Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Zarządzanie zasobem komunalnym" 2020-01-17 10:21 Joanna Micek aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2020-01-16 15:09 Monika Fryzeł aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o przetargu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa 2020-01-16 13:00 Monika Fryzeł aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o przetargu: Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych i częściowo zamieszkałcy z terenu Gminy Kolbuszowa 2020-01-16 12:59 Monika Fryzeł aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej": Zadanie nr 1: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej - tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa 2020-01-16 12:46 Joanna Micek aktualizacja treści
6. RGKiB.6733.80.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN w Kolbuszowej Dolnej w ramach zamierzenia pn.: Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN w miejscowości Kolbuszowa Dolna" 2020-01-15 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
7. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-01-15 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
8. Referat Zamówień Publicznych 2020-01-15 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
9. Referat Podatki 2020-01-15 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
10. Straż Miejska 2020-01-15 09:30 Joanna Micek aktualizacja treści
11. Referat Podatki 2020-01-15 09:30 Joanna Micek aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Oczyszczanie ulic, zatok postojowych, parkingów o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa" 2020-01-14 14:57 Joanna Micek aktualizacja treści
13. XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-01-14 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
14. XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2020-01-14 14:45 Joanna Micek aktualizacja treści
15. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych promocyjno-okolicznościowych" 2020-01-14 14:12 Joanna Micek aktualizacja treści
16. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Materiały promocyjne Gminy Kolbuszowa- część I "reklamówki i torby promocyjne", część II "oprawy kartonowe" 2020-01-14 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
17. Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 r. 2020-01-14 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej jako działka ewidencyjne nr1463 z działką sąsiednią numer 1461" 2020-01-14 13:24 Joanna Micek aktualizacja treści
19. 2020 2020-01-14 13:19 Joanna Micek aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2020-01-14 13:17 Monika Fryzeł aktualizacja treści
21. Burmistrz 2020-01-14 11:31 Joanna Micek aktualizacja treści
22. RGKiB.6730.204.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-01-13 15:34 Joanna Micek aktualizacja treści
23. RGKiB.6730.195.2019.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz drogi wewnętrznej" 2020-01-13 15:12 Joanna Micek aktualizacja treści
24. RGKiB.6733.87.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-01-13 13:38 Joanna Micek aktualizacja treści
25. RGKiB.6733.86.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2020-01-13 13:36 Joanna Micek aktualizacja treści
26. RGKiB.6733.85.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" 2020-01-13 13:35 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Straż Miejska 2020-01-13 13:31 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.421.400.2019.AK z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego rowu oraz wykonanie nowego rowu wraz z przepustem pod zjazdem, z lokalizacją na terenie nieruchomości nr 685/1, obręb Kupno 2020-01-13 11:42 Joanna Micek aktualizacja treści
29. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020-01-10 13:49 Joanna Micek aktualizacja treści
30. RGKiB.6730.226.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz czterech budynków garażowo-gospodarczych" 2020-01-10 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
31. Plan pracy Rady Miejskiej 2020-01-10 10:09 Joanna Micek aktualizacja treści
32. Petycja w sprawie modernizacji ulicy Malwowej w Kolbuszowej 2020-01-10 09:29 Joanna Micek aktualizacja treści
33. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-01-10 09:20 Joanna Micek aktualizacja treści
34. Petycja w sprawie interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-01-10 09:15 Joanna Micek aktualizacja treści
35. Zawiadomienie z dnia 7 stycznia 2020 r. znak: OŚiGW.6220.2.13.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 192 (obręb 0014) w miejscowości Werynia, Gmina Kolbuszowa" 2020-01-09 15:16 Joanna Micek aktualizacja treści
36. Interpelacja- dot. zajęcia parkingu przy pływalni Fregata w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2020-01-09 15:09 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2020-01-09 15:00 Monika Fryzeł aktualizacja treści
38. 2020 r. 2020-01-09 14:53 Joanna Micek aktualizacja treści
39. 2020 r. 2020-01-09 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
40. 2020 r. 2020-01-09 14:44 Joanna Micek aktualizacja treści
41. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/59 o pow. 0.1312 ha 2020-01-09 14:43 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej Górnej, oznaczona nr ew. działki 953/3 o pow. 0.0475 ha 2020-01-09 14:43 Joanna Micek aktualizacja treści
43. 2020 r. 2020-01-09 14:41 Joanna Micek aktualizacja treści
44. 2020 r. 2020-01-09 14:40 Joanna Micek aktualizacja treści
45. VIII Kadencja Rady- 2020 2020-01-09 14:17 Joanna Micek aktualizacja treści
46. Interpelacje i zapytania radnych 2020-01-09 14:15 Joanna Micek aktualizacja treści
47. VIII Kadencja Rady- 2020 2020-01-09 14:14 Joanna Micek aktualizacja treści
48. VIII Kadencja Rady- 2020 2020-01-09 14:13 Joanna Micek aktualizacja treści
49. VIII Kadencja Rady- 2020 2020-01-09 14:11 Joanna Micek aktualizacja treści
50. VIII Kadencja Rady- 2020 2020-01-09 14:10 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 1 z 34


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki