Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019-01-03 11:20 Joanna Micek aktualizacja treści
352. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania związane z realizacją celu publicznego służącego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2019 roku 2019-01-03 10:32 Joanna Micek aktualizacja treści
353. 2019 r. 2019-01-03 10:26 Joanna Micek aktualizacja treści
354. TARYFY ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2019-01-03 10:09 Joanna Micek aktualizacja treści
355. AKTY PRAWNE 2019-01-03 09:01 Joanna Micek aktualizacja treści
356. SKRZYNKA PODAWCZA 2019-01-03 08:31 Joanna Micek aktualizacja treści
357. Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa 2019-01-03 08:28 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
358. Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 r. 2019-01-03 08:27 Joanna Micek aktualizacja treści
359. Redaktorzy BIP 2019-01-02 22:16 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
360. Wyniki wyszukiwania 2019-01-02 22:06 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
361. RGKiB.6733.83.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-01-02 11:32 Joanna Micek aktualizacja treści
362. RGKiB.6733.82.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej” 2019-01-02 11:31 Joanna Micek aktualizacja treści
363. Interpelacja– dot. wydłużenia czasu pracy oświetlenia ulicznego, wnioskodawca radny Zbigniew Pytlak 2019-01-02 08:46 Joanna Micek aktualizacja treści
364. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018-12-31 18:02 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
365. Lista kanałów 2018-12-31 17:59 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
366. Obwieszczenia 2018-12-31 17:59 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
367. Lista kanałów 2018-12-31 17:58 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
368. Lista kanałów 2018-12-31 17:58 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
369. OGŁOSZENIA 2018-12-31 17:57 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
370. Lista kanałów 2018-12-31 17:56 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
371. Położenie 2018-12-31 17:50 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
372. Dane szczegółowe 2018-12-31 17:48 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
373. Godziny otwarcia 2018-12-31 17:48 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
374. Położenie 2018-12-31 17:46 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
375. Położenie 2018-12-31 17:45 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
376. Herb 2018-12-31 17:45 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
377. Herb 2018-12-31 17:45 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
378. Godziny otwarcia 2018-12-31 17:44 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
379. Dane szczegółowe 2018-12-31 17:44 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
380. Dane szczegółowe 2018-12-31 17:44 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
381. Slajder nad stopką 2018-12-31 17:39 Andrzej Kaczówka aktualizacja treści
382. Dyżury Radnych 2018-12-31 09:21 Joanna Micek aktualizacja treści
383. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-28 21:00 Joanna Micek aktualizacja treści
384. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-28 15:15 Joanna Micek aktualizacja treści
385. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” 2018-12-28 14:54 Joanna Micek aktualizacja treści
386. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” 2018-12-28 14:53 Joanna Micek aktualizacja treści
387. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa” 2018-12-28 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
388. Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów" 2018-12-28 14:46 Joanna Micek aktualizacja treści
389. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa” 2018-12-28 07:46 Joanna Micek usunięcie artykułu
390. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa” 2018-12-28 07:46 Joanna Micek aktualizacja treści
391. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowo-Budżetowym 2018-12-27 22:24 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
392. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa” 2018-12-27 22:11 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
393. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.31 z dnia 20 grudnia 2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska” 2018-12-27 21:56 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
394. Interpelacja– dot. remontu budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut 2018-12-27 21:32 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
395. Interpelacja– dot. przebudowy dworca w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 13:41 Joanna Micek aktualizacja treści
396. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa" 2018-12-21 13:08 Joanna Micek aktualizacja treści
397. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/71 o pow. 0.1775 ha 2018-12-21 13:02 Joanna Micek aktualizacja treści
398. Interpelacja– dot. parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
399. Interpelacja– dot. parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik 2018-12-21 10:30 Joanna Micek aktualizacja treści
400. Interpelacja– dot. wydłużenia czasu pracy oświetlenia ulicznego, wnioskodawca radny Zbigniew Pytlak 2018-12-21 10:13 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 8 z 16


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki