Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-17 09:30:27

Strategia i programy

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020:

Treść uchwały:

2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022

Raport z monitoringu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022":

Treść uchwały:


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Autor: Janusz Durak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Orlewska
Administrator
e-mail: joanna.orlewska@ekolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-28
Wyświetl historię zmian