Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2019 2019-08-16 12:32 Joanna Micek aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-08-16 12:29 Joanna Micek aktualizacja treści
3. 2019 2019-08-14 13:30 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie i Narcyzowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie i Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/157 o pow. 0,9131 ha 2019-08-14 10:52 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Utwardzenie placu wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej" 2019-08-13 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-08-13 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2019 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 lipca 2019 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „DELTA III – rozbudowa pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Widełka”, planowanego do realizacji, na terenie Terminala Paliw, zlokalizowanego na dz. ozn. nr ewid. 4045/5, położonej w miejscowości Widełka 2019-08-13 13:08 Joanna Micek aktualizacja treści
8. RGKiB.6733.59.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-08-13 12:49 Joanna Micek aktualizacja treści
9. RGKiB.6733.57.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-08-13 12:48 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Interpelacja- dot. usunięcia krzewów i rośli z ogrodzenia cmentarza w Kolbuszowej, wnioskodawca Józef Fryc 2019-08-13 10:48 Joanna Micek aktualizacja treści
11. RGKiB.6733.56.2019- Obieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetleniowej linii kablowej nN i słupów oświetleniowych" 2019-08-13 10:45 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/148 o pow. 0.0740 ha 2019-08-13 09:52 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce oznaczona nr ew. działki 3300/133 o pow. 0.0324 ha 2019-08-13 09:51 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Zadanie nr 1: „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Sołectwie Nowa Wieś” Zadanie nr 2: „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Świerczowie” 2019-08-12 15:29 Monika Fryzeł aktualizacja treści
15. RGKiB.6733.58.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla oświetlenia ulicznego w rejonie ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej" 2019-08-12 14:35 Joanna Micek aktualizacja treści
16. RGKiB.6733.49.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-08-12 14:31 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Interpelacja- dot. nasadzeń na klombach w Kolbuszowej, wnioskodawca radna Barbara Bochniarz 2019-08-12 14:29 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Interpelacja- dot. złożenia informacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej na temat liczby dzieci w szkołach miasta i gminy Kolbuszowa, wnioskodawca radna Barbara Bochniarz 2019-08-12 14:28 Joanna Micek aktualizacja treści
19. RGKiB.6730.115.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej Kolbuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawna pracę oraz zabezpieczającą mienie" 2019-08-12 13:02 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Interpelacja- dot. montażu luster na ul. Ruczki i 11-go Listopada, wnioskodawca radny Krzysztof Wójcicki 2019-08-12 09:27 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Interpelacja- dot. kontroli usunięcia usterek na sieci kanalizacyjnej, wnioskodawca radny Krzysztof Wójcicki 2019-08-12 09:26 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.421.231.2019.EB z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków z hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków do rzeki Białka w km 3+135 istniejącym wylotem w miejscowości Werynia, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2019-08-08 14:34 Joanna Micek aktualizacja treści
23. RODO 2019-08-08 13:49 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren zakładu FPHU DREWKOL 2019-08-07 14:38 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren zakładu FPHU DREWKOL 2019-08-07 14:26 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000 - 0+077 w Kolbuszowej" 2019-08-07 13:59 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes - Benz 1824 EKOPRES RKL 78CH 2019-08-07 13:50 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w obrębie Widełka na dz. o nr ewid. 1826/10 2019-08-07 13:22 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa: "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa" 2019-08-07 11:52 Joanna Micek aktualizacja treści
30. RGKiB.6733.55.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej NN, budowa szaf kablowych w miejscowości Kolbuszowa Dolna i Kolbuszowa" 2019-08-06 14:36 Joanna Micek aktualizacja treści
31. RGKiB.6733.54.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej NN, budowa szaf kablowych w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2019-08-06 14:35 Joanna Micek aktualizacja treści
32. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha 2019-08-05 14:55 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha 2019-08-05 14:30 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Interpelacja- dot. usunięcia krzewów i rośli z ogrodzenia cmentarza w Kolbuszowej, wnioskodawca Józef Fryc 2019-08-02 13:43 Joanna Micek aktualizacja treści
35. X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-08-02 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
36. XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-08-02 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Interpelacja- dot. nieświecących lamp, placu zabaw na os.Prefabet, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-08-02 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Dane szczegółowe 2019-08-02 08:54 Joanna Micek aktualizacja treści
39. DANE GMINY 2019-08-02 08:48 Joanna Micek aktualizacja treści
40. DANE GMINY 2019-08-02 08:47 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Dane Gminy 2019-08-02 08:46 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Dane Urzędu 2019-08-02 08:46 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Dane Gminy 2019-08-02 08:44 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Dane Gminy 2019-08-02 08:43 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2019-08-01 14:32 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.421.256.2019.EB z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk- Ostrowy Tuszowskie- Podtrąba polegające na budowie chodnika dla pieszych w km 18+029 – 18+360 strona prawa”, w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2019-08-01 13:30 Joanna Micek aktualizacja treści
47. RGKiB.6733.47.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-08-01 10:01 Joanna Micek aktualizacja treści
48. RGKiB.6733.46.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-08-01 10:00 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: Utwardzenie placu wraz z przebudową drogi wewnętrznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 104035R ul. Jesionowa w km 0+000 - 0+077 w Kolbuszowej 2019-07-31 15:31 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o przetargu Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy Kolbuszowa: "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa" 2019-07-31 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 27


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki