Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Interpelacje i zapytania radnych 2018-12-03 10:26 Joanna Micek aktualizacja treści
252. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2018-12-03 09:52 Joanna Micek aktualizacja treści
253. OGŁOSZENIA 2018-12-03 09:49 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
254. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2018-12-03 09:49 Joanna Micek aktualizacja treści
255. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa" 2018-12-03 09:34 Joanna Micek aktualizacja treści
256. OCHRONA ŚRODOWISKA 2018-12-03 09:31 Joanna Micek aktualizacja treści
257. PETYCJE 2018-12-03 09:18 Joanna Micek aktualizacja treści
258. Podatek rolny 2018-12-03 09:06 Joanna Micek aktualizacja treści
259. Podatek od nieruchomości 2018-12-03 09:05 Joanna Micek aktualizacja treści
260. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2018-12-03 09:05 Joanna Micek aktualizacja treści
261. Podatek od środków transportowych 2018-12-03 09:04 Joanna Micek aktualizacja treści
262. Podatek od nieruchomości 2018-12-03 09:02 Joanna Micek aktualizacja treści
263. Podatek od nieruchomości 2018-12-03 09:01 Joanna Micek aktualizacja treści
264. Podatki i opłaty - Informacje ogólne 2018-12-03 09:01 Joanna Micek aktualizacja treści
265. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 1.407.510,00 zł" 2018-11-30 19:03 Joanna Micek aktualizacja treści
266. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 1.407.510,00 zł" 2018-11-30 19:03 Joanna Micek aktualizacja treści
267. 2018 r. 2018-11-30 19:01 Joanna Micek aktualizacja treści
268. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-11-30 19:00 Joanna Micek aktualizacja treści
269. 2018 r. 2018-11-30 18:59 Joanna Micek aktualizacja treści
270. 2018 r. 2018-11-30 18:56 Joanna Micek aktualizacja treści
271. Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 1.407.510,00 zł" 2018-11-30 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
272. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-11-30 15:02 Joanna Micek aktualizacja treści
273. 2018 r. 2018-11-30 14:57 Joanna Micek aktualizacja treści
274. 2018 r. 2018-11-30 14:49 Joanna Micek aktualizacja treści
275. OGŁOSZENIA 2018-11-30 14:44 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
276. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1496/2 i 2323/2, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/107 oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 699/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2018-11-30 14:43 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
277. 2019 r. 2018-11-30 14:10 Joanna Micek aktualizacja treści
278. 2019 r. 2018-11-30 14:10 Joanna Micek aktualizacja treści
279. Urząd Miejski 2018-11-30 14:08 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
280. Zarządy osiedli 2018-11-30 14:07 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
281. Młodzieżowa Rada Miejska 2018-11-30 14:06 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
282. Młodzieżowa Rada Miejska 2018-11-30 14:05 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
283. Rada Miejska 2018-11-30 14:04 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
284. Burmistrz 2018-11-30 14:02 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
285. Uchwały i imienne wykazy głosowania 2018-11-30 13:58 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
286. Interpelacje i zapytania radnych 2018-11-30 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
287. Kontakt 2018-11-30 13:51 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
288. Dyżury Radnych 2018-11-30 13:51 Joanna Micek aktualizacja treści
289. Transmisja i nagrania z obrad sesji 2018-11-30 13:50 Joanna Micek aktualizacja treści
290. Uchwały i imienne wykazy głosowania 2018-11-30 13:49 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
291. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-30 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
292. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2018-11-30 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
293. Komisja Rewizyjna 2018-11-30 13:48 Joanna Micek aktualizacja treści
294. Uchwały i imienne wykazy głosowania 2018-11-30 13:47 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
295. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-30 13:46 Joanna Micek aktualizacja treści
296. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2018-11-30 13:46 Joanna Micek aktualizacja treści
297. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2018-11-30 13:45 Joanna Micek aktualizacja treści
298. Komisja Rewizyjna 2018-11-30 13:45 Joanna Micek aktualizacja treści
299. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2018-11-30 13:44 Joanna Micek aktualizacja treści
300. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2018-11-30 13:44 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 6 z 11


powrót na górę strony

Ważne linki