Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

08
lut  2023

Program „ Opieka wytchnieniowa” edycja 2023


Gmina Kolbuszowa przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.  Całkowita wartość  dofinansowania to 166 464,00 zł.

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki Programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu został ustalony limit do 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Procedura przystąpienia do Programu:

Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”, orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane Programem mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej tel. 17 2271 133 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a w Kolbuszowej, oraz w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, tel.17 2271 333 wew.342.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki