Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-23 12:30:16

Dodanie informacji do działu:
Na 2018 rok

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 12:30
Ogłoszenie o podaniu do publi
Ogłoszenie Burmistrza Kolbuszowej Oferta   więcej >
2018-05-22 14:50:06

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:50
Obwieszczenie Burmistrza Kolbu
Obwieszczenie  więcej >
2018-05-22 14:47:32

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:47
Obwieszczenie Burmistrza Kolbu
Obwieszczenie  więcej >
2018-05-22 14:38:52

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:38
Uchwała Nr LIV/660/18 Rady Mi
w sprawie podziału Miasta i Gminy Kolbuszowa na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
siedzib obwodowych komisji wyborczyc  więcej >
2018-05-22 14:36:07

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:36
Uchwała Nr LIV/659/18 Rady Mi
w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Łąkowej w
miejscowości Kolbuszowa Dolna   
Uchwała Nr LIV/659/18 Rady Miejskiej w K  więcej >
2018-05-22 14:34:20

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:34
Uchwała Nr LIV/658/18 Rady Mi
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolb  więcej >
2018-05-22 14:32:12

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:32
Uchwała Nr LIV/657/18 Rady Mi
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/636/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
zmiany treści uchwały Nr XLIX/607/17  więcej >
2018-05-22 14:28:08

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:28
Uchwała Nr LIV/656/18 Rady Mi
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2018 rok    Uchwała Nr LIV/656/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej   więcej >
2018-05-22 14:26:32

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:26
Uchwała Nr LIV/655/18 Rady Mi
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruk  więcej >
2018-05-22 14:24:49

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:24
Uchwała Nr LIV/654/18 Rady Mi
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na zadanie
pn. "Rozbudowa infrastruktury wodno-  więcej >
2018-05-22 14:20:50

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:20
Uchwała Nr LIV/653/18 Rady Mi
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/641/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na finansowani  więcej >
2018-05-22 14:19:21

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:19
Uchwała Nr LIV/652/18 Rady Mi
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/638/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na finansowani  więcej >
2018-05-22 14:17:06

Dodanie informacji do działu:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 14:17
Uchwała Nr LIV/651/18 Rady Mi
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/637/18 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na finansowani  więcej >
2018-05-22 14:12:43

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:33
Uchwała Nr LIII/635/18 Rady M
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
2018 rok Uchwała Nr LIII/635/18 Rady Miejskiej w
Kolbuszowej   więcej >
2018-05-22 14:12:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:36
Uchwała Nr LIII/636/18 Rady M
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy F  więcej >
2018-05-22 14:12:02

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:38
Uchwała Nr LIII/637/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:11:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:40
Uchwała Nr LIII/638/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:11:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:41
Uchwała Nr LIII/639/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:11:13

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:42
Uchwała Nr LIII/640/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >
2018-05-22 14:10:59

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Joanna Micek
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:43
Uchwała Nr LIII/641/18 Rady M
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 8596
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>