-12 11:16:34

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:10
Uchwała Nr LVIII/696/18 Rady
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych na drzewie gatunku wiąz szypułkowy
stanowiącego pomniki przyrody zloka  więcej >
2018-09-12 11:16:22

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:16
Uchwała Nr LVIII/697/18 Rady
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w
szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w  więcej >
2018-09-12 11:10:09

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:10
Uchwała Nr LVIII/696/18 Rady
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych na drzewie gatunku wiąz szypułkowy
stanowiącego pomniki przyrody zloka  więcej >
2018-09-12 11:06:54

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:06
Uchwała Nr LVIII/695/18 Rady
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie
zapewnienia przewozu uczniów niepe  więcej >
2018-09-12 09:47:19

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 09:47
Uchwała Nr LVII/694/18 Rady M
w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewie
gatunku dąb szypułkowy stanowiącego pomnik
przyrody Uchwała Nr LVII/694/18 Rady Miej  więcej >
2018-09-12 09:38:07

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 09:38
Uchwała Nr LVII/693/18 Rady M
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022 Uchwała Nr
LVII/693/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   więcej >
2018-09-12 09:34:16

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 09:34
Uchwała Nr LVII/692/18 Rady M
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy F  więcej >
2018-09-12 09:31:08

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 09:31
Uchwała Nr LVII/691/18 Rady M
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2018 rok Uchwała Nr LVII/691/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-09-12 09:28:59

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 09:28
Uchwała Nr LVII/690/18 Rady M
w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVII  więcej >
2018-09-11 14:47:25

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-11 14:47
Burmistrz Kolbuszowej informuj
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZON  więcej >
2018-09-11 14:28:02

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-11 14:28
Burmistrz Kolbuszowej informuj
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul.
Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZON  więcej >
2018-09-11 14:23:24

Dodanie informacji do działu:
Sprzedaż nieruchomości

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-11 14:23
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza
Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy
Kolbuszowa. Przedmiotem przet  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 8886
< poprzednie     następne >     100>>     300>>