Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-03-26 12:03:32

2019 r.


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: um@ekolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Kolbuszowa z ogranizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomośći ofertę organizacji pozarządowej, tj. Parafialny Zespół Caritas na realizację zadanie pn. "Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na wypoczynek letni do Zakopanego"

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomośći ofertę organizacji pozarządowej, tj. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Kolbuszowa im. Janka Bytnara na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozu harcerskiego "Lato leśnych ludzi"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenie Kolbuszowskie Koło Kobiet na realizację zadania pn. "Działania na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację spotkania pn. "Historia mojej miejscowości""

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzących dzialalność pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Kolbuszowa w 2019 roku

Burmistrz Kolbuszowej przedstawia do publicznej wiadomośći ofertę organizacji pozarządowej, tj. Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego "Salamandra" na zadanie pn. "Organizacja XI Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego"

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020