Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

15
maj  2024

II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 29 maja 2024 r. o godz. 8:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez   Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2024 rok.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Kolbuszowa za 2023 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej, własności Gminy  Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy prof. Żytkowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Porębach Kupieńskich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży.
 16. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki