Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-03-05 11:49 Joanna Micek aktualizacja treści
52. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-03-05 11:46 Joanna Micek aktualizacja treści
53. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem 2019-03-05 10:57 Joanna Micek aktualizacja treści
54. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem 2019-03-05 10:53 Joanna Micek aktualizacja treści
55. Interpelacja- dot. udzielenia opinii prawnej z zakresu uprwanień członka komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-05 10:45 Joanna Micek aktualizacja treści
56. Interpelacja- dot. przedstawienia kosztów poniesionych w ramach przyjęcia na prace interwencyjne, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-05 10:45 Joanna Micek aktualizacja treści
57. Interpelacja- dot. przedstawienia kosztów poniesionych w ramach przyjęcia na prace interwencyjne, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-05 10:44 Joanna Micek aktualizacja treści
58. Petycja w sprawie remontu drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-03-05 09:04 Joanna Micek aktualizacja treści
59. Petycja w sprawie oświetlenia drogi we wsi Werynia os. Podlesie 2019-03-05 09:03 Joanna Micek aktualizacja treści
60. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektorów przedszkoli i szkół 2019-03-04 15:22 Joanna Micek aktualizacja treści
61. Protokół Nr V/2019 z V sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku 2019-03-01 15:13 Joanna Micek aktualizacja treści
62. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-01 13:59 Joanna Micek aktualizacja treści
63. Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL 2019-03-01 13:34 Joanna Micek aktualizacja treści
64. Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL 2019-03-01 13:33 Joanna Micek aktualizacja treści
65. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 2019-03-01 10:57 Joanna Micek aktualizacja treści
66. Petycja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka 2019-03-01 10:15 Joanna Micek aktualizacja treści
67. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-02-28 13:17 Joanna Micek aktualizacja treści
68. Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL 2019-02-27 12:36 Joanna Micek aktualizacja treści
69. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Poręby Kupieńskie" 2019-02-26 10:20 Joanna Micek aktualizacja treści
70. 2019 r. 2019-02-26 10:19 Joanna Micek aktualizacja treści
71. 2019 r. 2019-02-26 10:17 Joanna Micek aktualizacja treści
72. RODO 2019-02-26 09:51 Joanna Micek aktualizacja treści
73. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczona nr ew. działki 73/60 o pow. 0,6406 ha 2019-02-26 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
74. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczona nr ew. działki 81/5 o pow. 3,2374 ha 2019-02-26 09:30 Joanna Micek aktualizacja treści
75. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej 2019-02-22 17:03 Joanna Micek aktualizacja treści
76. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej 2019-02-22 12:41 Joanna Micek aktualizacja treści
77. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.02.2019 r., w sprawie wydania decyzji z dnia 12.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górniaki" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski" 2019-02-22 10:45 Joanna Micek aktualizacja treści
78. Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018 w sprawie wydania decyzji z dnia 12.02.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.40.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 (obwodnicy miasta Kolbuszowa) od km 0+000,00 (tj. km 167+337,45 DK9) do km 1+194,63 i rozbudowa z przebudową istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 987 od km 2+403,49 do km 2+633,28 (budowa skrzyżowania typu rondo w km 2+546,59 DW 987) oraz rozbudowa z przebudową drogi krajowej nr 9 od km 167+337,45 DK9) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami, urządzeniami budowlanymi, rozbiórką istniejącego mostu w km 1+062,30 potoku Górnianka i budową nowego obiektu mostowego w km 1+052 potoku Górniaki" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski" 2019-02-22 10:43 Joanna Micek aktualizacja treści
79. Samorząd i mienie 2019-02-21 14:03 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
80. Przetargi 2019-02-21 13:52 Andrzej Kaczówka usunięcie artykułu
81. Obwieszczenia 2019-02-21 13:52 Andrzej Kaczówka usunięcie artykułu
82. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-02-21 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
83. RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce" 2019-02-21 09:18 Joanna Micek aktualizacja treści
84. RGKiB.6733.12.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej" 2019-02-21 09:17 Joanna Micek aktualizacja treści
85. RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-02-21 09:15 Joanna Micek aktualizacja treści
86. RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-02-21 09:13 Joanna Micek aktualizacja treści
87. VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-02-21 08:58 Joanna Micek aktualizacja treści
88. Petycja w sprawie modernizacji ul. Kasztanowej w Kolbuszowej 2019-02-21 08:31 Joanna Micek aktualizacja treści
89. Petycja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka 2019-02-21 08:31 Joanna Micek aktualizacja treści
90. Petycja w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-02-21 08:30 Joanna Micek aktualizacja treści
91. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-20 14:20 Joanna Micek aktualizacja treści
92. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w najem 2019-02-20 14:18 Joanna Micek aktualizacja treści
93. PETYCJE 2019-02-20 14:01 Joanna Micek aktualizacja treści
94. AKTY PRAWNE 2019-02-20 13:53 Joanna Micek aktualizacja treści
95. DODATEK MIESZKANIOWY 2019-02-20 13:50 Joanna Micek aktualizacja treści
96. 2018 2019-02-20 13:47 Joanna Micek aktualizacja treści
97. Regulamin organizacyjny 2019-02-20 13:46 Joanna Micek aktualizacja treści
98. Statut 2019-02-20 13:45 Joanna Micek aktualizacja treści
99. AKTY PRAWNE 2019-02-20 13:43 Joanna Micek aktualizacja treści
100. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-02-20 13:42 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 2 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki