Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-12 08:58 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
302. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa" 2019-04-11 15:05 Joanna Micek aktualizacja treści
303. Interpelacja- dot. ilości godzin dodatkowych realizowanych przez dyrektorów szkół, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-11 13:49 Joanna Micek aktualizacja treści
304. RGKiB.6733.14.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-04-11 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
305. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej" 2019-04-11 12:44 Joanna Micek aktualizacja treści
306. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-11 12:43 Joanna Micek aktualizacja treści
307. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-11 12:36 Joanna Micek aktualizacja treści
308. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-11 11:43 Joanna Micek aktualizacja treści
309. Interpelacja- dot. przebudowy kanalizacji w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-11 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
310. Interpelacja- dot. dojazdów do pól, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-11 10:47 Joanna Micek aktualizacja treści
311. Interpelacja- dot. możliwości budowy spalarni odpadów, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-11 10:45 Joanna Micek aktualizacja treści
312. Interpelacja- dot. montażu lustra na ul. Obrońców Pokoju, wnioskodawca radny Dorian Pik 2019-04-11 10:42 Joanna Micek aktualizacja treści
313. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-10 13:13 Joanna Micek aktualizacja treści
314. Interpelacja- dot. budowy kanalizacji w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-10 11:07 Joanna Micek aktualizacja treści
315. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej od km 0+485 do km 0+785" Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-09 14:29 Joanna Micek aktualizacja treści
316. Rok 2017 2019-04-09 12:30 Joanna Micek aktualizacja treści
317. Rok 2018 2019-04-09 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
318. Rok 2017 2019-04-09 12:20 Joanna Micek aktualizacja treści
319. Rok 2017 2019-04-09 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
320. Sprawozdania z wykonania budżetu 2019-04-09 12:01 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
321. Sprawozdania z wykonania budżetu 2019-04-09 11:55 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
322. Interpelacja- dot. przedstawienia zestawienia wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:51 Joanna Micek aktualizacja treści
323. Interpelacja- dot. Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:51 Joanna Micek aktualizacja treści
324. Interpelacja- dot. boiska sportowego w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:51 Joanna Micek aktualizacja treści
325. Interpelacja- dot. boiska sportowego w Kolbuszowej Górnej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:49 Joanna Micek aktualizacja treści
326. Interpelacja- dot. Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:45 Joanna Micek aktualizacja treści
327. Interpelacja- dot. przedstawienia zestawienia wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:42 Joanna Micek aktualizacja treści
328. Interpelacja- dot. przedstawienia zestawienia wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wnioskodawca radny Michał Karkut 2019-04-09 11:36 Joanna Micek aktualizacja treści
329. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-08 14:10 Joanna Micek aktualizacja treści
330. Interpelacja- dot. realizacji instalacji światłowodu w Kolbuszowej Dolnej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-08 13:20 Joanna Micek aktualizacja treści
331. Interpelacja- dot. utwardzenia placu targowego przy ul. Wolskiej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-08 13:20 Joanna Micek aktualizacja treści
332. Interpelacja- dot. zainstalowania słupów odblaskowych, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-08 12:55 Joanna Micek aktualizacja treści
333. RGKiB.6733.23.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV" 2019-04-08 12:05 Joanna Micek aktualizacja treści
334. RGKiB.6733.22.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-04-08 12:04 Joanna Micek aktualizacja treści
335. RGKiB.6730.46.2019- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-04-08 12:03 Joanna Micek aktualizacja treści
336. Interpelacja- dot. tabliczek ograniczących parkowanie, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-08 11:29 Joanna Micek aktualizacja treści
337. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-05 15:14 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
338. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 200 o długości 180,0 m w rejonie ul. 11-go Listopada dz. nr ewid. 1684/1, 1513/15, 1512/13 w Kolbuszowej" 2019-04-04 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
339. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104041R ul. Wrzosowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104040R ul. Klonowej w Kolbuszowej” Zadanie nr 3 pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103983R ul. Rolnika w km 0+000 - 0+200 w Kolbuszowej” 2019-04-04 13:49 Monika Fryzeł aktualizacja treści
340. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-04 12:48 Joanna Micek aktualizacja treści
341. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-04 12:47 Joanna Micek aktualizacja treści
342. RGKiB.6733.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa 10 miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy przystanku osobowym w Widełce" 2019-04-04 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
343. Interpelacja- dot. sposobu odbywania się wyborów, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-04-04 10:17 Joanna Micek aktualizacja treści
344. Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty złożonej przez Kolbuszowskie Stowarzyszenie Współpracy z zagranicą "Kolbuszowa bez granic" 2019-04-04 10:11 Joanna Micek aktualizacja treści
345. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-03 14:58 Joanna Micek aktualizacja treści
346. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2019-04-03 14:48 Joanna Micek aktualizacja treści
347. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-04-03 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
348. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-04-03 14:00 Joanna Micek aktualizacja treści
349. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-04-03 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
350. RGKiB.6730.13.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej" 2019-04-03 13:40 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 7 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki