Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. RGKiB.6733.10.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-04-03 13:36 Joanna Micek aktualizacja treści
352. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-04-03 13:29 Joanna Micek aktualizacja treści
353. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej" 2019-04-03 13:09 Joanna Micek aktualizacja treści
354. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny 2019-04-03 12:22 Joanna Micek aktualizacja treści
355. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019-04-03 11:41 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
356. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej 2019-04-03 07:59 Joanna Micek aktualizacja treści
357. RGKiB.6733.11.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Przedborzu" 2019-04-02 14:24 Joanna Micek aktualizacja treści
358. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczona nr ew. działki 294/12 o powierzchni 0.1054 ha 2019-04-02 13:44 Joanna Micek aktualizacja treści
359. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-04-01 15:16 Joanna Micek aktualizacja treści
360. Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 i Ø 200 o długości 153,0 m w ul. St. Krzaklewskiego dz. nr ewid. 2305/21 w Kolbuszowej" 2019-04-01 15:03 Joanna Micek aktualizacja treści
361. RGKiB.6730.7.2019- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku usługowo-handlowego i pylonu reklamowego" 2019-04-01 14:50 Joanna Micek aktualizacja treści
362. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-01 13:30 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
363. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-01 13:29 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
364. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-01 13:29 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
365. Analiza stanu gospodarki odpadami 2019-04-01 11:57 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
366. Analiza stanu gospodarki odpadami 2019-04-01 11:55 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
367. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny" 2019-04-01 11:02 Joanna Micek aktualizacja treści
368. Interpelacja- dot. uaktualnienia tablic informacyjnych na Placu Wolności, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-04-01 09:43 Joanna Micek aktualizacja treści
369. Interpelacja- dot. ilości godzin dodatkowych realizowanych przez dyrektorów szkół, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-29 12:29 Joanna Micek aktualizacja treści
370. Interpelacja- dot. budowy kanalizacji w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Józef Fryc 2019-03-29 12:28 Joanna Micek aktualizacja treści
371. Interpelacja- dot. realizacji instalacji światłowodu w Kolbuszowej Dolnej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-03-29 12:23 Joanna Micek aktualizacja treści
372. Interpelacja- dot. utwardzenia placu targowego przy ul. Wolskiej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-03-29 12:22 Joanna Micek aktualizacja treści
373. Interpelacja- dot. zainstalowania słupów odblaskowych, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-03-29 12:20 Joanna Micek aktualizacja treści
374. Interpelacja- dot. naprawy oświetlenia przy ul. Wiejskiej, wnioskodawca radny Piotr Panek 2019-03-29 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
375. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 r. 2019-03-28 13:30 Joanna Micek aktualizacja treści
376. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-03-27 15:26 Joanna Micek aktualizacja treści
377. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej" 2019-03-27 15:18 Joanna Micek aktualizacja treści
378. Ogłoszenie o przetargu: "Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej" 2019-03-27 15:08 Joanna Micek aktualizacja treści
379. Marek Gil - Z-ca Burmistrza 2019-03-27 11:04 Joanna Micek aktualizacja treści
380. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej 2019-03-27 08:05 Joanna Micek aktualizacja treści
381. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-03-26 14:52 Joanna Micek aktualizacja treści
382. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-03-26 14:36 Joanna Micek aktualizacja treści
383. Ogłoszenie o przetargu: "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD Siedlisko poprzez budowę zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej w miejscowości Kupno" 2019-03-26 12:53 Joanna Micek aktualizacja treści
384. Petycja w sprawie ustanowienia ul. J.Bytnara strefą wolną od dymu tytoniowego 2019-03-26 10:59 Joanna Micek aktualizacja treści
385. Wybory na Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli 2019-03-26 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
386. WYBORY 2019-03-26 10:48 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
387. WYBORY 2019-03-26 10:47 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
388. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Kultury Fizycznej, Rekreacji i Krytej Pływalni 2019-03-25 15:39 Joanna Micek aktualizacja treści
389. RGKiB.6730.16.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa budynku zakładu produkcyjnego o część badawczo-rozwojową i administracyjną, część produkcyjną oraz część produkcyjno-montażową" 2019-03-25 08:30 Joanna Micek aktualizacja treści
390. RGKiB.6733.83.2018.2019- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" 2019-03-25 08:29 Joanna Micek aktualizacja treści
391. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.70.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na uslugę wodną... 2019-03-25 08:22 Joanna Micek aktualizacja treści
392. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.70.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na uslugę wodną... 2019-03-25 08:17 Joanna Micek aktualizacja treści
393. Ogłoszenie o przetargu: Zadanie 1: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowej w Kolbuszowej od km 0+485 do km 0+785" Zadanie 2: "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej" 2019-03-22 12:41 Joanna Micek aktualizacja treści
394. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku 2019-03-21 14:40 Joanna Micek aktualizacja treści
395. VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2019-03-21 11:30 Joanna Micek aktualizacja treści
396. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny" 2019-03-20 14:05 Joanna Micek aktualizacja treści
397. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-20 09:05 Joanna Micek aktualizacja treści
398. RGKiB.6733.20.2019- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Werynia" 2019-03-19 15:04 Joanna Micek aktualizacja treści
399. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-03-19 14:48 Joanna Micek aktualizacja treści
400. Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bukowcu, oznaczona nr ew. działki 94/2 o powierzchni 0.2200 ha 2019-03-18 09:36 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 8 z 24


powrót na górę strony

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki