Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. Burmistrz 2019-02-12 08:38 Joanna Micek aktualizacja treści
152. Burmistrz 2019-02-12 08:37 Joanna Micek aktualizacja treści
153. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-02-11 14:21 Joanna Micek aktualizacja treści
154. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczowie" 2019-02-11 14:20 Joanna Micek aktualizacja treści
155. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.37 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska" 2019-02-11 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
156. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.36 o wydaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska" 2019-02-11 10:09 Joanna Micek aktualizacja treści
157. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-08 14:34 Joanna Micek aktualizacja treści
158. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-02-08 12:51 Joanna Micek aktualizacja treści
159. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-02-08 12:48 Joanna Micek aktualizacja treści
160. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" 2019-02-08 12:34 Joanna Micek aktualizacja treści
161. RGKiB.6733.6.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-02-08 12:01 Joanna Micek aktualizacja treści
162. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-02-07 13:32 Joanna Micek aktualizacja treści
163. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-02-07 13:28 Joanna Micek aktualizacja treści
164. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-06 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
165. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-02-05 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
166. Ogłoszenie o przetargu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Przedbórz 2019-02-05 14:02 Joanna Micek aktualizacja treści
167. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Poręby Kupieńskie" 2019-02-05 11:24 Joanna Micek aktualizacja treści
168. RGKiB.6733.5.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" 2019-02-05 08:35 Joanna Micek aktualizacja treści
169. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029 2019-02-05 08:13 Joanna Micek aktualizacja treści
170. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029 2019-02-05 08:13 Joanna Micek aktualizacja treści
171. Ogłoszenie o przetargu: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej" 2019-02-04 23:54 Joanna Micek aktualizacja treści
172. Ikonka 5 2019-02-01 15:50 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
173. Ikonka 4 2019-02-01 15:49 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
174. Ikonka 3 2019-02-01 15:49 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
175. Ikonka 2 2019-02-01 15:49 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
176. Samorząd i mienie 2019-02-01 15:38 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
177. Przetargi 2019-02-01 15:30 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
178. Obwieszczenia 2019-02-01 15:30 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
179. Oświadczenia majątkowe 2019-02-01 15:29 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
180. Ogłoszenia 2019-02-01 15:29 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
181. Zamówienia publiczne 2019-02-01 15:29 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
182. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa 2019-02-01 15:28 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
183. Dane Gminy 2019-02-01 15:03 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
184. Dane Gminy 2019-02-01 15:00 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
185. RODO 2019-02-01 14:59 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
186. RODO 2019-02-01 14:58 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
187. Numery kont 2019-02-01 14:55 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
188. Dane Gminy 2019-02-01 14:55 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
189. Dane Urzędu 2019-02-01 14:53 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
190. Dane Gminy 2019-02-01 14:53 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
191. RODO 2019-02-01 14:52 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
192. Numery kont 2019-02-01 14:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
193. Dane Gminy 2019-02-01 14:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
194. Dane Urzędu 2019-02-01 14:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
195. Dane Gminy 2019-02-01 14:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
196. Burmistrz 2019-02-01 14:50 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
197. Burmistrz 2019-02-01 14:49 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
198. Rada Miejska 2019-02-01 14:48 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
199. Sekretarz 2019-02-01 14:48 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
200. Z-ca Burmistrza 2019-02-01 14:48 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści

Strona: 4 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki