Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej oraz inżyniera kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2019-10-15 14:26 Monika Fryzeł aktualizacja treści
2. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej oraz inżyniera kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2019-10-14 15:15 Monika Fryzeł aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: "Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Sołectwie Nowa Wieś" Zadanie nr 2: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Świerczowie" 2019-10-14 14:58 Joanna Micek aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2019-10-14 14:58 Joanna Micek aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej w km 0+004,00 do 1+827,60." 2019-10-14 14:57 Joanna Micek aktualizacja treści
6. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-13 20:18 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
7. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-11 18:44 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
8. RGKiB.6733.60.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV" 2019-10-11 12:39 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł" 2019-10-11 12:36 Joanna Micek aktualizacja treści
10. RGKiB.6733.73.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-10-11 11:03 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu postanowienia znak: OŚiGW.6220.2.14.2016 z dnia 9 października 2019 r. wyjaśniającego wątpliwości w treści decyzji Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.14.2016 z dnia 3 lipca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża iłów ceramiki budowlanej „Kolbuszowa – Kupno” w kierunku południowo-wschodnim w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa 2019-10-11 09:02 Joanna Micek aktualizacja treści
12. RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego" 2019-10-10 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
13. RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-10-10 09:29 Joanna Micek aktualizacja treści
14. RGKiB.6733.67.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-10-09 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-09 08:35 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
16. Petycja w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanego ronda w miejscowości Kolbuszowa Górna im. Władysława Pogody 2019-10-08 13:19 Joanna Micek aktualizacja treści
17. 2019 2019-10-07 15:25 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej oraz inżyniera kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" 2019-10-07 15:25 Monika Fryzeł aktualizacja treści
19. RGKiB.6733.72.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-10-07 13:02 Joanna Micek aktualizacja treści
20. RGKiB.6733.71.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-10-07 13:01 Joanna Micek aktualizacja treści
21. RGKiB.6733.70.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem" 2019-10-07 13:00 Joanna Micek aktualizacja treści
22. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce oznaczona nr ew. działki 3005/10 o pow. 0.0368 ha i nr ew. działki 3001/5 o pow. 0,0048 ha 2019-10-07 10:21 Joanna Micek aktualizacja treści
23. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 4 października 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa, km 0+180 – 1+776 i km 1+794 – 2+330” 2019-10-04 15:12 Joanna Micek aktualizacja treści
24. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 4 października 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa, km 0+180 – 1+776 i km 1+794 – 2+330” 2019-10-04 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-10-04 13:24 Joanna Micek aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa ul. Witosa w Kolbuszowej – budowa kanalizacji deszczowej" 2019-10-04 13:18 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Protokół Nr XII/2019 z XII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku 2019-10-04 12:29 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Protokół Nr XI/2019 z XI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 09 sierpnia 2019 roku 2019-10-04 12:27 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2019-10-04 12:09 Joanna Micek aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej" 2019-10-04 10:17 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-04 08:04 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-10-03 11:04 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Petycja w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanego ronda w miejscowości Kolbuszowa Górna im. Władysława Pogody 2019-10-02 11:13 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Petycja w sprawie wyasfaltowania ulicy rtm. Witolda Pileckiego 2019-10-02 10:07 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.500.000 zł" 2019-10-01 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.421.329.2019.EB z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Nil z terenu stacji elektroenergetycznej 110/30/15 Kolbuszowa zlokalizowanej przy ul. Sędziszowskiej w miejscowości Kolbuszowa 2019-10-01 13:21 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce oznaczona nr ew. działki 3300/133 o pow. 0.0324 ha 2019-10-01 11:45 Joanna Micek aktualizacja treści
38. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy W. Witosa, oznaczona nr ew. działki 993/12 o pow. 0.0035 ha 2019-10-01 11:40 Joanna Micek aktualizacja treści
39. RGKiB.6733.59.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-10-01 09:56 Joanna Micek aktualizacja treści
40. RGKiB.6733.57.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2019-10-01 09:55 Joanna Micek aktualizacja treści
41. RGKiB.6733.56.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia linii kablowej nN, budowa słupów oświetleniowych" 2019-10-01 09:54 Joanna Micek aktualizacja treści
42. RGKiB.6733.54.2019- Obwieszczenie w sparwie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN i budowa szaf kablowych" 2019-10-01 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 1134/38, 1134/39 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-10-01 09:48 Joanna Micek aktualizacja treści
44. RGKiB.6730.137.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku gospodarczego" 2019-10-01 08:55 Joanna Micek aktualizacja treści
45. RGKiB.6730.136.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-10-01 08:55 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 2019-09-30 11:14 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
47. Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenie Kolbuszowskie Koło Kobiet na realizację zadania pn. "Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację spotkania pn. "Historia mojej miejscowości"" 2019-09-27 15:28 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
48. Ogłoszenie o przetargu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa 2019-09-27 14:08 Monika Fryzeł aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przetargu: Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa 2019-09-27 14:04 Monika Fryzeł aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-09-27 13:49 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 30


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki