Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka" 2019-05-22 13:04 Joanna Micek aktualizacja treści
102. Interpelacja- dot. kompleksowego remontu ul. Witosa w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2019-05-22 10:04 Joanna Micek aktualizacja treści
103. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-05-22 09:06 Joanna Micek aktualizacja treści
104. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-05-21 13:43 Joanna Micek aktualizacja treści
105. Interpelacja- dot. strefy parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-05-21 12:35 Joanna Micek aktualizacja treści
106. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-05-21 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
107. Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 2019-05-21 09:04 Joanna Micek aktualizacja treści
108. Interpelacja- dot. budowy parkingu przy Przedszkolu Nr 3, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-05-20 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
109. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12, oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 37,03 m2 2019-05-20 15:12 Joanna Micek aktualizacja treści
110. Interpelacja- dot. montażu progów zwalniających w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-05-20 13:56 Joanna Micek aktualizacja treści
111. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej” 2019-05-20 13:54 Monika Fryzeł aktualizacja treści
112. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczona nr ew. działki 294/12 o powierzchni 0.1054 ha 2019-05-17 15:09 Joanna Micek aktualizacja treści
113. Petycja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren zakładu FPHU DREWKOL 2019-05-17 14:27 Joanna Micek aktualizacja treści
114. Interpelacja- dot. wykonania przejścia dla pieszych, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-05-17 12:51 Joanna Micek aktualizacja treści
115. Interpelacja- dot. montażu lamp na ul. Szopena, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-05-17 12:50 Joanna Micek aktualizacja treści
116. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 200 o długości 180,0 m w rejonie ul. 11-go Listopada dz. nr ewid. 1684/1, 1513/15, 1512/13 w Kolbuszowej" 2019-05-17 12:41 Joanna Micek aktualizacja treści
117. RGKiB.6730.75.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-17 11:11 Joanna Micek aktualizacja treści
118. RGKiB.6730.35.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej" 2019-05-17 11:10 Joanna Micek aktualizacja treści
119. IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-05-17 10:15 Joanna Micek aktualizacja treści
120. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-17 10:05 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
121. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 15 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 0+000 – 1+682 w miejscowości Werynia” 2019-05-16 15:25 Joanna Micek aktualizacja treści
122. RGKiB.6733.33.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej" 2019-05-15 15:24 Joanna Micek aktualizacja treści
123. RGKiB.6733.32.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-15 15:22 Joanna Micek aktualizacja treści
124. RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-15 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
125. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-05-15 15:08 Joanna Micek aktualizacja treści
126. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-15 10:39 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
127. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-05-14 15:34 Joanna Micek aktualizacja treści
128. Dane Gminy 2019-05-14 14:54 Joanna Micek aktualizacja treści
129. Dane Urzędu 2019-05-14 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
130. Zamówienia publiczne 2019-05-14 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
131. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-05-14 13:52 Joanna Micek aktualizacja treści
132. RGKiB.6730.77.2019- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-14 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
133. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-05-14 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
134. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 r. 2019-05-14 09:38 Joanna Micek aktualizacja treści
135. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-14 08:34 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
136. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Obrońców Pokoju, oznaczona nr ew. działki 2137/16 o pow. 0.0195 2019-05-13 14:12 Joanna Micek aktualizacja treści
137. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej" 2019-05-13 14:08 Joanna Micek aktualizacja treści
138. DANE GMINY 2019-05-13 14:00 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
139. DANE GMINY 2019-05-13 14:00 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
140. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-05-13 13:36 Joanna Micek aktualizacja treści
141. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-05-13 09:57 Joanna Micek aktualizacja treści
142. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-13 09:57 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
143. Wybory samorządowe 2018 2019-05-13 09:57 Joanna Micek aktualizacja treści
144. Sprawozdania finansowe 2019-05-13 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
145. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-13 09:12 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
146. Skarbnik 2019-05-10 14:16 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
147. Z-ca Burmistrza 2019-05-10 14:16 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
148. Z-ca Burmistrza 2019-05-10 14:16 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
149. Skarbnik 2019-05-10 14:15 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
150. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-05-10 11:55 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 3 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki