Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
151. RGKiB.6730.47.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługowego na mieszkalny" 2019-05-10 11:33 Joanna Micek aktualizacja treści
152. RGKiB.6730.11.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-05-10 11:31 Joanna Micek aktualizacja treści
153. RGKiB.6730.10.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-05-10 11:28 Joanna Micek aktualizacja treści
154. RGKiB.6730.6.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-05-10 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
155. RGKiB.6730.8.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe" 2019-05-10 11:06 Joanna Micek aktualizacja treści
156. Z-ca Burmistrza 2019-05-10 10:54 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
157. Ulgi i pomoc publiczna 2019-05-10 09:57 Joanna Micek aktualizacja treści
158. 2018 2019-05-10 08:48 Joanna Micek aktualizacja treści
159. 2018 2019-05-10 08:41 Joanna Micek aktualizacja treści
160. Sprawozdania finansowe 2019-05-10 08:19 Joanna Micek aktualizacja treści
161. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 200 o długości 180,0 m w rejonie ul. 11-go Listopada dz. nr ewid. 1684/1, 1513/15, 1512/13 w Kolbuszowej" 2019-05-09 14:32 Joanna Micek aktualizacja treści
162. Interpelacja- dot. montażu lustra ul. Łąkowa, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-05-09 13:18 Joanna Micek aktualizacja treści
163. RGKiB.6733.31.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budową słupów oświetleniowych oraz szaf kablowych oświetleniowych, dla oświetlenia ulicznego przy ul. Rzeszowskiej i Kościuszki w Kolbuszowej oraz przy ul. Tarnobrzeskiej w Kolbuszowej Dolnej" 2019-05-09 10:02 Joanna Micek aktualizacja treści
164. Interpelacja- dot. strefy parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-05-08 15:41 Joanna Micek aktualizacja treści
165. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Kupnie – Zagrody" 2019-05-08 15:16 Monika Fryzeł aktualizacja treści
166. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-05-07 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
167. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-05-07 14:58 Joanna Micek aktualizacja treści
168. Dyżury Radnych 2019-05-07 14:36 Joanna Micek aktualizacja treści
169. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowej, budowa chodników, budowa oświetlenia placu postojowego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej przy kościele w m. Widełka" 2019-05-07 14:35 Joanna Micek aktualizacja treści
170. RGKiB.6733.30.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Tyszkiewiczów w Kolbuszowej" 2019-05-07 12:34 Joanna Micek aktualizacja treści
171. RGKiB.6733.29.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Nowej w Kolbuszowej" 2019-05-07 12:33 Joanna Micek aktualizacja treści
172. RGKiB.6733.28.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Piaskowej w Kolbuszowej" 2019-05-07 12:32 Joanna Micek aktualizacja treści
173. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa 2019-05-07 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
174. Burmistrz 2019-05-07 09:24 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
175. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-07 07:45 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
176. DANE GMINY 2019-05-07 00:05 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
177. Analiza stanu gospodarki odpadami 2019-05-07 00:03 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
178. Akty prawa miejscowego 2019-05-07 00:03 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
179. Informacja o środowisku 2019-05-07 00:03 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
180. Obwieszczenia 2019-05-07 00:02 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
181. Regulamin organizacyjny 2019-05-07 00:01 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
182. Statut 2019-05-07 00:01 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
183. Młodzieżowa Rada Miejska 2019-05-07 00:00 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
184. Zarządy osiedli 2019-05-06 23:59 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
185. Urząd Miejski 2019-05-06 23:59 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
186. Rada Miejska 2019-05-06 23:59 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
187. Aktualności 2019-05-06 23:46 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
188. Rada Miejska 2019-05-06 23:44 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
189. Sekretarz 2019-05-06 23:43 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
190. Skarbnik 2019-05-06 23:43 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
191. Skarbnik 2019-05-06 23:42 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
192. Z-ca Burmistrza 2019-05-06 23:42 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
193. Burmistrz 2019-05-06 23:40 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
194. TEST 2019-05-06 23:39 Lucjan Maciąg usunięcie artykułu
195. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2019-05-06 23:38 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
196. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2019-05-06 23:38 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
197. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2019-05-06 23:37 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
198. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2019-05-06 23:37 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
199. PETYCJE 2019-05-06 23:36 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
200. WYBORY 2019-05-06 23:36 Lucjan Maciąg aktualizacja treści

Strona: 4 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki