Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2020-04-03 14:08 Joanna Micek aktualizacja treści
2. XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-04-03 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
3. RGKiB.6733.5.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza" 2020-04-03 08:55 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych" 2020-04-02 13:01 Joanna Micek aktualizacja treści
5. RGKiB.6733.18.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2020-04-02 11:00 Joanna Micek aktualizacja treści
6. RGKiB.6733.16.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza" 2020-04-02 10:58 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-04-02 09:10 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 31 marca 2020 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.13.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 192 (obręb 0014) w miejscowości Werynia, gmina Kolbuszowa” 2020-04-02 08:45 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej zawiadamiające o wydaniu w dniu 31 marca 2020 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.13.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 192 (obręb 0014) w miejscowości Werynia, gmina Kolbuszowa” 2020-04-02 08:44 Joanna Micek aktualizacja treści
10. RGKiB.6730.24.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-04-01 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
11. RGKiB.6733.2.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej" 2020-04-01 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: "Utrzymanie zieleni niskiej, w tym koszenie na terenie miasta, duże powierzchnie terenów zielonych, koszenie na terenie sołectw" 2020-04-01 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-04-01 12:09 Monika Fryzeł aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-04-01 11:55 Monika Fryzeł aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa o okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020" 2020-04-01 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-04-01 09:52 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o przetargu: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki" 2020-03-30 13:04 Monika Fryzeł aktualizacja treści
18. Wybory Prezydenta RP 2020 2020-03-30 13:03 Joanna Micek aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o przetargu: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki" 2020-03-30 12:23 Monika Fryzeł aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o przetargu: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki" 2020-03-30 11:37 Monika Fryzeł aktualizacja treści
21. Slajder nad stopką 2020-03-28 14:43 Sławek Moskal aktualizacja treści
22. RGKiB.6730.1.2020- Obieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa wiaty" 2020-03-27 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Ogłoszenie o przetargu: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic 11 Listopada i Ks. Ludwika Ruczki" 2020-03-26 11:12 Monika Fryzeł aktualizacja treści
24. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: "Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-03-26 11:02 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-25 15:22 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-25 15:21 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-25 14:39 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 marca 2020 r. znak: OŚiGW.6220.2.4.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4253/4 i 4253/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa" 2020-03-25 14:10 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej 2020-03-25 13:43 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-03-25 12:54 Monika Fryzeł aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetragu: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą - Dom Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej" 2020-03-25 12:42 Monika Fryzeł aktualizacja treści
32. Zawiadomienie znak: RGKiB.6733.27.4.2019.2020 z dnia 24.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej" 2020-03-25 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych" 2020-03-24 13:31 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-24 10:40 Monika Fryzeł aktualizacja treści
35. Referat Organizacyjny 2020-03-23 14:26 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-23 12:13 Monika Fryzeł aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o przetragu: "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2020-03-20 15:01 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-20 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" 2020-03-18 13:07 Monika Fryzeł aktualizacja treści
40. Ogłoszenie o przetargu: "Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa" 2020-03-18 11:25 Joanna Micek aktualizacja treści
41. RGKiB.6733.15.2020- "Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej" 2020-03-17 13:56 Joanna Micek aktualizacja treści
42. RGKiB.6733.14.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN, budowa słupów linii SN, linii kablowej SN, stacji transformatorowej napowietrznej, linii kablowej niskiego napięcia i złącz kablowych w ramach zamierzenia p.n. „Przebudowa infrastruktury energetycznej kolidującej z budową budynków mieszkalnych" 2020-03-17 13:55 Joanna Micek aktualizacja treści
43. RGKiB.6733.13.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej" 2020-03-17 13:54 Joanna Micek aktualizacja treści
44. 2020 2020-03-17 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
45. 2020 2020-03-17 10:54 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Petycja w sprawie montażu lamp oświetleniowych 2020-03-17 09:12 Joanna Micek aktualizacja treści
47. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.2.2020 z dnia 13 marca 2020 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 32; 33 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa" 2020-03-16 15:53 Joanna Micek aktualizacja treści
48. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.1.2020 z dnia 13 marca 2020 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4255/1; 4255/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa" 2020-03-16 15:52 Joanna Micek aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przetargu: "Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2020-03-16 14:19 Joanna Micek aktualizacja treści
50. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Kolbuszowa" 2020-03-16 10:15 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 37


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki