Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie” – etap V 2021-04-19 14:42 Dawid Poborca aktualizacja treści
2. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2021 roku, znak: RZ.ZUZ.4.4210.77.2021.EB w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego z lokalizacją na działce 100/8, obręb 0009 Kolbuszowa Górna 2021-04-19 12:18 Marzena Narowska aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna. 2021-04-19 11:35 Monika Fryzeł aktualizacja treści
4. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Rzeszów- ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Działowskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV do budynku mieszkalnego-agroturystyka", na działkach ozn. nr ew.: 1751/1, 4208, 4592/2, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna 2021-04-19 11:32 Marzena Narowska aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 103985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej”, Zadanie nr 2: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”. Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej” 2021-04-16 15:03 Dawid Poborca aktualizacja treści
6. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolbuszowa” 2021-04-16 14:34 Monika Fryzeł aktualizacja treści
7. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, obejmująca działkę ewid. nr 73/74 o pow. 0,3074 ha, objęta KW TB1K/00002360/8. 2021-04-16 13:46 Marzena Narowska aktualizacja treści
8. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, obejmująca działkę ewid. nr 73/20 o pow. 0,4611 ha, objęta KW TB1K/00002360/8. 2021-04-16 13:42 Marzena Narowska aktualizacja treści
9. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, obejmująca działki ewid. nr 73/64 i 73/66 o łącznej pow. 1,5271 ha, tworzące funkcjonalną całość gospodarczą, objęta KW TB1K/00002360/8. 2021-04-16 13:39 Marzena Narowska aktualizacja treści
10. Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, obejmująca działkę ewid. nr 73/76 o pow. 0,5584 ha, objęta KW TB1K/00002360/8. 2021-04-16 13:35 Marzena Narowska aktualizacja treści
11. 2021 r. 2021-04-16 13:30 Marzena Narowska aktualizacja treści
12. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, obejmująca działkę ewid. nr 73/73 o pow. 0,4025 ha, objęta KW TB1K/00002360/8 2021-04-16 13:29 Marzena Narowska aktualizacja treści
13. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa części usługowej celem zmiany sposobu użytkowania na lokal usług medycznych lecznictwa otwartego”, na działce ozn. nr ew. 1513/15, położonej w miejscowości Kolbuszowa dla Pani Renaty Piekuta i Pana Janusza Piekuta, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne 2021-04-16 11:46 Marzena Narowska aktualizacja treści
14. Zawiadamia się, że w dniu 12.04.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak: RBiPP.6730.228.2020 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny", na działce ozn. nr ew. 1696/3, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Janusza Mytych 2021-04-15 12:08 Marzena Narowska aktualizacja treści
15. Zawiadamiam, że w dniu 14.04.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa i przebudowa parkingów, chodników i dróg dojazdowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, przyłączem gazowym oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej", na działkach ozn. nr ew.: 2328/21, 2328/15, 2328/19, 2328/16, 2328/17, 2328/20, 2328/14, 2328/11, 2328/8, 2328/5, 677/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa dla Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa działającego przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Barszcz 2021-04-14 14:07 Marzena Narowska aktualizacja treści
16. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Stanisława Stobierskiego został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jego przebudową”, na działkach ozn. nr ew. 1615, 1616/1 położonych w miejscowości Kolbuszowa 2021-04-14 12:25 Marzena Narowska aktualizacja treści
17. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Bogusława Borawiak, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Pokrywka został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego”, na działce ozn. nr ew. 3640/9 położonej w miejscowości Widełka 2021-04-14 10:21 Marzena Narowska aktualizacja treści
18. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030 2021-04-13 13:33 Marzena Narowska aktualizacja treści
19. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030 2021-04-13 13:32 Marzena Narowska aktualizacja treści
20. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030 2021-04-13 13:31 Marzena Narowska aktualizacja treści
21. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-04-13 13:17 Marzena Narowska aktualizacja treści
22. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030 2021-04-13 13:16 Marzena Narowska aktualizacja treści
23. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 2058/6, 2058/4, 2058/2 położonych w miejscowości Werynia 2021-04-12 15:17 Marzena Narowska aktualizacja treści
24. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 137, 136, 131/5, 131/4, 131/3, 129 położonych w rejonie ul. Krakowskiej w Kolbuszowej 2021-04-12 15:15 Marzena Narowska aktualizacja treści
25. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 344/5, 1264, 171/12, 171/11, 171/9, 171/10 położonych w miejscowości Przedbórz. 2021-04-12 15:08 Marzena Narowska aktualizacja treści
26. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 344/5, 1264, 171/12, 171/11, 171/9, 171/10 położonych w miejscowości Przedbórz. 2021-04-12 15:08 Marzena Narowska aktualizacja treści
27. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pani Joanny Gdowik został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa dwóch budynków gospodarczo-garażowych”, na części działki ozn. nr ew. 4162/58 położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna 2021-04-12 13:04 Marzena Narowska aktualizacja treści
28. Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia”; Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec” 2021-04-12 12:28 Monika Fryzeł aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia Kolonia”; Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej Werynia-Dzikowiec” 2021-04-12 12:23 Monika Fryzeł aktualizacja treści
30. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 marca 2021 roku, znak: RZ.ZUZ.4.4210.79.2021.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Przyrwa, z lokalizacją oraz oddziaływaniem inwestycji na terenie nieruchomości ozn. nr 1265, 1495/10, 1495/11, 2333/1, 2333/2, 2333/3, obręb 0001 Kolbuszowa 2021-04-07 11:46 Marzena Narowska aktualizacja treści
31. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 marca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.5.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Kolbuszowa, o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, na dz. ozn. nr ewid. 2/10 w miejscowości Kolbuszowa Górna" 2021-04-02 13:16 Marzena Narowska aktualizacja treści
32. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 marca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.3.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjnej oraz instalacja kabiny lakierniczej na terenie Firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp.k. przy ul. Sokołowskiej 28 w miejscowości Kolbuszowa" 2021-04-02 13:11 Marzena Narowska aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45,213 linii kolejowej Nr 71 Ocice – Rzeszów w miejscowości Widełka”. 2021-04-02 12:12 Monika Fryzeł aktualizacja treści
34. 2021 r. 2021-04-02 12:08 Dawid Poborca aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o zamówieniu: Konserwacja rowów i urządzeń melioracji wodnych w m. Przedbórz 2021-04-02 10:22 Monika Fryzeł aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej (II etap na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Rolnika)” Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kolbuszowej”. 2021-04-02 10:13 Monika Fryzeł aktualizacja treści
37. Zawiadamia się, że w dniu 31.03.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję ustalającą sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, znak: RBiPP.6730.220.2020 dla inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działce ozn. nr ew.: 877/1, położonej w miejscowości Werynia, dla Państwa Eweliny i Pawła Magda 2021-04-01 15:07 Marzena Narowska aktualizacja treści
38. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie Pana Stanisława Michałek został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych”, na działkach ozn. nr ew. 3759, 3766/2, 3757/1, położonych w miejscowości Widełka 2021-03-31 14:10 Marzena Narowska aktualizacja treści
39. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 marca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.11.2020 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.“Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Przedbórz o mocy elektrycznej do 1 MW" 2021-03-31 12:01 Marzena Narowska aktualizacja treści
40. Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna" 2021-03-31 11:57 Dawid Poborca aktualizacja treści
41. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 marca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.11.2020 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Przedbórz o mocy elektrycznej do 1 MW " 2021-03-31 11:53 Marzena Narowska aktualizacja treści
42. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 marca 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.11.2020 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Przedbórz o mocy elektrycznej do 1 MW " 2021-03-31 11:52 Marzena Narowska aktualizacja treści
43. 2021 r. 2021-03-31 11:37 Dawid Poborca aktualizacja treści
44. Plan zamówień publicznych Gminy Kolbuszowa na rok 2021 - 31.03.2021r. 2021-03-31 11:35 Dawid Poborca usunięcie artykułu
45. Plan zamówień publicznych Gminy Kolbuszowa na rok 2021 - 31.03.2021r. 2021-03-31 11:33 Dawid Poborca aktualizacja treści
46. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 372/15, 372/16, 372/17, 372/18, 372/14, 372/23 położonych w miejscowości Kolbuszowa 2021-03-29 12:33 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 944/35, 944/32, 944/31, 944/29 położonych w miejscowości Kolbuszowa 2021-03-29 12:32 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Barbary i Dariusza Kopera w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami”, na działkach ozn. nr ew.: 143/5, 144/5, 143/4, 144/4, 144/3, 144/2, 144/6, 146/2, 146/7, 221 położonych w miejscowości Kolbuszowa 2021-03-29 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przedstawieniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Werynia 2021-03-26 18:38 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 22.03.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 328, 327, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Państwa Pauliny i Arkadiusza Nowak 2021-03-26 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 54


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki