Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Sprzedaż nieruchomości 2019-06-03 14:40 Joanna Micek aktualizacja treści
52. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-06-03 14:38 Joanna Micek aktualizacja treści
53. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-06-03 14:37 Joanna Micek aktualizacja treści
54. RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec" 2019-06-03 14:33 Joanna Micek aktualizacja treści
55. RGKiB.6733.45.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w Porębach Kupieńskich – kierunek Bukowiec" 2019-06-03 14:32 Joanna Micek aktualizacja treści
56. RGKiB.6733.44.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia Przedbórz - Malców" 2019-06-03 14:31 Joanna Micek aktualizacja treści
57. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczona nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha 2019-06-03 14:28 Joanna Micek aktualizacja treści
58. Interpelacja- dot. montażu lamp na ul. Szopena, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-06-03 13:08 Joanna Micek aktualizacja treści
59. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 maja 2019 roku znak: RZ.RUZ.421.45.2019.RD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu Winerberger Ceramika Budowlana, ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika zastępczego oraz urządzeń towarzyszących, odcinkową przebudowę istniejącego rowu R-G-10 oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych kolidujących z w/w zbiornikiem tj. części istniejących sączków i górnego odcinka zbieracza, na terenie działek nr ew. 229, 230, 233/1, obręb 009 Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,- o zakończeniu zbierania materialu dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku 2019-06-03 13:05 Joanna Micek aktualizacja treści
60. Wybory ławników 2020-2023 2019-06-03 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
61. RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny" 2019-06-03 10:02 Joanna Micek aktualizacja treści
62. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej” 2019-05-31 14:43 Monika Fryzeł aktualizacja treści
63. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 maja 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.175.2019.AKw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzek Łęk w km 0+350 linii kablowej SN 15kV w rurociągu osłonowym oraz rozbiórkę linii napowietrznej nad rzeką Łęk w km 0+360, z lokalizacją na terenie nieruchomości nr ew 3300/96, obręb 0011 Widełka, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski 2019-05-31 14:21 Joanna Micek aktualizacja treści
64. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 maja 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.164.2019.AK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego- bezodpływowego stawu oraz szczególne korzystanie z wód polegające na użytkowaniu wody znajdującej się w stawie, z lokalizacją przedsięwziecia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 3730, 3731 i 3732, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostak ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski 2019-05-31 14:17 Joanna Micek aktualizacja treści
65. Wybory ławników 2020-2023 2019-05-30 08:04 Joanna Micek aktualizacja treści
66. Wybory ławników 2020-2023 2019-05-29 15:18 Joanna Micek aktualizacja treści
67. RGKiB.6733.43.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-29 12:30 Joanna Micek aktualizacja treści
68. RGKiB.6733.42.2019- Obwieszczenie w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-29 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
69. Wybory ławników 2020-2023 2019-05-29 12:18 Joanna Micek aktualizacja treści
70. Wybory ławników 2020-2023 2019-05-29 12:17 Joanna Micek aktualizacja treści
71. Wybory ławników 2020-2023 2019-05-29 11:53 Joanna Micek aktualizacja treści
72. Wybory ławników 2020-2023 2019-05-29 11:50 Joanna Micek aktualizacja treści
73. Interpelacja- dot. wykonania przejścia dla pieszych, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-05-29 11:48 Joanna Micek aktualizacja treści
74. RGKiB.6733.41.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa podcinka sieci wodociagowej" 2019-05-28 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
75. RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV" 2019-05-28 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
76. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-05-28 15:07 Joanna Micek aktualizacja treści
77. RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-27 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
78. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-05-27 13:55 Joanna Micek aktualizacja treści
79. IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-05-27 08:25 Joanna Micek aktualizacja treści
80. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-05-27 08:24 Joanna Micek aktualizacja treści
81. Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 2019-05-27 08:24 Joanna Micek aktualizacja treści
82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-26 20:44 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
83. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Nowej Wsi" 2019-05-24 14:39 Joanna Micek aktualizacja treści
84. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-24 08:15 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
85. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej” 2019-05-23 11:52 Monika Fryzeł aktualizacja treści
86. RGKiB.6730.80.2019- Obwieszczenie w sprawie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego" 2019-05-22 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
87. RGKiB.6733.40.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-05-22 15:20 Joanna Micek aktualizacja treści
88. RGKiB.6733.39.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-05-22 15:19 Joanna Micek aktualizacja treści
89. RGKiB.6733.38.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-05-22 15:18 Joanna Micek aktualizacja treści
90. RGKiB.6733.37.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-05-22 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
91. RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-05-22 15:16 Joanna Micek aktualizacja treści
92. RGKiB.6733.35.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-22 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
93. RGKiB.6733.34.2019- Obwieszczeniew sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-22 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
94. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-22 14:43 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
95. RGKiB.6730.78.2019- Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu uzytkowania na budynek usługowo-mieszkalny" 2019-05-22 14:23 Joanna Micek aktualizacja treści
96. RGKiB.6733.36.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-05-22 14:22 Joanna Micek aktualizacja treści
97. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ul. Nowe Miasto w Kolbuszowej" 2019-05-22 14:02 Monika Fryzeł aktualizacja treści
98. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej" 2019-05-22 13:22 Joanna Micek aktualizacja treści
99. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody" 2019-05-22 13:07 Monika Fryzeł aktualizacja treści
100. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody" 2019-05-22 13:07 Monika Fryzeł aktualizacja treści

Strona: 2 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki