Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 

Rozpoczął się nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 marca 2024 r. Tematem tegorocznej edycji są polskie tradycje wielkanocne.

KGW samodzielnie się zgłaszają poprzez:

  • przesłanie poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,
  • potwierdzenia wpisu koła do odpowiedniego rejestru,
  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez członkinie KGW, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego ich działalność.

Materiał należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl . Powinien on zawierać nazwę oraz logo KGW (jeśli takowe posiada) oraz prezentować najważniejsze informacje o Kole, jego działalność i zrealizowane inicjatywy.

Film należy przesłać w jednym pliku używając jedną z ogólnodostępnych platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge) w formie wygenerowanego linku, który należy zawrzeć w treści maila wraz z kartą zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje, zasady konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania znajdują się na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki