Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-17 09:53:55

OGŁOSZENIA


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej  w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/467/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie w  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Weryni.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Świerczowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Górnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zasługującą na uwzględnienie petycję w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy  Zielonej w Kolbuszowej.
 16. Informacja o proponowanym planie pracy Rady na rok 2023.
 17. Sprawy różne.
Autor: Elżbieta Koczoń- Macheta
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Orlewska
Administrator
e-mail: joanna.orlewska@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2023-01-19
Wyświetl historię zmian