Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

23
mar  2023

LVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 marca 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/146/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 211 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/280/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku.
 6. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Kolbuszowa "Korpus wsparcia seniorów".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/175/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30.10.2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "LIFE IP- Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie- żyj i oddychaj".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2023r.".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.
 14. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki