Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w trasporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa, Gmina Niwiska, Gminy Dzikowiec i Gminy Raniżów" 2021-10-22 14:31 Dawid Poborca aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w trasporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa, Gmina Niwiska, Gminy Dzikowiec i Gminy Raniżów" 2021-10-22 14:30 Dawid Poborca aktualizacja treści
3. XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2021-10-21 13:39 Joanna Procak aktualizacja treści
4. XXXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2021-10-21 13:38 Joanna Procak aktualizacja treści
5. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c”, na działkach ozn. nr ew.: 1554/4, 1562, 1574, 1573, 1578/2, 1581, 1582/6, 1582/5 położonych w miejscowości Widełka. 2021-10-19 11:45 Joanna Procak aktualizacja treści
6. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego znak: RZ.ZUZ.4.4219.37.2021.JM dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno" 2021-10-18 15:08 Joanna Procak aktualizacja treści
7. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c", na działkach ozn. nr ew.: 1532/6, 1532/5, 1539/12, 1539/13, 1539/10 położonych w mieście Kolbuszowa 2021-10-18 13:24 Joanna Procak aktualizacja treści
8. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej śr/c", na działkach ozn. nr ew.: 335/2, 336/15, 336/13 położonych w mieście Kolbuszowa. 2021-10-18 13:21 Joanna Procak aktualizacja treści
9. Referat Organizacyjny 2021-10-18 11:47 Joanna Procak aktualizacja treści
10. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące wyadnia decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej", na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. M. Warszawska 165. 2021-10-18 11:22 Joanna Procak aktualizacja treści
11. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Narcyzowej i Tulipanowej, obejmującej działki ewid. nr 48/157 i 48/163 o łącznej pow. 1,3310 ha 2021-10-15 14:24 Joanna Procak aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 248 w miejscowości Domatków" 2021-10-14 14:10 Dawid Poborca aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dobudowa oświetleniqa w Porębach Kupieńskich" 2021-10-14 12:39 Dawid Poborca aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dobudowa oświetleniqa w Porębach Kupieńskich" 2021-10-14 12:38 Dawid Poborca aktualizacja treści
15. 2021 r. 2021-10-14 10:25 Dawid Poborca aktualizacja treści
16. za 2020 rok 2021-10-13 12:20 Joanna Procak aktualizacja treści
17. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4217.14.2021.EB w sprawie legalizacji urządzenia wodnego tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej z lokalizacją na działce ozn. nr ewid. 99/15 obręb 0009 Kolbuszowa Górna. 2021-10-12 15:08 Joanna Procak aktualizacja treści
18. Zaproszenie na spotkania informacyjno-warsztatowe w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027, które odbędą się w dniu 19 października 2021 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. 2021-10-12 14:44 Joanna Procak aktualizacja treści
19. Zaproszenie na spotkania informacyjno-warsztatowe w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2021–2027, które odbędą się w dniu 19 października 2021 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. 2021-10-12 14:28 Joanna Procak aktualizacja treści
20. Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej 2c i 2ab w Kolbuszowej 2021-10-11 15:57 Monika Fryzeł aktualizacja treści
21. Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działkach ozn. nr ew.; 1753/12, 1754/12, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne. 2021-10-07 15:25 Joanna Procak aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widełka" - dokumentacja projektowa 2021-10-07 13:59 Dawid Poborca aktualizacja treści
23. Modernizacja drogi gminnej Nr 150500 R Widełka-Majdan w km od 2+000 do 2+283 w miejscowości Widełka 2021-10-07 13:43 Monika Fryzeł aktualizacja treści
24. 2021 r. 2021-10-07 12:43 Dawid Poborca aktualizacja treści
25. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 07.10.2021r. Burmistrz Kolbuszowej wydał decyzję znak:RBiPP.6730.111.2021 ustalającą warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, dla inwestycji pod nazwą „Budowa magazynu gospodarczego”, na działce ozn. nr ew. 793/4 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Romana Szypuły. 2021-10-07 10:52 Joanna Procak aktualizacja treści
26. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej wraz z parkingiem wielopoziomowym przy ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej" 2021-10-06 15:39 Dawid Poborca aktualizacja treści
27. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 06.10.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.47.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c ”, na działce ozn. nr ew.: 1391/3 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna oraz na działkach ozn. nr ew.: 1546/13, 1546/10 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego. 2021-10-06 14:41 Joanna Procak aktualizacja treści
28. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 06.10.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.46.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębki”, na działkach ozn. nr ew.: 423, 502, 777, 790/2, 791/2, 792, 794/1, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799/1, 799/3, 800, 803/1, 804, 805, 806, 810/3, 812, 813, 814/1 położonych w miejscowości Zarębki oraz na działce ozn. nr ew.: 1775/1 położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej, działającej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Mroczek. 2021-10-06 14:35 Joanna Procak aktualizacja treści
29. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 06.10.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.43.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolbuszowa Górna-Wojków”, na działkach ozn. nr ew.: 1128/6, 1128/7, 1128/3, 1100, 1128/11, 1125/11 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz na działkach ozn. nr ew.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 11, 12, 13, 14, 15, 16 położonych w miejscowości Kupno, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej, działającej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Mroczek. 2021-10-06 14:33 Joanna Procak aktualizacja treści
30. 2021 2021-10-06 14:01 Joanna Procak aktualizacja treści
31. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 06.10.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.45.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Weryni”, na działkach ozn. nr ew.: 2811/4, 2811/1, 2054/1, 2822, 2049 położonych w miejscowości Werynia, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej. 2021-10-06 12:10 Joanna Procak aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce” w tym: Zadanie 1: „Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy przystanku osobowym w Widełce”, Zadanie 2: „Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce”. 2021-10-06 10:35 Monika Fryzeł aktualizacja treści
33. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej i Błonie, obejmująca działkę ewid. nr 73/77 o pow. 2,1592 ha. 2021-10-05 15:03 Joanna Procak aktualizacja treści
34. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Witolda Fryc, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłączy”, na działkach ozn. nr ew.: 1264/28, 1264/29, 1264/30, 368, 1263, 371, 1255/15, 1265, 1268/5 położonych w mieście Kolbuszowa. 2021-10-05 12:48 Joanna Procak aktualizacja treści
35. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej - część A 2021-10-05 12:34 Joanna Procak aktualizacja treści
36. Obwieszczenie zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Moniki Kulig, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka wodociągowego”, na działkach ozn. nr ew.: 109/4, 462/3, 594/1 położonych w miejscowości Poręby Kupieńskie. 2021-10-04 15:14 Joanna Procak aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na 2021 2021-10-01 14:35 Joanna Procak aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2021 roku 2021-10-01 14:27 Joanna Procak aktualizacja treści
39. Ogłoszenie o konsultacji oferty PKPS na realizację zadania publicznego związanego z pomocą społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Nie jesteś sam" 2021-10-01 14:20 Joanna Procak aktualizacja treści
40. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23 września 2021 roku, znak: RZ.ZUZ.4.4210.282.2021.EL w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych z lokalizacją inwestycji oraz zasięgiem oddziaływania obejmującym działki nr 60, 47, 63 obręb 0009 Kolbuszowa Górna. 2021-10-01 13:12 Joanna Procak aktualizacja treści
41. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 września 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.13.2021 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „TP Widełka – rozbudowa pojemności magazynowej/ TP Widełka rozbudowa kolejowego frontu rozładunkowego”. 2021-09-30 15:27 Joanna Procak aktualizacja treści
42. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 września 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.13.2021 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „TP Widełka – rozbudowa pojemności magazynowej/ TP Widełka rozbudowa kolejowego frontu rozładunkowego” 2021-09-30 15:21 Joanna Procak aktualizacja treści
43. Decyzja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 28 września 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.13.2021 orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „TP Widełka – rozbudowa pojemności magazynowej/ TP Widełka rozbudowa kolejowego frontu rozładunkowego”. 2021-09-30 15:17 Joanna Procak aktualizacja treści
44. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 29.09.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.37.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinków sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15kV wraz z zabudową złączy kablowych SN-15kV i stanowisk słupowych SN-15kV w m. Kolbuszowa Górna i Kolbuszowa”, na działkach ozn. nr ew.: 1459/5, 1459/4, 1459/14, 1459/13, 1459/2, 1459/12, 1459/6, 1459/11, 1300/3, 1293, 1900/1, 1309, 1310, 1311, 1312, 1317, 1277/3, 1277/4, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272/1, 1272/2, 1271, 1268/2, 1268/5, 1267/2, 1266/3, 1266/5, 1265/3, 1254/4, 1254/3, 1264/2, 1243, 1240/11, 1240/9, 3886, 1236/2, 86/4, 86/5, 87, 97/2, 83/3, 83/4, 83/5, 82/11, 82/9, 82/10, 80, 78, 79/2, 76, 77, 74, 91, 93/7, 110, 111, 114, 112, 116, 123/4, 122/4, 133/1, 119/1, 126, 219, 231/1, 223/3, 238, 237, 225/1, 127, 57, 72, 71, 45, 62, 2/9, 2/11, 2/10 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, oraz działkach ozn. nr ew.: 1428/2, 1408, 1409, 1410/6, 1410/4, 2315/3, 2315/5, 1770/4, 1770/5, 1771/1, 1771/3, 1770/6, 1772, 1778, 1777/19, 1566/3, 1564/7, 1564/6, 1564/5, 1563/1, 1560/1 położonych w Kolbuszowej, dla PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Marcina Herchel. 2021-09-30 13:30 Joanna Procak aktualizacja treści
45. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 29.09.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.44.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 1504, 1505 położonych w miejscowości Domatków oraz na działkach ozn. nr ew.: 229/8, 229/9 położonych w miejscowości Bukowiec, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego. 2021-09-29 14:17 Joanna Procak aktualizacja treści
46. Obwieszczenie zawiadamiające, że że w dniu 29.09.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.42.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Żytniej w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1550, 1546/49, 1547/2, 1547/4, 1548/47, 1555/55 położonych w miejscowości Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej. 2021-09-29 12:50 Joanna Procak aktualizacja treści
47. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.09.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.41.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe oraz roztopowe z kanalizacji deszczowej”, na działkach ozn. nr ew.: 99/15, 3886 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej 2021-09-28 09:35 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
48. Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.09.2021r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.41.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe oraz roztopowe z kanalizacji deszczowej”, na działkach ozn. nr ew.: 99/15, 3886 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej 2021-09-28 09:34 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
49. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kolbuszowa - ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa hydroforni strefowej wraz z budową sieci wodociągowej przy ul. Sędziszowskiej w Kolbuszowej Górnej", na działkach ozn. nr ew. 4162/18, 4162/35, 4592/1, 4173/1, 4173/2, 4164/6, 4164/7, 4164/4, 4164/5, 4164/2, 4165/1, 4165/3, 4165/4, 4106, 4207, 4208, 4209, 4211, 4592/2, 1592/1, 1592/2, 1594/2, 1595/1, 1596, 1597/2, 1598/4, 1599/7, 1600/2, 1601/2, 1661, 1662, 1664, 1663/1, 1665, 1666, 1669/4, 1670/4, 1671, 1672, 1673, 3408/2, 3408/1, 1679/2, 1680, 1747/4, 1747/3, 1747/2, 1749/1, 1749/2, 1744/1, 1744/2, 1743/1, 1743/2, 1734/5, 1734/4, 1734/13, 1734/12, 1734/11, 1734/9 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna. 2021-09-27 15:01 Joanna Procak aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.: ZADANIE 1: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Zabłocie” ZADANIE 2: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Poręby Kupieńskie – Stare Poręby” 2021-09-27 14:35 Monika Fryzeł aktualizacja treści

Strona: 1 z 60


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki