Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Sport 2019-02-20 13:41 Joanna Micek aktualizacja treści
102. Zwrot podatku akcyzowego 2019-02-20 13:37 Joanna Micek aktualizacja treści
103. Podatek rolny 2019-02-20 13:37 Joanna Micek aktualizacja treści
104. Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych 2019-02-20 13:37 Joanna Micek aktualizacja treści
105. Podatek od środków transportowych 2019-02-20 13:36 Joanna Micek aktualizacja treści
106. Podatek od nieruchomości 2019-02-20 13:36 Joanna Micek aktualizacja treści
107. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2019-02-20 13:35 Joanna Micek aktualizacja treści
108. Kontakt 2019-02-20 13:34 Joanna Micek aktualizacja treści
109. Dyżury Radnych 2019-02-20 13:33 Joanna Micek aktualizacja treści
110. 2019 r. 2019-02-20 13:32 Joanna Micek aktualizacja treści
111. Komisje 2019-02-20 13:30 Joanna Micek aktualizacja treści
112. Skład Rady Miejskiej 2019-02-20 13:29 Joanna Micek aktualizacja treści
113. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Kupno" 2019-02-20 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
114. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2019-02-19 21:48 Joanna Micek aktualizacja treści
115. Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych 2019-02-19 21:48 Joanna Micek aktualizacja treści
116. Podatki i opłaty 2019-02-19 21:35 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
117. Podatki i opłaty 2019-02-19 21:35 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
118. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2019-02-19 11:39 Joanna Micek aktualizacja treści
119. RGKiB.6733.7.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazu średniego ciśnienia" 2019-02-19 10:39 Joanna Micek aktualizacja treści
120. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Poręby Kupieńskie" 2019-02-18 11:39 Joanna Micek aktualizacja treści
121. RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej" 2019-02-18 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
122. Regulamin organizacyjny 2019-02-18 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
123. Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-02-18 09:32 Joanna Micek aktualizacja treści
124. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 12 lutego 2019 r. znak: OŚiGW.6220.2.1.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "DELTA III – rozbudowa pojemności magazynowej na dodatki uszlachetniające w TP Widełka" 2019-02-15 15:12 Joanna Micek aktualizacja treści
125. Pracownicy Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2019-02-15 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
126. 2019 r. 2019-02-15 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
127. Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL 2019-02-15 14:28 Joanna Micek aktualizacja treści
128. 2019 r. 2019-02-15 14:22 Joanna Micek aktualizacja treści
129. RGKiB.6730.213.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej" 2019-02-14 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
130. RGKiB.6730.212.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej" 2019-02-14 15:13 Joanna Micek aktualizacja treści
131. RGKiB.6733.9.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv" 2019-02-13 14:56 Joanna Micek aktualizacja treści
132. RGKiB.6733.8.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej wraz z budową windy zewnętrznej" 2019-02-13 12:35 Joanna Micek aktualizacja treści
133. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 11 lutego 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1131/4, 1131/7 w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa" 2019-02-13 12:23 Joanna Micek aktualizacja treści
134. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 5 lutego 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.3.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa istniejących obiektów firmy Koltex PRS Sp. z o.o. Sp. k. poprzez budowę budynku badawczo – rozwojowego wraz z częścią administracyjną, rozbudowę hali produkcyjnej i budowę hali produkcyjno – montażowej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej 28" 2019-02-13 12:21 Joanna Micek aktualizacja treści
135. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2019-02-13 12:08 Joanna Micek aktualizacja treści
136. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu postanowienia wyjaśniającego wątpliwości w treści decyzji Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 listopada 2017 r. znak: OŚiGW.6220.2.16.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp." 2019-02-13 11:37 Joanna Micek aktualizacja treści
137. Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Kolbuszowa 2019-02-13 11:33 Joanna Micek aktualizacja treści
138. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2019-02-13 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
139. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2019-02-13 10:49 Joanna Micek aktualizacja treści
140. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak: RZ.ZUZ.4.421.37.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Nil w km 25+140 podziemnej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1265, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa miasto, powiat kolbuszowski 2019-02-13 10:14 Joanna Micek aktualizacja treści
141. RGKiB.6730.7.2019- Obqwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego" 2019-02-13 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
142. DODATEK MIESZKANIOWY 2019-02-13 09:15 Joanna Micek aktualizacja treści
143. 2019 2019-02-12 15:20 Joanna Micek aktualizacja treści
144. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-02-12 12:19 Joanna Micek aktualizacja treści
145. Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-02-12 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
146. Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-02-12 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
147. Dotacje dla przedszkoli 2019-02-12 10:10 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
148. Dotacje dla przedszkoli 2019-02-12 10:10 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
149. Skarbnik 2019-02-12 10:04 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
150. RODO 2019-02-12 10:03 Andrzej Kaczówka usunięcie artykułu

Strona: 3 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki