Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Poręby Kupieńskie" 2019-02-18 11:39 Joanna Micek aktualizacja treści
2. RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej" 2019-02-18 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
3. Regulamin organizacyjny 2019-02-18 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-02-18 09:32 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 lutego 2019 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "DELTA III – rozbudowa pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Widełka" 2019-02-15 15:12 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Pracownicy Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2019-02-15 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
7. 2019 r. 2019-02-15 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL 2019-02-15 14:28 Joanna Micek aktualizacja treści
9. 2019 r. 2019-02-15 14:22 Joanna Micek aktualizacja treści
10. RGKiB.6730.213.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej" 2019-02-14 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
11. RGKiB.6730.212.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej" 2019-02-14 15:13 Joanna Micek aktualizacja treści
12. RGKiB.6733.9.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv" 2019-02-13 14:56 Joanna Micek aktualizacja treści
13. RGKiB.6733.8.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej wraz z budową windy zewnętrznej" 2019-02-13 12:35 Joanna Micek aktualizacja treści
14. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 11 lutego 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1131/4, 1131/7 w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa" 2019-02-13 12:23 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 5 lutego 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa istniejących obiektów firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. poprzez budowę budynku badawczo – rozwojowego wraz z częścią administracyjną, rozbudowę hali produkcyjnej i budowę hali produkcyjno – montażowej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej 28" 2019-02-13 12:21 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2019-02-13 12:08 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości w treści decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp." 2019-02-13 11:37 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Kolbuszowa 2019-02-13 11:33 Joanna Micek aktualizacja treści
19. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2019-02-13 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
20. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2019-02-13 10:49 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak: RZ.ZUZ.4.421.37.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Nil w km 25+140 podziemnej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1265, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa miasto, powiat kolbuszowski 2019-02-13 10:14 Joanna Micek aktualizacja treści
22. RGKiB.6730.7.2019- Obqwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego" 2019-02-13 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
23. DODATEK MIESZKANIOWY 2019-02-13 09:15 Joanna Micek aktualizacja treści
24. 2019 2019-02-12 15:20 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-02-12 12:19 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej" 2019-02-12 11:31 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-02-12 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-02-12 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Dotacje dla przedszkoli 2019-02-12 10:10 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
30. Dotacje dla przedszkoli 2019-02-12 10:10 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
31. Skarbnik 2019-02-12 10:04 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
32. RODO 2019-02-12 10:03 Andrzej Kaczówka usunięcie artykułu
33. Burmistrz 2019-02-12 08:38 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Burmistrz 2019-02-12 08:37 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2019-02-11 15:21 Monika Fryzeł aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną: "Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2019-02-11 15:19 Monika Fryzeł aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-02-11 14:21 Monika Fryzeł aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-02-11 14:20 Monika Fryzeł aktualizacja treści
39. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.37 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska" 2019-02-11 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.36 o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska" 2019-02-11 10:09 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-08 14:34 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-02-08 12:51 Monika Fryzeł aktualizacja treści
43. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-02-08 12:48 Monika Fryzeł aktualizacja treści
44. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" 2019-02-08 12:34 Joanna Micek aktualizacja treści
45. RGKiB.6733.6.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-02-08 12:01 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-02-07 13:32 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-02-07 13:28 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-06 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-02-05 14:03 Monika Fryzeł aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-02-05 14:02 Monika Fryzeł aktualizacja treści

Strona: 1 z 15


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki