Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-05-31 18:33:36

2023 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 18 stycznia 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej

 Zadanie nr 1: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Kolbuszowa

Zadanie nr 2: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej – tłuczniowej poza granicami administracyjnymi miasta Kolbuszowa.

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,115178,c819b6cf649177966aac75d349ee1890.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 25 lutego 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej, w tym:

Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji kablowej w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej.

Zadanie nr 2: Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej.

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,115940,d27be453d21aaa022062a24c5cf4111c.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie nr 1: „Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dokumentacja projektowa”. Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 31 stycznia 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie nr 1: „Budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Domatkowie –dokumentacja projektowa”.

Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 150505R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna – dokumentacja projektowa”

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,116563,2699a553580f039ce51cb742ed676ad2.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z budową infrastruktury społecznej w gminie Kolbuszowa, a w tym: Zadanie nr 1: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa Parku Niepodległości w Kolbuszowej - etap II”. Zadanie nr 2: „Utworzenie infrastruktury społecznej - budowa budynku OSP w Świerczowie - etap VI”.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 6 lutego 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z budową infrastruktury społecznej w gminie Kolbuszowa, a w tym:

Zadanie nr 1: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa Parku Niepodległości w Kolbuszowej - etap II”.

Zadanie nr 2: „Utworzenie infrastruktury społecznej - budowa budynku OSP w Świerczowie - etap VI”.

 

Zadania będą realizowane w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/1849/PolskiLad.

 

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,117160,d89197e84e49d007cfe7f52051b0a3ef.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej” realizowana w ramach inwestycji pn.: Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 6 lutego 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.: 

„Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej” realizowana w ramach inwestycji pn.: Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej.

 

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,117204,0c5c6b798bb86832e5a0d95d06b3b6ed.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kolbuszowa w tym Parku Niepodległości, Bulwarów, Ronda"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 13 lutego 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.: 

„Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kolbuszowa w tym Parku Niepodległości, Bulwarów, Ronda"

 

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,117954,c2ad195f49c341de1422b2f482a4823e.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej Widełka – Liszcze”. Zadanie nr 2: „Modernizacja ul. Pańska – Widełka”. Zadanie nr 3: „Przebudowa drogi gminnej Widełka – Majdan” – wykonanie nawierzchni asfaltowej w km od 1+740 do 2+000.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 23 lutego 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.: 

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej Widełka – Liszcze”.

Zadanie nr 2: „Modernizacja ul. Pańska – Widełka”.

Zadanie nr 3: „Przebudowa drogi gminnej Widełka – Majdan” – wykonanie nawierzchni asfaltowej w km od 1+740 do 2+000.

 

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,119272,d5d03b3938dc7f80e89e7282f85ad787.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ul. Pileckiego - przebudowa infrastruktury technicznej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

 „Przebudowa ul. Pileckiego – przebudowa infrastruktury technicznej”

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,119897,3927b98425f26b127cfdebfabf0b1bb9.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 6 marca 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.: 

"Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"

 

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,120430,333d730b64298ca9a82170a732c44d13.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna”

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 7 marca 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,120589,2466cc1f4e5446effb7a9250de957141.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 20 marca 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

 Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,122114,931bb1f9f398528168053de87e6e21bf.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Oczyszczanie ulic, chodników, zatok postojowych, parkingów o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie miasta Kolbuszowa"

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 28 marca 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej, w tym:

Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji kablowej w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej.

Zadanie nr 2: Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej.

Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,123033,addbc9ce008a3fe8c5fa97a25e90db60.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: Zadanie nr 1: „Koszenie wokół budynków Komunalnych w miejscowości Kolbuszowa” Zadanie nr 2: „Utrzymanie zieleni niskiej w tym koszenie na terenie miasta Kolbuszowa, duże powierzchnie, koszenie rowów, poboczy”

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Koszenie na terenie Sołectw stanowiących własność gminy Kolbuszowa"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Koszenie nieruchomości na terenie Sołectw stanowiących własność gminy Kolbuszowa

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,124127,1e6ff1dd11df140e42435588aeb975c4.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Kolbuszowa w 2023 r."

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

 „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Kolbuszowa w 2023 r.”

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,125554,689d3225519a38ba5db6adbb343e10f9.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Gminy Kolbuszowa

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,125742,366fe3d88c15cd86c8bff72d183a57c1.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ul. Pileckiego - przebudowa infrastruktury technicznej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

 

„Przebudowa ul. Pileckiego – przebudowa infrastruktury technicznej”

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,126592,f22a5384213b7680efa4397cf6bec745.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa targowiska miejskiej wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej" realizowana w ramach inwestycji pn.: Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

"Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic: Wolskiej oraz Piłsudskiego w Kolbuszowej" realizowana w ramach inwestycji pn.: Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,126815,dba203060e686382c7e4524507c8b30d.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Odbudowa dwóch uszkodzonych przepustów na cieku wodnym w Widełce"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

 

Odbudowa dwóch uszkodzonych przepustów na cieku wodnym w Widełce

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,126963,5f9a21e2819d2a5004da275e0fe8e909.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Modernizacja ul. Pańska - Widełka"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 5 maja  2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

 

Modernizacja ul. Pańska - Widełka

 

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,127301,5c7a7a628101bb2c2909a436bad0b722.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa oświetlenia ul. Piaskowa"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 11 maja 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

 „Budowa oświetlenia ul. Piaskowa”

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,127933,1947b7934e6fe5006fd903387bae487c.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ul. Rumiankowej i ul. Błonie"

Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 162 062 zł

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 12 maja 2023r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia: zadaniem pn.:

Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 162 062 zł

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,128114,c18ecaeb852e0932bd255b9d3c25deb4.html

 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Zadanie nr 1: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej Zadanie nr 2: Obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej"

Zadanie nr 1: Utrzymanie cmentarza komunalnego  w Kolbuszowej Dolnej

Zadanie nr 2: Obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej

Zadanie nr 1: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej

 1. Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymania cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej.
 2. Do zadań Wykonawcy będzie należeć m.in.:

W zakresie utrzymania:

 • wywóz zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika znajdującego się na cmentarzu,
 • utrzymanie zieleni : regularne koszenie trawy na całej powierzchni cmentarza i poboczy drogi dojazdowej do cmentarza (kosiarką rotacyjną, podkaszarką) wraz z transportem skoszonej trawy do miejsca składowania; nasadzenia kwiatów koło krzyża (wraz z zakupem kwiatów); zakup i ustawienie zniczy koło krzyża,
 • utrzymanie czystości na terenie cmentarza: prace porządkowe w okresie wiosenno-letnio-

jesiennym oraz zimowe utrzymanie alejek na cmentarzu i drogi dojazdowej do  cmentarza.

Zadanie nr 2: Obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kolbuszowej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Kolbuszowej polegająca na:

 • transporcie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do instalacji trudniących się odzyskiem i unieszkodliwianiem,
 • załadunku i wykonywania prac porządkowych dotyczących ugniatania zebranych odpadów.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Zadanie nr 1: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej Zadanie nr 2: Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne na działce ozn. nr ewid., 73/29, 73/68 położonych przy ul. Błonie w miejscowości Kolbuszowa"

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pn.:

Zadanie nr 1: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

Zadanie nr 2: Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne na działce ozn. nr ewid., 73/29, 73/68 położonych przy ul. Błonie w miejscowości Kolbuszowa

 

Zadanie nr 1: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

 

Zamówienie obejmuje eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach:

 • Krzaklewskiego,
 • Partyzantów
 • Bytnara, Wojska Polskiego, Matejki, Jana Pawła II, Szopena, Zacisze, Sienkiewicza
 • Partyzantów (POIiŚ 2020)

Szczegółowy zakres zadań objętych zamówieniem:

 • prowadzenie prac konserwacyjnych zapewniających utrzymanie na bieżąco drożności oraz właściwego stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej;
 • remonty studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (odkucie nawierzchni, demontaż włazu
  i podmurówki, wymiana uszkodzonego elementu studni rewizyjnej, montaż włazu, odtworzenie do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni);
 • remonty wpustów ulicznych (odkucie nawierzchni, demontaż wpustu, wymiana uszkodzonego elementu studzienki ściekowej pokrywy nastudziennej, montaż wpustu, przywrócenie stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni itp.);
 • czyszczenie z mułu, gruzu i osadów ręczne lub z użyciem sprzętu specjalistycznego
  z wywozem nieczystości w miejsce utylizacji:
 1. studni,
 2. wpustów ulicznych wraz z przykanalikami;
 • czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie;
 • wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji;
 • informowanie Zlecającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;
 • monitoring wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;
 • wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów
  i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;
 • usuwanie awarii w możliwie najkrótszym terminie (w tym zabezpieczenia miejsca awarii
  w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwo ruchu drogowego i ruchu pieszych
  – z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na odcinku drogi do chwili rozpoczęcia robót naprawczych);
 • organizację robót, czasową organizację ruchu oraz niezbędne uzgodnienia w trakcie robót w pasach drogowych.

 

Zadanie nr 2: Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne na działce ozn. nr ewid., 73/29, 73/68 położonych przy ul. Błonie w miejscowości Kolbuszowa

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

 1. Prowadzenia monitoringu polegającego na wykonywaniu przez laboratorium akredytowane do prowadzenia tego typu badań:
 1. pomiarów wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych w obrębie składowiska poza nim,
 2. pomiarów zalegania zwierciadła wód podziemnych,
 3. kontroli parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, podziemnych, odciekowych i gazie składowiskom.
 1. Przekazywania jego wyników Zamawiającemu i właściwym Organom - zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku (Dz. U z 2013 roku poz. 523) w zakresie;
 1. Poziom i skład wód podziemnych w piezometrach P1, P2, P3 (pH, przewodność elektrolityczna, OWO, WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg,) – IV kwartał 2023 roku
 2. Osiadanie składowiska (z porównaniem wyników z roku poprzedniego) -
  IV kwartał 2023roku
 3. Wielkość przepływu i skład wód powierzchniowych (opcjonalnie w zależności od dostępności wód) - w zakresie (pH, przewodność elektrolityczna, OWO, WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg,) - IV kwartał 2023 roku,
 4. Objętość i skład wód odciekowych - w zakresie (pH, przewodność elektrolityczna, OWO, WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg,) - IV kwartał 2023roku
 5. Emisja i skład gazu składowiskowego w trzech studniach - IV kwartał 2023 roku,
 6. Sprawdzenia stateczności zboczy metodami geotechnicznymi – IV kwartał 2023 roku,
 7. Badanie wielkości opadu atmosferycznego codziennie wg wskazań najbliższej stacji meteorologicznej.
 1. Wykoszenia IV kwartał 2023 skarp i czaszy składowiska, w/w działek w całości
  o powierzchni 3,30 ha,
 2. Utrzymania we właściwym stanie technicznym zainstalowanych tam urządzeń: korytek odwadniających, oczyszczenie ich z naniesionego osadu, liści, udrożnienie odpływów, odmulenie studzienek raz na kwartał, 
 3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym ogrodzenia w obrębie studni odgazowujących, pomalowanie w razie potrzeb, usunięcie powstałych uszkodzeń,
 4. Przycięcie krzewów rosnących wzdłuż zainstalowanych korytek, umożliwiając swobodne dojścia do ich oczyszczenia. Usunięcie powstałych odpadów i ich zagospodarowanie,     
 5. Prowadzenie  dozoru terenu składowiska,
 6. Usunięcie ubytków ziemi, wyrw powstałych na czaszy składowiska,
 7. Przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń (pożarów, nadmiernych emisji odorów itp.),  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "„Zarządzanie zasobem komunalnym” - część I: Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Kolbuszowa oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa we wspólnotach mieszkaniowych - część II: Dostarczenie ciepła do budynków komunalnych z kotłowni: w budynku przy ul. Kolejowej 2 ab w Kolbuszowej; w budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej; przy budynku przy ul. Sokołowskiej 26 w Kolbuszowej będących w zarządzie ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej - część III: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych"

Przedmiotem zamówienia jest usługa polecająca na zarządzaniu zasobem komunalnym:

część I: Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Kolbuszowa oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa we wspólnotach mieszkaniowych

- część II: Dostarczenie ciepła do budynków komunalnych z kotłowni:

w budynku przy ul. Kolejowej 2 ab w Kolbuszowej; w budynku przy ul. Kolejowej 2c

w Kolbuszowej; przy budynku przy ul. Sokołowskiej 26 w Kolbuszowej będących w zarządzie ZGKiM Sp. z o.o. w Kolbuszowej

- część III: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Zadanie nr 1: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa, Zadanie nr 2: Odbiór i transport odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa"

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Malowanie poziome dróg i parkingów"

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej"

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

 „Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kryta Pływalnia Fregata w Kolbuszowej”

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,130177,3af233be048b8f7e8f2774609f9634b4.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej”

 Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,130366,07ff4a85a3cbf77469c13c7db57e68aa.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.
Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.