Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Podsumowanie VIII kadencji samorządu gminnego


Podsumowanie VIII kadencji samorządu gminnego
Podsumowanie VIII kadencji samorządu gminnego 

W czwartek, 28 marca br. odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Kolbuszowej, podczas której rozpatrzono sprawy bieżące oraz podsumowano dobiegającą końca VIII kadencję samorządu gminnego przypadającą na lata 2018-2024. W sesji uczestniczyli radni, sołtysi, przedstawiciele urzędu miejskiego oraz zaproszeni goście.

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej w krótkim podsumowaniu mijającej kadencji omówił znaczące dla rozwoju miasta i gminy inwestycje oraz działania społeczne. Podkreślił, że ich realizacja była możliwa dzięki pracy samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, pracowników urzędu, jednostek gminnych, instytucji i placówek oraz środowiska gospodarczego. W związku podjęciem decyzji o zakończeniu pracy na stanowisku burmistrza podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, podejmowane inicjatywy oraz okazywaną życzliwość.

Słowa podziękowania dla burmistrza, radnych oraz wszystkich zebranych skierowali także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus oraz Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk.

Radni miejscy na czele z prezydium rady otrzymali okolicznościowe podziękowania za działalność samorządową kadencji 2018-2024. Pamiątkowa tabliczka za owocne lata działalności została przekazana także burmistrzowi.

Podczas sesji odbyło się również uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych oraz samorządowych. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego Panu Janowi Wiąckowi. Natomiast tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa” przyznanym na podstawie uchwały rady miejskiej wyróżnieni zostali:  Ewa Draus, Stanisław Dworak, Mirosław Kaczmarczyk, Elżbieta Koczoń-Macheta i Stanisław Miazga.

 

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki