Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o przetargu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa 2019-12-14 15:40 Monika Fryzeł aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o przetargu: Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i częściowo zamieszkałcy z terenu Gminy Kolbuszowa 2019-12-14 15:35 Monika Fryzeł aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o przetargu: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" 2019-12-14 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej" 2019-12-13 15:00 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Dolnej oznaczona nr ew. działki 1147/31 o pow. 0,0785 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Dolnej oznaczona nr ew. działki 1147/32 o pow. 0,0351 ha 2019-12-13 08:59 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowyna zadanie pn.: "Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w 2020 r." 2019-12-13 08:06 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-12-12 11:52 Monika Fryzeł aktualizacja treści
8. Ołoszenie o przetargu: "Budowa drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie" 2019-12-12 09:33 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do Szkoły Podstawowej im. Jana Zawiszy w Przedborzu" 2019-12-12 08:19 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetargu: "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa oraz Gminy Niwiska" 2019-12-11 15:16 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczona nr ew. działki 48/162 o pow. 0,2028 ha 2019-12-11 14:14 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o przetargu: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" 2019-12-10 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-12-10 14:26 Monika Fryzeł aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2019-12-10 13:22 Monika Fryzeł aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 800.000,00 zł" 2019-12-10 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
16. RGKiB.6733.82.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-12-10 08:32 Joanna Micek aktualizacja treści
17. 2019 2019-12-09 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o przetargu: "Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej" 2019-12-09 14:21 Monika Fryzeł aktualizacja treści
19. RGKiB.6733.73.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-12-09 13:20 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2019-12-09 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
21. Informacja ogólna 2019-12-09 11:09 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/158 o pow. 0.1255 ha, 2) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/159 o pow. 0.0993 ha, 3) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/160 o pow. 0.0781 ha, 4) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczona nr ew. działki 48/161 o pow. 0.0730 ha 2019-12-09 09:44 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest: 1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 2437/1 o pow. 0.1084 ha, 2) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 2437/2 o pow. 0. 1081ha, 3) Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 2437/3 o pow. 0.1089 ha 2019-12-09 09:42 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 800.000,00 zł" 2019-12-06 12:32 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Udzielenie świadczeń w ciągu 2020 r. z zakresu medycyny pracy – profilaktyczna opieka zdrowotna dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej" 2019-12-06 08:59 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2019-12-05 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Podatek rolny 2019-12-05 10:07 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Podatek od środków transportowych 2019-12-05 10:04 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Podatek od nieruchomości 2019-12-05 10:01 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2019-12-05 09:58 Joanna Micek aktualizacja treści
31. XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-12-05 08:10 Joanna Micek aktualizacja treści
32. XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-12-05 08:10 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-12-04 14:53 Monika Fryzeł aktualizacja treści
34. RGKiB.6733.74.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV" 2019-12-04 13:52 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Ołoszenie o przetargu: "Budowa drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie" 2019-12-04 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny od km 0+000 do km 1+800" 2019-12-04 13:41 Monika Fryzeł aktualizacja treści
37. Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Świadczenie usług pocztowych w 2020 roku" 2019-12-04 12:39 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/126 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-12-03 14:07 Joanna Micek aktualizacja treści
39. RGKiB.6733.81.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-12-03 11:55 Joanna Micek aktualizacja treści
40. Petycja w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfiktem Interesów 2019-12-03 11:44 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych chodników, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w sezonie 2019/2020" 2019-12-02 15:35 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-12-02 15:21 Joanna Micek aktualizacja treści
43. RGKiB.6730.195.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej" 2019-11-29 09:28 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o przetargu: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" 2019-11-28 15:09 Joanna Micek aktualizacja treści
45. Ogłoszenie o przetargu: "Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej" 2019-11-28 15:00 Monika Fryzeł aktualizacja treści
46. RGKiB.6730.204.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-11-28 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Ołoszenie o przetargu: "Budowa drogi dojazdowej do sceny plenerowej w Kupnie" 2019-11-28 13:10 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Interpelacja- dot. wykazu inwestycji w Gminie Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-11-28 13:05 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Interpelacja- dot. uprzątnięcia Parku Niepodległości w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-11-28 13:04 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Protokół Nr XIV/2019 z XIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2019 roku 2019-11-28 13:01 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 32


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki