Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

29
mar  2024

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące wydania postanowienia z 26 marca 2024 r., znak: N-VIII.7820.1.26.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 08 marca 2024 r. znak: N-VIII.7820.1.26.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odc. Zarębki – Kolbuszowa w km 162+122 – 164+895, polegająca na budowie chodnika"


Obwieszczenie

z dnia 29 marca 2024 r.

Stosownie do art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

o wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.26.2023 z 26 marca 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wojewody Podkarpackiego, znak: N-VIII.7820.1.26.2023 z dnia 08 marca 2024 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odc. Zarębki – Kolbuszowa w km 162+122 - 164+895, polegająca na budowie chodnika”.

Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo” lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17 867 15 63.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w postanowieniu.

 

Z up. Wojewody Podkarpackiego
Marek Bajdak
Dyrektor Wydziału Nieruchomości

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki