Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-17 12:56:00

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:56
Uchwała Nr LVI/687/18 Rady Mi
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie
wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność   więcej >
2018-07-17 12:53:06

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:53
Uchwała Nr LVI/686/18 Rady Mi
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza
Kolbuszowej Uchwała Nr LVI/686/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-07-17 12:51:50

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:51
Uchwała Nr LVI/685/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2019
rok za zadanie inwestycyjne pn. "Budowa OZE przy budynkach
publicznych z terenu Gminy Kolbu  więcej >
2018-07-17 12:49:35

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:49
Uchwała Nr LVI/684/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-07-17 12:48:34

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:48
Uchwała Nr LVI/683/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-07-17 12:47:26

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:47
Uchwała Nr LVI/682/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-07-17 12:45:56

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:45
Uchwała Nr LVI/681/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w
drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek Uchwała  więcej >
2018-07-17 12:43:45

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:43
Uchwała Nr LVI/680/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-07-17 12:42:31

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:42
Uchwała Nr LVI/679/18 Rady Mi
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-07-17 12:39:56

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:39
Uchwała Nr LVI/678/18 Rady Mi
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LV/665/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie
zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17   więcej >
2018-07-17 12:35:24

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:35
Uchwała Nr LVI/677/18 Rady Mi
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2018 rok Uchwała Nr LVI/677/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-07-17 12:33:48

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:33
Uchwała Nr LVI/676/18 Rady Mi
w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z
budżetu Gminy Uchwała Nr LVI/676/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-07-17 12:31:52

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:31
Uchwała Nr LVI/675/18 Rady Mi
w sprawie przestąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania miasta i gminy
Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/675/18 Rad  więcej >
2018-07-17 12:27:30

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:27
Uchwała Nr LVI/674/18 Rady Mi
w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/6  więcej >
2018-07-17 12:25:22

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:25
Uchwała Nr LVI/673/18 Rady Mi
w sprawie oceny aktualności studium uwarumkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania p  więcej >
2018-07-17 12:21:50

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-17 12:21
Uchwała Nr LVI/672/18 Rady Mi
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości
Widełka, w gminie Kolbuszowa  więcej >
2018-07-16 15:20:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-10 15:22
Ogłoszenie o przetargu: "Udzi
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona
tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla
wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z
załącznik  więcej >
2018-07-16 15:19:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-10 15:22
Ogłoszenie o przetargu: "Udzi
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona
tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla
wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z
załącznik  więcej >
2018-07-13 15:54:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-10 15:22
Ogłoszenie o przetargu: "Udzi
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona
tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla
wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z
załącznik  więcej >
2018-07-13 15:54:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-10 15:22
Ogłoszenie o przetargu: "Udzi
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ- Strona
tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla
wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z
załącznik  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 8710
< poprzednie     następne >     100>>     300>>