Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-22 14:17:06

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:17
Uchwała Nr LIV/651/18 Rady Mi
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/637/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na finansowani  więcej >
2018-05-22 14:12:43

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:33
Uchwała Nr LIII/635/18 Rady M
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2018 rok Uchwała Nr LIII/635/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-05-22 14:12:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:36
Uchwała Nr LIII/636/18 Rady M
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy F  więcej >
2018-05-22 14:12:02

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:38
Uchwała Nr LIII/637/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:11:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:40
Uchwała Nr LIII/638/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:11:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:41
Uchwała Nr LIII/639/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:11:13

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:42
Uchwała Nr LIII/640/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:10:59

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:43
Uchwała Nr LIII/641/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:10:46

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:46
Uchwała Nr LIII/642/18 Rady M
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/611/17 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla samorzadu  więcej >
2018-05-22 14:10:33

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:49
Uchwała Nr LIII/643/18 Rady M
w sprawie podziału Miasta i Gminy Kolbuszowa na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okr  więcej >
2018-05-22 14:09:59

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:52
Uchwała Nr LIII/644/18 Rady M
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakła  więcej >
2018-05-22 14:09:38

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:54
Uchwała Nr LIII/645/18 Rady M
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok Uchwała Nr LIII/645/18 Rady Miejskiej w  więcej >
2018-05-22 14:09:23

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:57
Uchwała Nr LIII/646/18 Rady M
w sprawie ustalenia tygodniowego obiowiązkowego wymiaru
zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagog  więcej >
2018-05-22 14:08:59

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:59
Uchwała Nr LIII/647/18 Rady M
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kolbuszowa w 2018 r." Uchw  więcej >
2018-05-22 14:08:45

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 13:01
Uchwała Nr LIII/648/18 Rady M
w sprawie nadania nazwy nieruchomości na terenie miasta
Kolbuszowa Uchwała Nr LIII/648/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-05-22 14:08:34

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 13:03
Uchwała Nr LIII/649/18 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
własności Gminy Kolbuszowa położonej w Buko  więcej >
2018-05-22 14:08:21

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 13:06
Uchwała Nr LIII/650/18 Rady M
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolb  więcej >
2018-05-22 14:00:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-14 15:59
Ogłoszenie o przetargu: Zadan
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział
I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz
oferty z załącznikami- (fo  więcej >
2018-05-22 10:12:28

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 10:12
RGKiB.6730.90.2018- Obwieszcze
Obwieszczenie  więcej >
2018-05-22 09:35:42

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 09:35
Obwieszczenie Burmistrza Kolbu
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia
do publicznego wglądu projektu VIII zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagos  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 8784
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>