Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej" 2019-06-19 14:00 Monika Fryzeł aktualizacja treści
2. Interpelacja- dot. montażu elektronicznego systemu wejść do placówek oświatowych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-06-19 07:44 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Informacja zbiorcza o petycjach 2019-06-19 07:43 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody" 2019-06-18 13:18 Monika Fryzeł aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody" 2019-06-18 13:18 Monika Fryzeł aktualizacja treści
6. 2019 r. 2019-06-18 09:05 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu Ochotniczej Straży Pożarnej w Widełce: Zakup samochodu dla OSP w Widełce 2019-06-18 09:04 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o przetargu Ochotniczej Straży Pożarnej w Widełce: Zakup samochodu dla OSP w Widełce 2019-06-18 09:04 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu Ochotniczej Straży Pożarnej w Widełce: Zakup samochodu dla OSP w Widełce 2019-06-18 09:04 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
10. Interwencja- dot. planowanej wycinki drzew, wnioskodawca Michał Karkut 2019-06-17 11:36 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Interwencja dot. wykonania chodnika przy ul. Partyzantów, wnioskodawca Michał Karkut 2019-06-17 11:35 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Interpelacja- dot. połączenia ul. Kolejowej z ul. Ruczki w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-06-14 11:38 Joanna Micek aktualizacja treści
13. RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej" 2019-06-14 11:17 Joanna Micek aktualizacja treści
14. RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego" 2019-06-13 14:54 Joanna Micek aktualizacja treści
15. RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo-mieszkalny" 2019-06-13 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2019-06-12 14:57 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2019-06-12 14:42 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Petycja w sprawie braku wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zielonej 2019-06-12 13:46 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Petycja w sprawie modernizacji ul. Kasztanowej w Kolbuszowej 2019-06-12 13:21 Joanna Micek aktualizacja treści
20. RGKiB.6730.95.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych" 2019-06-11 15:02 Joanna Micek aktualizacja treści
21. RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-06-11 12:54 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Petycja w sprawie remontu drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-06-11 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-06-11 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Petycja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka 2019-06-11 12:13 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-06-07 12:59 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody" 2019-06-07 12:56 Monika Fryzeł aktualizacja treści
27. RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-06-07 10:39 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka" 2019-06-07 10:35 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-06-07 09:35 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2019-06-06 14:56 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-06-06 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej" 2019-06-06 14:02 Monika Fryzeł aktualizacja treści
33. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 maja 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.156.2019.EB w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszów w miejscowości Widełka, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie 2019-06-06 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
34. RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nowej w Kolbuszowej" 2019-06-06 12:20 Joanna Micek aktualizacja treści
35. RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-06-06 12:18 Joanna Micek aktualizacja treści
36. RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-06-06 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
37. RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-06-06 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
38. RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-06-06 12:13 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Interpelacja- dot. kompleksowego remontu ul. Witosa w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2019-06-05 09:43 Joanna Micek aktualizacja treści
40. RGKiB.6733.27.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3901A" 2019-06-04 15:19 Joanna Micek aktualizacja treści
41. RGKiB.6733.26.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem" 2019-06-04 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
42. RGKiB.6733.25.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami" 2019-06-04 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
43. RGKiB.6733.24.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Kupno" 2019-06-04 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-06-04 13:56 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Interpelacja- dot. połączenia ul. Kolejowej z ul. Ruczki w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-06-04 11:46 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Interpelacja- dot. montażu elektronicznego systemu wejść do placówek oświatowych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-06-04 11:45 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak sprawy: AB.6740.5.1.2019 z dnia 15.05.2019 w sprawie wydania decyzji Nr D/I/1/19 na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegającej na budowie chodnika w km 1+245-2+478 strona lewa w miejscowości Werynia" 2019-06-04 11:37 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-06-03 15:52 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-06-03 15:52 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-06-03 15:47 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki