Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2019-01-16 08:48 Joanna Micek aktualizacja treści
302. RGKiB.6733.2.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego" 2019-01-15 14:41 Joanna Micek aktualizacja treści
303. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-01-15 14:37 Joanna Micek aktualizacja treści
304. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w 2019r." 2019-01-14 14:56 Joanna Micek aktualizacja treści
305. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" 2019-01-14 14:51 Joanna Micek aktualizacja treści
306. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026" 2019-01-14 13:58 Joanna Micek aktualizacja treści
307. Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019 2019-01-14 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
308. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-11 14:18 Joanna Micek aktualizacja treści
309. 2019 r. 2019-01-11 14:02 Joanna Micek aktualizacja treści
310. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-11 13:19 Joanna Micek aktualizacja treści
311. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2019-01-11 13:18 Joanna Micek aktualizacja treści
312. RGKiB.6733.1.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-01-11 11:20 Joanna Micek aktualizacja treści
313. Dyżury Radnych 2019-01-11 10:55 Joanna Micek aktualizacja treści
314. 2019 r. 2019-01-11 08:01 Joanna Micek aktualizacja treści
315. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-01-11 08:00 Joanna Micek aktualizacja treści
316. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym 2019-01-11 07:59 Joanna Micek aktualizacja treści
317. 2019 r. 2019-01-11 07:56 Joanna Micek aktualizacja treści
318. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.11.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku piekarni z częścią socjalno-biurową i sklepem przyzakładowym z małą gastronomią (pizzeria) z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi, gazową, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz budowa budynku portierni z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi wraz z budową parkingów, dojazdów i dojść” na działce nr 1555/69 położonej w Kolbuszowej 2019-01-10 11:37 Joanna Micek aktualizacja treści
319. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2019-01-10 11:26 Joanna Micek aktualizacja treści
320. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia 2019-01-10 11:23 Joanna Micek aktualizacja treści
321. Komisja Rewizyjna 2019-01-10 11:18 Joanna Micek aktualizacja treści
322. Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa 2019-01-10 11:16 Joanna Micek aktualizacja treści
323. Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia 2019-01-10 11:15 Joanna Micek aktualizacja treści
324. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej 2019-01-10 11:12 Joanna Micek aktualizacja treści
325. Plan pracy Rady Miejskiej 2019-01-10 10:59 Joanna Micek aktualizacja treści
326. Interpelacja– dot. budowy progów zwalniających na ulicy Krakowskiej w Kolbuszowej, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec 2019-01-09 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
327. 2019 2019-01-09 13:21 Joanna Micek aktualizacja treści
328. 2019 r. 2019-01-09 13:18 Joanna Micek aktualizacja treści
329. RODO 2019-01-09 10:10 Joanna Micek aktualizacja treści
330. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-01-08 13:39 Joanna Micek aktualizacja treści
331. Komisja Rewizyjna 2019-01-07 12:31 Joanna Micek aktualizacja treści
332. Komisja Rewizyjna 2019-01-07 12:27 Joanna Micek aktualizacja treści
333. Plan pracy Rady Miejskiej 2019-01-07 12:22 Joanna Micek aktualizacja treści
334. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029 2019-01-07 10:34 Joanna Micek aktualizacja treści
335. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-01-07 10:33 Joanna Micek aktualizacja treści
336. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029 2019-01-07 10:33 Joanna Micek aktualizacja treści
337. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok 2019-01-06 12:53 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
338. FINANSE I MIENIE 2019-01-04 15:26 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
339. FINANSE I MIENIE 2019-01-04 15:25 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
340. AKTY PRAWNE 2019-01-04 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
341. FINANSE I MIENIE 2019-01-04 15:22 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
342. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa 2019-01-04 13:21 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
343. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok 2019-01-04 13:20 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
344. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok 2019-01-04 13:20 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
345. Redaktorzy BIP 2019-01-04 12:06 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
346. Redaktorzy BIP 2019-01-04 12:04 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
347. Sprzedaż nieruchomości 2019-01-04 11:05 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
348. UWAGA - treść 2019-01-04 11:03 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
349. UWAGA - treść 2019-01-03 15:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
350. UWAGA - treść 2019-01-03 15:51 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści

Strona: 7 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki