Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY 2019-05-06 23:35 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
202. DODATEK MIESZKANIOWY 2019-05-06 23:34 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
203. STRATEGIE, PROGRAMY 2019-05-06 23:34 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
204. KONSULTACJE SPOŁECZNE 2019-05-06 23:33 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
205. TARYFY ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2019-05-06 23:33 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
206. OCHRONA ŚRODOWISKA 2019-05-06 23:33 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
207. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 2019-05-06 23:32 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
208. DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI 2019-05-06 23:31 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
209. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019-05-06 23:31 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
210. OGŁOSZENIA 2019-05-06 23:30 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
211. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019-05-06 23:30 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
212. AKTY PRAWNE 2019-05-06 23:29 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
213. POŻYTEK PUBLICZNY 2019-05-06 23:29 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
214. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-05-06 23:29 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
215. Podatki i opłaty 2019-05-06 23:28 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
216. Majątek Miasta i Gminy Kolbuszowa 2019-05-06 23:28 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
217. Sprawozdania z wykonania budżetu 2019-05-06 23:28 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
218. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa 2019-05-06 23:27 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
219. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa 2019-05-06 23:27 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
220. FINANSE I MIENIE 2019-05-06 23:26 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
221. SAMORZĄD 2019-05-06 23:18 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
222. SKRZYNKA PODAWCZA 2019-05-06 23:16 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
223. RODO 2019-05-06 23:16 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
224. DANE GMINY 2019-05-06 23:10 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
225. Interpelacja- dot. budowy parkingu przy Przedszkolu Nr 3, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-05-06 15:53 Joanna Micek aktualizacja treści
226. Interpelacja- dot. montażu progów zwalniających w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-05-06 15:52 Joanna Micek aktualizacja treści
227. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-05-06 15:49 Joanna Micek aktualizacja treści
228. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-05-06 14:54 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
229. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Nowej Wsi" 2019-05-06 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
230. RGKiB.6733.21.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-05-06 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
231. RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej" 2019-05-06 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
232. RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania dezyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku jednorodzinnego" 2019-05-06 09:26 Joanna Micek aktualizacja treści
233. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-05-02 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
234. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-05-02 14:45 Joanna Micek aktualizacja treści
235. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-05-02 12:50 Joanna Micek aktualizacja treści
236. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-05-02 12:48 Joanna Micek aktualizacja treści
237. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 r. 2019-04-30 14:17 Joanna Micek aktualizacja treści
238. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-04-30 14:14 Joanna Micek aktualizacja treści
239. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-04-30 14:09 Joanna Micek aktualizacja treści
240. Petycja w sprawie ustanowienia ul. J.Bytnara strefą wolną od dymu tytoniowego 2019-04-30 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
241. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-30 11:43 Joanna Micek aktualizacja treści
242. Analiza stanu gospodarki odpadami 2019-04-30 11:37 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
243. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej" 2019-04-29 15:38 Joanna Micek aktualizacja treści
244. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-04-29 12:39 Joanna Micek aktualizacja treści
245. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.500.000 zł" 2019-04-29 12:38 Joanna Micek aktualizacja treści
246. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.554.911 zł" 2019-04-29 12:37 Joanna Micek aktualizacja treści
247. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z ogranizacjami pozarządowymi w 2018 roku 2019-04-29 10:42 Joanna Micek aktualizacja treści
248. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-29 10:22 Joanna Micek aktualizacja treści
249. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej od km 0+485 do km 0+785" Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-29 10:20 Joanna Micek aktualizacja treści
250. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-29 10:18 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 5 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki