Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa ulicy Krzaklewskiego" 2020-08-12 14:32 Monika Fryzeł aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec" 2020-08-12 12:48 Monika Fryzeł aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Świadczenie usług pocztowych w 2020 r." 2020-08-12 10:28 Monika Fryzeł aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: „Oczyszczenie koszy ulicznych w gminie Kolbuszowa i zagospodarowanie odpadów" 2020-08-11 15:22 Monika Fryzeł aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: „Oczyszczenie koszy ulicznych w gminie Kolbuszowa i zagospodarowanie odpadów" 2020-08-11 15:17 Monika Fryzeł aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: „Oczyszczenie koszy ulicznych w gminie Kolbuszowa i zagospodarowanie odpadów" 2020-08-11 15:17 Monika Fryzeł aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno", w tym: Zadanie nr 1: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna", Zadanie nr 2: "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno" 2020-08-11 08:45 Monika Fryzeł aktualizacja treści
8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.421.2.2020.BK.15 o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana lasu na użytek rolny, na działce nr ew. 171, położonej w Budach Głogowskich gm. Głogów Małopolski" 2020-08-10 14:56 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
9. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.5.2.2020.NH.8 o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki na OZG Kupno – KGZ Czarna Sędziszowska" 2020-08-10 14:54 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
10. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.5.2.2020.NH.8 o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki na OZG Kupno – KGZ Czarna Sędziszowska" 2020-08-10 14:54 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
11. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.5.2.2020.NH.8 o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa sprężarki na OZG Kupno – KGZ Czarna Sędziszowska" 2020-08-10 14:54 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o przetargu: "Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania" - "Dostawa i montaż kotłów na biomasę" 2020-08-10 13:45 Monika Fryzeł aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-08-10 12:24 Monika Fryzeł aktualizacja treści
14. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn.: "Budowa placu rekreacyjnego wraz z montażem obiektów małej architektury i urządzeń siłowni plenerowej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Widełce" 2020-08-07 13:18 Monika Fryzeł aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Świadczenie usług pocztowych w 2020 r." 2020-08-07 13:18 Monika Fryzeł aktualizacja treści
16. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn.: "Budowa placu rekreacyjnego wraz z montażem obiektów małej architektury i urządzeń siłowni plenerowej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Widełce" 2020-08-07 13:17 Monika Fryzeł aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno", w tym: Zadanie nr 1: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna", Zadanie nr 2: "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno" 2020-08-06 14:00 Monika Fryzeł aktualizacja treści
18. Regulamin organizacyjny 2020-08-06 11:14 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-08-06 10:17 Monika Fryzeł aktualizacja treści
20. OGŁOSZENIA 2020-08-05 14:55 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
21. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. – budowa chodnika oraz zatok autobusowych w Przedborzu. 2020-08-05 14:50 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno", w tym: Zadanie nr 1: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna", Zadanie nr 2: "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno" 2020-08-05 12:09 Monika Fryzeł aktualizacja treści
23. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-08-05 12:08 Monika Fryzeł aktualizacja treści
24. RBiPP.6733.29.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-08-04 13:36 Joanna Micek aktualizacja treści
25. Regulamin organizacyjny 2020-08-04 09:49 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2020 roku 2020-08-03 12:49 Joanna Micek aktualizacja treści
27. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.353m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie złącza kablowego SN-15kV, budowie słupa SN 15kV w miejscowości Świerczów i Kolbuszowa Dolna na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ew.: 231/3, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 253, 254, 251/2, 250/2, 255/2, 256, 263, 257, 262, 258, 261, 265/1, 273/2, 272/1, 280/1, 283, 284, 286, 292, 290, 293, 305, 294, 295/2, 295/1, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 315, 318, 321, 322, 335, 320/2, 326, 327, 337, 328/4, 329/3, 333/1, 333/7, położonych w miejscowości Świerczów oraz na działkach ozn. nr ew.: 1466, 1465, 1464/1, 1489, 1462, 1461, 1460, 1459, 1457, 1479, 1481, 1483, 1766, 602, 605, 606, 607, 611 w miejscowości Kolbuszowa Dolna w Gminie Kolbuszowa 2020-08-03 12:43 Joanna Micek aktualizacja treści
28. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.370m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2020-08-03 12:39 Joanna Micek aktualizacja treści
29. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn.: "Budowa placu rekreacyjnego wraz z montażem obiektów małej architektury i urządzeń siłowni plenerowej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Widełce" 2020-08-03 12:25 Monika Fryzeł aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Widełka, dz. o nr ewid. 1826/10" 2020-08-03 11:55 Monika Fryzeł aktualizacja treści
31. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-30 10:25 Monika Fryzeł aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Świadczenie usług pocztowych w 2020 r." 2020-07-29 15:13 Monika Fryzeł aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno", w tym: Zadanie nr 1: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna", Zadanie nr 2: "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno" 2020-07-29 15:10 Monika Fryzeł aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie dokumentacji na budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna oraz miejscowości Kupno", w tym: Zadanie nr 1: "Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi gminnej publicznej oraz budowę przejazdu kolejowego w miejscowości Kolbuszowa Górna", Zadanie nr 2: "Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej publicznej - dojazdowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Kupno" 2020-07-29 14:38 Monika Fryzeł aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Świadczenie usług pocztowych w 2020 r." 2020-07-29 14:28 Monika Fryzeł aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: " Odnowienie oznakowania poziomego gminnych dróg publicznych i parkingów w technologii cienkowarstwowej" 2020-07-29 14:16 Joanna Micek aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn: "Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych – Koszenie rowów, poboczy" 2020-07-29 10:49 Monika Fryzeł aktualizacja treści
38. Zwrot podatku akcyzowego 2020-07-29 09:51 Joanna Micek aktualizacja treści
39. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 lipca 2020 r., znak: OŚiGW.6220.2.4.2019, dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Delta Skowroński i Skowroński Sp. Jawna – Zakład Produkcyjno–Magazynowy przy ul. Kilińskiego w Kolbuszowej”, planowanego do realizacji na działkach ozn. nr ewid. 1382/1 i 1382/2 położonych w Kolbuszowej 2020-07-29 07:51 Joanna Micek aktualizacja treści
40. 2020 2020-07-28 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
41. RGKiB.6730.117.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej" 2020-07-27 12:50 Joanna Micek aktualizacja treści
42. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚiGW.6220.2.3.2020 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu skupu złomu na działce o nr 1776/52 w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski” 2020-07-27 08:39 Joanna Micek aktualizacja treści
43. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚiGW.6220.2.3.2020 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu skupu złomu na działce o nr 1776/52 w Kolbuszowej, powiat kolbuszowski” 2020-07-27 08:38 Joanna Micek aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 16:33 Monika Fryzeł aktualizacja treści
45. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 16:27 Monika Fryzeł aktualizacja treści
46. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 15:26 Monika Fryzeł aktualizacja treści
47. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 15:17 Monika Fryzeł aktualizacja treści
48. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 15:16 Monika Fryzeł aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 15:16 Monika Fryzeł aktualizacja treści
50. Ogłoszenie o przetargu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej”, w tym: Zadanie nr 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I; Zadanie nr 2: Budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej 2020-07-24 15:15 Monika Fryzeł aktualizacja treści

Strona: 1 z 44


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki