Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Dane szczegółowe 2018-12-31 17:44 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
102. Slajder nad stopką 2018-12-31 17:39 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
103. Dyżury Radnych 2018-12-31 09:21 Joanna Micek aktualizacja treści
104. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-28 21:00 Joanna Micek aktualizacja treści
105. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-28 15:15 Joanna Micek aktualizacja treści
106. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” 2018-12-28 14:54 Joanna Micek aktualizacja treści
107. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” 2018-12-28 14:53 Joanna Micek aktualizacja treści
108. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” 2018-12-28 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
109. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-28 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
110. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa” 2018-12-28 07:46 Joanna Micek usunięcie artykułu
111. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa” 2018-12-28 07:46 Joanna Micek aktualizacja treści
112. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym 2018-12-27 22:24 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
113. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa” 2018-12-27 22:11 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
114. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.31 z dnia 20 grudnia 2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska” 2018-12-27 21:56 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
115. Interpelacja– dot. remontu budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-27 21:32 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
116. Interpelacja– dot. przebudowy dworca w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 13:41 Joanna Micek aktualizacja treści
117. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2018-12-21 13:08 Joanna Micek aktualizacja treści
118. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/71 o pow. 0.1775 ha 2018-12-21 13:02 Joanna Micek aktualizacja treści
119. Interpelacja– dot. parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
120. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Gminy Kolbuszowa na rok 2019 2018-12-21 11:24 Joanna Micek aktualizacja treści
121. Interpelacja– dot. parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 10:30 Joanna Micek aktualizacja treści
122. Interpelacja– dot. wydłużenia czasu pracy oświetlenia ulicznego, wnioskodawca radny Zbigniew Pytlak 2018-12-21 10:13 Joanna Micek aktualizacja treści
123. Zapytanie- dot. udostępnienia sali nr 1 w Urzędzie Miejskim, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-21 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
124. Interpelacja– dot. budowy parkingu obok Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-21 09:57 Joanna Micek aktualizacja treści
125. Interpelacja– dot. remontu budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-21 09:54 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
126. Interpelacja– dot. remontu budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-21 09:46 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
127. Interpelacja- dot. oznakowania granic miasta, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 09:40 Joanna Micek aktualizacja treści
128. RODO 2018-12-20 14:16 Joanna Micek aktualizacja treści
129. RODO 2018-12-20 14:12 Joanna Micek aktualizacja treści
130. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2018-12-20 08:43 Joanna Micek aktualizacja treści
131. Zapytania- dot. liczby interwencji podjętych przez Straż Miejską oraz wydatków na projekt rozbudowy szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2018-12-19 10:30 Joanna Micek aktualizacja treści
132. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 1.407.510,00 zł" 2018-12-19 09:27 Joanna Micek aktualizacja treści
133. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2018-12-19 09:23 Joanna Micek aktualizacja treści
134. 2019 r. 2018-12-19 09:21 Joanna Micek aktualizacja treści
135. 2019 r. 2018-12-19 09:20 Joanna Micek aktualizacja treści
136. Protokół Nr III/2018 z III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 roku 2018-12-18 12:32 Joanna Micek aktualizacja treści
137. Interpelacja– dot. parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-18 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
138. Interpelacja- dot. przeprowadzenia kontroli stanu oświetlenia, wnioskodawca radny Józef Fryc 2018-12-18 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
139. Interpelacja- dot. przedstawienia kosztów utrzymania szkoły specjalnej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2018-12-18 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
140. Interpelacja- dot. naprawy oświetlenia przy ul. Wiejskiej, wnioskodawca radny Piotr Pan 2018-12-18 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
141. Zapytania- dot. liczby interwencji podjętych przez Straż Miejską oraz wydatków na projekt rozbudowy szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2018-12-18 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
142. Interpelacja- dot. oznakowania granic miasta, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-18 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
143. Interpelacja– dot. przebudowy dworca w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-18 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
144. Interpelacja– dot. remontu budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-18 12:25 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
145. Zapytanie ofertowe: "Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej" 2018-12-18 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
146. Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu AUTOSAN RKL C494 stanowiącego własność Gminy Kolbuszowa będącego w użytkowaniu Zespołu Oświatowego 2018-12-18 11:05 Joanna Micek aktualizacja treści
147. Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu AUTOSAN RKL F972 stanowiącego własność Gminy Kolbuszowa będącego w użytkowaniu Zespołu Oświatowego 2018-12-18 11:03 Joanna Micek aktualizacja treści
148. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-17 13:39 Joanna Micek aktualizacja treści
149. IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2018-12-17 12:07 Joanna Micek aktualizacja treści
150. Interpelacja– dot. budowy parkingu obok Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-17 11:30 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 3 z 11


powrót na górę strony

Ważne linki